Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mikrobiel vækst ?.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mikrobiel vækst ?."— Præsentationens transcript:

1 Mikrobiel vækst ?

2 Bakteriers deling

3 Mikrobiel vækst Vækst: En forøgelse af celleantallet.
Generation = en fordobling af antal celler Generationstiden = den tid det tager at fordoble celleantallet , afhænger af art og vækstbetingelser - (E.coli: hvert 20. min.)

4 Eksempel på væksthastighed
Tid Antal bakterier 20 min 2 40 4 60 8 100 16 3 timer 512 6 timer 9 timer 10 timer

5 Hvordan kan man måle bakterievækst ?

6 Hvordan kan man måle bakterievækst ?

7 Vækstkurve

8 Nølefase = lagfase Ingen eller meget få celledelinger
Tilpasning til vækstmedium (produktion af enzymer)

9 Logaritmiske vækstfase (eksponentielle vækstfase)
Cellerne deler sig med konstante tidsintervaller Fordoblingstiden (generationstiden) Artsafhængig Hurtigtvoksende bakterier – 20 min. Langsomt voksende bakterier – flere døgn

10 Stationære fase Ligevægt mellem nye celler og celler der dør
Ændringer i vækstmediet Stadig aktivitet (sporer, sekundære metabolitter – antibiotika)

11 Dødsfasen Ophobning af stofskifteprodukter Næringsmangel
Kurvens stejlhed afhænger af bakterieart og stofskifteprodukterne Halveringstiden kan følges

12 Vækstkurve

13 Bestemmelse af væksthastighed
I praksis: der tælles celler til forskellige tider og celletallet afsættes som funktion af tiden i et logaritmisk plot. Giver en ret linje Generationstiden (fordoblingstiden) er den tid, det tager at fordoble antallet af celler i den eksponentielle vækstfase g = 0,693/μmax

14 Hvilke faktorer påvirker væksten hvis mængden af føde er ubegrænset ?

15 Vækstkrav Fysiske betingelser: Temperatur pH Osmotisk tryk
Oxygenforhold Kemiske betingelser: Velegnet substrat – C, N, S, P

16 Temperatur Minimumtemperatur: Nederste grænse for vækst
Optimumtemperatur: Temperatur hvor væksten er hurtigst Maximumtemperatur: Overste grænse for vækst

17 Temperaturforhold Psykrofile = kuldeelskende: Optimum under 20oC
Psykrotrofe: Interval mellem 0 – 30oC Mesofile: Interval mellem 20-40oC Termofile = varmeelskende: Interval mellem 50-70oC Ekstreme termofile: Optimal vækst over 80oC

18 Temperatur

19 Eksempler på temperaturkrav
Organisme Min. Temp. Optimum temp. Max. Temp. Bacillus psycrophilus -10 23-24 28-30 Escherichia coli 10 37 45 Stearothermo-philus 30 60-65 75 Termus aquaticus 40 70-72 79 Pyrobacteriem brockii 80 115

20 Varmedrab af mikroorganismer

21 Bakterier forhold til pH
Generelt har bakterier det bedst i pH-området 6-7. Visse tåler lavere pH-værdier – helt ned til 3,5 (Laktobacillus). Andre tåler pH op til 8-9 (Pseudomonas og Salmonella).

22 Skimmelsvampe Har pH interval mellem 3-9
De fleste vokser bedst mellem pH 5-6

23 pH-optimum

24 pH Maximum Minimum Optimum
Svampe er generelt mindre pH-følsomme end bakterier Vækst medfører pH-ændringer i vækstmediet Nedbrydning af kulhydrater medfører syre-dannelse og pH falder, nedbrydning af protein medfører frigivelse af NH3 og pH stiger

25 pH i dagligvarer

26 Temperaturoversigt

27 aw = Damptryk over medium
Vandaktivitet Mål for vandaktivitet: aw = Damptryk over medium Damptryk over dest. vand For rent vand = 1 Sænkning af vandaktivitet = konservering Tørring Saltning Syltning

28 Osmotisk tryk

29 Hypotonisk miljø = for få ioner Hypertonisk miljø = for mange ioner
Plasmolyse Tonos (græsk) =spænding

30 Vandaktivitet= aw Osmotisk tryk: Isotonisk (0,85% NaCl)
Hypotonisk opløsning: Lavere indhold af opløste stoffer Der trænger vand ind i cellen - cellen sprænges. Hypertonisk opløsning : Højere koncentration af opløste stoffer end i cellen Cellen forsøger at udligne, sender vand ud af cellen – den skrumper = plasmolyse

31 Vandaktivitet Halofile: Kræver salt
Ekstremt halofile: Kræver meget salt (15-20%) Halotolerante: Tåler salt Osmofile: Foretrækker høj konc. Af sukker Xerofile: Vokser bedst under meget tørre forhold

32 Vandaktivitet Høj vandaktivitet Lav vandaktivitet

33 Vandaktivitet aw Produkt Mikroorganisme Fersk kød, fisk, æg
Frisk frugt, grønt Bacon Tomatketchup 1,0 – 0,90 Clostridium botulinum Salmonella Escherichia coli Marinerede sild (saltede) 0,90 – 0,95 Gærarter Syltetøj Spegepølse Rugbrød 0.95-0,80 Staphylococcus aureus skimmelsvampe Marcipan Honning 0,75- 0,70 Salttolerante bakterier = halofile Tørrede frugter 0,65 – 0,60 Osmofile og Xerofile bakterier

34 Opgave Celle B er i en isotonisk opløsning. I hvilke slags opløsninger befinder cellerne A og C sig?

35 Tryk Mikroorganismer er meget lidt trykafhængige
Meget høj tryk (mange tusinde) kan have effekt , forsøges udført i forb. Med konserveringsmetode (fordel)?

36 Bestråling UV Røntgen Beskadigelse af DNA-molekylet


Download ppt "Mikrobiel vækst ?."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google