Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Enzymer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Enzymer."— Præsentationens transcript:

1 Enzymer

2 Historie Svenskeren: Jon Jakob Berzelius opdagede i 1835 enzymers katalytiske virkning Enzymer i ren form, blev først lavet i 1926 af James B. Sumner - Cornell University. Sumner isolerede og krystalliserede enzymet urease fra bønner Han fik Nobelprisen i 1946

3 Hvorfor enzymer? Enzymer er biomolekyler, der katalyserer (dvs. forøger hastigheden af) kemiske reaktioner Næsten alle processer i en celle behøver enzymer for at kunne forløbe tilstrækkelig hurtigt.

4 Hvad består et enzym af? Hvert enkelt enzym består af op til 1000 aminosyrer, der ligger som perler på en snor Hvert enkelt enzym har sin helt egen unikke tredimensionelle struktur, som afgør enzymets funktion I de fleste enzymer er strengen snoet og foldet sammen tusindvis af gange i en ekstremt kompleks tredimensionel struktur. Det er de indbyrdes kemiske aktioner mellem amino- syrerne, som tvinger enzymerne ind i denne tre- dimensionelle struktur, der holdes sammen af mange forskellige bindinger mellem de forskellige aminosyrer.

5 Det aktive center Det aktive center er markeret med blåt. Som det ses,
udgør det kun en meget lille del af enzymet. Enzymet er fordøjelsesenzymet trypsin. Den lilla struktur (et peptid) er et fragment af et større protein. 

6 Maltase enzymet på arbejde
                                                                                                                               Maltase enzymet på arbejde Et enkelt maltase enzym kan spalte 1,000 maltose bindinger/sekund.

7 Enzymaktivitet "Lås og nøgle"-modellen

8 Når der kommer noget i vejen!
. Ved kontakt med saltsyren i mavesækken (pH < 6) fraspaltes blokeringen og det aktive pepsin fremkommer

9 Enzym ”hjælpere” Co-enzymer
Coenzymer er små organiske molekyler, der transporterer kemiske grupper fra ét enzym til et andet. Dette gælder, når komponenterne ikke kan fremstilles i kroppen, men må udvindes fra kosten

10 Enzym ”hjælpere” Cofactor
Organisk molekyle (evt. coenzym) Kationer Er med til at forme enzymet, så det får sin specifikke funktion

11 Sådan produceres enzymer
Mikroorganismer og enzymer findes overalt. Mikroorganismerne var de første levende organismer på jorden, og de er her stadig takket være det ideelle redskab for overlevelse: enzymer Den ideelle mikroorganisme vokser hurtigt, kan producere store mængder af det ønskede enzym under milde temperaturforhold og lever af billige næringsstoffer. Når det perfekte enzym til jobbet er fundet, er forskerne klar til at søge efter det gen, der giver mikroorganismen besked på at producere enzymet. Novozymes har en databank med over mikroorganismer med mere end enzymproducerende svampe og bakterier

12 Sådan produceres enzymer 2
Temperatur omkring 37c-grader Før man påbegynder masseproduktion af enzymet, er det nødvendigt at finde de ideelle leveforhold for produktionsorganismen Temperatur pH-værdi Godt næringssubstrat

13 Sådan produceres enzymer 3
Mikroorganismerne vokser og formerer sig nu i tre-etagers store gæringstanke

14 Sådan produceres enzymer 4
Enzymerne adskilles fra væsken i et stort tromlefilter. Filteret er dækket af et tykt lag voks, som lader vand og enzymer passere, mens næringsstoffer og mikroorganismer tilbageholdes i voksens klistrede overflade. Med en stor kniv skæres voks, næringsstoffer og mikroorganismer derefter væk. Efter en række andre filtreringsprocesser adskilles enzymerne til sidst fra vandet ved hjælp af en enkel fordampningsproces.

15 Artet af enzymer Oxidoreduktaser Transferaser
katalyserer fjernelsen af hydrogenatomer og elektroner fra et substrat (en oxidation). Transferaser katalyserer overførslen af forskellige kemiske grupper fra et stof til et andet. Hydrolaser katalyserer hydrolyse af mange forskellige forbindelser. Ved en hydrolyse spaltes bindinger ved at der optages vand.

16 Hvor anvendes enzymer? Hvor vises der noget om enzymer?
Hvor vises der noget om enzymer?


Download ppt "Enzymer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google