Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan håndterer vi frikvartererne?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan håndterer vi frikvartererne?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan håndterer vi frikvartererne?
Om regler og andet Hvordan håndterer vi frikvartererne?

2 SAMVÆRSREGLER FOR BAKKESKOLEN:
Vi skal lære mest muligt, og vi skal hjælpe hinanden med det. Vi skal lære at være sammen på skolen, så alle føler sig godt tilpas - og det gælder også i pauserne og på vej til og fra skole. Vores skole og det vi bruger på skolen tilhører os alle, og derfor behandler vi det godt. Tilsidesættes dette, kan man blive draget til ansvar. Indendørs: Alle må generelt være alle steder, hvis de er stilfærdige. For faglokaler gælder særlige regler. Udendørs: Lille gård er kun for eleverne fra bh.kl klasse samt skolefritidsordningen. Store gård må benyttes af bh.kl klasse i »modulpausen«, dog skal der tages hensyn til, at der undervises i lokalerne i A-fløjen. (Centerordning 8.-9.kl. afskaffet ved starten af skoleåret 09/10). Fregerslev stadion: Når eleverne har været til cyklistprøve, må de cykle. Indtil da går klassen samlet. Sneboldkastning er forbudt. Det er vigtigt at følge de anvisninger, der bliver givet af lærere, pedeller og skolepatrulje. Hvis der er regler på skolen, du er i tvivl om eller utilfreds med, kan de diskuteres i klassens tid. Med udgangspunkt i de almindelige regler kan hver klasse vedtage egne klasseregler.

3 Faglokaler Eleverne må ikke gå til faglokalerne før timens start. Til gengæld bør læreren være tidligt fremme ved lokalet, så man undgår for megen tumult uden for den låste dør

4 Modulordning Bakkeskolen har modulordning. Dette betyder, at 1. og 2. lektion samt 3. og 4. lektion sammenlægges uden pauser. Lektioner efter spisepausen kan sammenlægges efter aftale mellem elever og lærer, hvor det skønnes praktisk i forhold til undervisningen. Det store frikvarter er placeret fra kl Der spises sammen med læreren i klassen kl

5 Tilsyn Skolens tilsyn med eleverne indtræder 10 min. før skoledagens begyndelse. Herudover er der tilsyn med eleverne i alle frikvarterer. Dette tilsyn er fordelt på skolens ansatte, der runderer i skolegårdene og i de enkelte bygninger, således at alle kan færdes trygt på skolen. Skolen har ikke tilsynspligt med eleverne på vej til og fra skole samt uden for skoletid/SFO-tid. Eleverne må derfor først møde 10 minutter før første lektion og skal forlade skolen, så snart de får fri.

6 Store gård Ingen nedskrevne regler – men en ”kulturregel” omkring boldbaner: Man må ikke løbe ud for at reservere banen før det ringer ud Banen er reserveret, når 3 personer + en bold er til stede

7 Lokalt i D-fløj Alle 0 klasse elever er ude i 10 pausen - man vælger selv, om man vil opholde sig i den STORE eller den lille skolegård. I tilfælde af STYRTENDE regnvejr har vi selv tilsyn med børnene i klasserne. Ingen børn i fællesrummet og garderoben !!! Bh.kl. spiser i klasserne i 12 pausen og er således først i skolegårdene kl. ca , hvor det er SFO, som har ansvaret.

8 Lokalt i A-fløj Alle elever skal være ude i frikvartererne. I tilfælde af regn er det den lærer der har klassen der afgør om de må blive inde. Dette skal så noteres på tavlen til gangvagten. Har man fået lov til at være inde er det STILLE sysler. skønner gangvagten at dette ikke er tilfældet, sendes eleverne UD!! I første modul pause, må de elever der har handlet i boden gå til klassen og sætte deres mad, skal herefter forlade klassen og gå ud. Duksene ( 2 dukse i klasserne) fejer, tørre borde af, ordner tavle og andre ting i 2. modul pause. - når dette arbejde er færdigt går de ud. Vi aftalte til vagtfordelingsmøde i starten af året, at vi skal være gode til at huske at låse døren til glasburet, så eleverne ikke kan bruge det til "gemmested". Og at hvis eleverne skal i faglokaler over middag er det læreren, der har klassen i 4. lektion, som sørger for, at klassen rømmes og døren låses og elevernes tasker stilles udenfor (af hensyn til rengøring).

9 Lokalt i E-fløj På 7 årgang gælder følgende:  Ude i 12 pausen indtil efterårsferien derefter inde. Uderegler er skolens almindelige regler, hvad de så end er??  Inde: stille og rolig opførsel, ingen løb, boldspil, men stille aktiviteter.

10 Lokalt i F-fløj På 9. årgang må man være inde - i klasserne, på gangen og i de to grupperum. Man kan være i sortegården, hvis man vil ud. Selvfølgelig er al ophold indendørs rolig, ellers må man gå ud. 


Download ppt "Hvordan håndterer vi frikvartererne?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google