Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kære forældre Hermed orientering om status i forbindelse med Pilehaveskolens udbygning og flytning til Verninge i skoleåret 2013/2014. I foråret 2013 har.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kære forældre Hermed orientering om status i forbindelse med Pilehaveskolens udbygning og flytning til Verninge i skoleåret 2013/2014. I foråret 2013 har."— Præsentationens transcript:

1 Kære forældre Hermed orientering om status i forbindelse med Pilehaveskolens udbygning og flytning til Verninge i skoleåret 2013/2014. I foråret 2013 har der været en række møder mellem det arkitektfirma, der fik opgaven med at tegne udbygningen, repræsentanter fra administrationen og repræsentanter fra medarbejdere og ledelse på Pilehaveskolen. På møderne har der været dialog om, hvorledes den nye udbygning bedst muligt kan imødekomme de ønsker, som elever, forældre og medarbejdere har til byggeriet, inden for det afsatte budget på 20 mio. kr.. Møderne er nu mundet ud i en tegning, som tilgodeser de fleste af de ønsker, der har været. Det betyder, at alle klasser – når byggeriet står færdig - kan disponere over et klasselokale med køkkenfaciliteter og et gruppelokale, at vi får lokaler til undervisning i billedkunst/håndarbejde, natur og teknik og drama og bevægelse. Der bliver flere mødelokaler, vi får et bibliotek til børn og voksne, og medarbejderne får lokaler til forberedelse. Vi er glade for det samarbejde, der har været med arkitekterne og administrationen fra Assens kommune. Der har været stor lydhørhed over for Pilehaveskolens tanker og ideer til byggeriet. Lige nu er vi ved at skitsere, hvorledes ude - arealerne skal se ud. Der er tilknyttet en landskabsarkitekt til denne del af byggeprojektet. Også i denne sammenhæng inddrages repræsentanter fra medarbejdere og ledelse i arbejdet med at få udformet et spændende legeareal til børnene. Byggeprojektet kommer i udbud efter sommerferien. Økonomien er stram, så vi håber, at byggeriet holder sig inden for den afsatte sum penge. Der er en klar melding om, at vi skal prioritere i byggeriet, hvis udbuddet overskrider byggesummen, så vi holder vejret og håber, at projekt og økonomi går op i en højere enhed. Tegningerne til det nye byggeri vil blive vist frem til sommerfesten i Verninge den 14. juni. JUNI 2013

2 Vi flytter til Verninge Som tidligere meddelt bliver hele skolen genhuset i Verninge. Vi er glade for, at hele skolen kan forblive samlet i forbindelse med genhusningen. Flytningen har været drøftet og planlagt i hele foråret 2013, og nu nærmer vi os det tidspunkt, hvor planlægningen skal omsættes til handling. Vi er blevet godt modtaget i lokalesamfundet. Pilehaveskolen låner faglokaler på Verninge skole, ligesom vi må benytte skolens legeplads i frikvartererne. Vi kan også leje lokaler i forsamlingshuset til gymnastik og møder, ligesom vi må disponere over forsamlingshusets P- plads til personale- og forældreparkering. Vi har mulighed for at låne spotsklubbens baner til fodbold. Vi har haft stor fokus på sikkerheden, og har derfor fået opsat et nyt – og højere - hegn ud til vejen. Herudover vil der – som nu – være opsyn i forbindelse med frikvarter. Vedr. skole/hjemtransport kan der være ændringer i hente/bringe tiderne, da Haarby Taxa har været nødt til at ændre i ruterne. I vil få nærmere besked om de præcise tidspunkter. Vi har ikke så stort et udeareal i Verninge. Der er derfor indkøbt en ekstra bus og ekstra cykler, så vi har mulighed for at bruge andre udendørsfaciliteter i Verninge og omegn. Vi glæder os til at vise lokalerne frem for jer den 14. juni, hvor I også har mulighed for at få svar på de spørgsmål, der måtte være i forbindelse med flytningen. Venlig hilsen Mette Karlsson


Download ppt "Kære forældre Hermed orientering om status i forbindelse med Pilehaveskolens udbygning og flytning til Verninge i skoleåret 2013/2014. I foråret 2013 har."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google