Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

I forlængelse af tydeliggørelsen af talentbegrebet, hvordan kan I så udvikle en læringsplan for talenter i forhold til de resterende ikke talenter? • Udvælgelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "I forlængelse af tydeliggørelsen af talentbegrebet, hvordan kan I så udvikle en læringsplan for talenter i forhold til de resterende ikke talenter? • Udvælgelse."— Præsentationens transcript:

1 I forlængelse af tydeliggørelsen af talentbegrebet, hvordan kan I så udvikle en læringsplan for talenter i forhold til de resterende ikke talenter? • Udvælgelse – Faglærer, praktikpladskonsulent og virksomhedskonsulent vælger de elever, der skal med i screeningen – på baggrund af vurderinger og observationer – De potentielle talenter udfylder skema – Dialog og endelig udvælgelse samt accept fra eleverne – Andre elever kan komme med – hvis de lever op til talentkravene – Talenter kan ryge ud – hvis de ikke lever op til talentkraven

2 I forlængelse af tydeliggørelsen af talentbegrebet, hvordan kan I så udvikle en læringsplan for talenter i forhold til de resterende ikke talenter? • Læringsplan – Talentaktiviteter lægges ind som faste pakker/valgfag • Praktisk undervisning hos virksomhederne – kombineret med opgaver fra skolen • Teori på skolen • Temaundervisning/inspirationsmøder • Differentieret undervisning – opgaver på forskellige niveauer – Diverse ekstra aktiviteter • Fx konkurrencer, virksomhedsopgaver, virksomhedsbesøg, markedsføring m.m. • Tilbud til virksomheder om at få løst specielle opgaver – Innovationsopgave – hos en virksomhed

3 Hvordan sikres et stimulerende læringsmiljø for talenterne? Kan man arbejde med talent på tværs af flere skoler i et udviklings og læringsfællesskab? Stimulerende læringsmiljø • Udarbejdelse af talentkoncept for de enkelte uddannelser • Sikre udfordringer – både hos virksomhederne og på skolen – og gerne i samarbejde Samarbejde på tværs • Eleverne markedsfører uddannelsen overfor elever på andre skoler • Udveksling af opgaver og undervisningsmateriale • Erfa-netværk – undervisere, virksomheder og elever

4 Hvordan sikres en positiv opfattelse af talent tankegangen, så den positive spredningseffekt står klart for alle lærere og elever på skolen? Ledelse • Signalere, at det er positivt at arbejde med de stærkeste. ‘Det skal være godt at være en succes’ • Tage ejerskab • Sætte mål – for karakterer, praktikpladser m.m. • Sikre ressourcer til talentarbejdet – tid, penge, opmærksomhed • Sikre at rammerne for talentarbejdet er optimale – fx at der ikke opstår konflikter (fx skemamæssigt) i forbindelse med talentholdene Information • Gør det nemt – rammer, planer, markedsføringsmateriale m.m. • Fortæl den gode historie • Talent i virksomheden (skolen) • Markedsføring overfor andre/yngre elever, gymnasier, UU-vejledere samt folkeskoleelever

5 Hvordan kan man arbejde med respekt for det enkelte talent, samtidig med, at man anerkender den ikke talentfulde elev? Og hvordan kan man som underviser sikre den talentfulde elevs motivation for at fastholde og udvikle sit talent? Differentieret undervisning – opgaver tilpasset den enkelte elev. Der skal stilles krav til både talenteleven og ikke-talenteleven – på hvert deres niveau og tilpasset den enkelte elevs evner Udfordrende opgaver

6 • Praktikophold – Kontakt til alle virksomheder med henblik på at evaluere praktikopholdet og eleven • Virksomhedspakker – Aftale om opgaveløsning – Aftale om praktik på HG2 – Aftale om praktik på HF


Download ppt "I forlængelse af tydeliggørelsen af talentbegrebet, hvordan kan I så udvikle en læringsplan for talenter i forhold til de resterende ikke talenter? • Udvælgelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google