Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Anatomi & Fysiologi XIX Stofskiftet, vitaminer og mineraler I

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Anatomi & Fysiologi XIX Stofskiftet, vitaminer og mineraler I"— Præsentationens transcript:

1 Anatomi & Fysiologi XIX Stofskiftet, vitaminer og mineraler I

2 Anatomi & Fysiologi - Lektion 19
Stofskiftet Begrebet stofskiftet beskriver det samlede aktivitet af de kemiske processer der finder sted i kroppen Den biokemiske modifikation af kemiske forbindelser i levende organismer og celler. Metabolisme omfatter biosyntese af komplekse organiske molekyler (anabolisme) og deres nedbrydelse (katabolisme) Basalstofskifte Minimal grundlæggende energibehov Døgnstofskifte Energi behov for aktivitet + minimal grundlæggende energibehov

3 Anatomi & Fysiologi - Lektion 19
Anvendelse af energi Kroppens celler bruger energi til: Celledannelse og cellevækst Vedligeholdelse af væv der nedslides eller dannelse af nye væv Regulering af kropstemperaturen Cellefunktion Aktiv transport over cellemembraner Muskel aktivitet/bevægelse

4 Anatomi & Fysiologi - Lektion 19
Hvad er energi ? Evnen til at udføre arbejde eller opvarme noget. Energi kan omdannes fra en form til en anden, men hverken opstå ud af ingenting eller tilintetgøres. Den samlede energi i universet er således konstant Energi typer: Varmeenergi Strålingsenergi Kerneenergi Kemisk energi Mekanisk energi Magnetisk Elektrisk

5 Anatomi & Fysiologi - Lektion 19
Energi enheder Energi angives almindeligvis i SI-enheden joule (J). 1 J er lig 1 kg*m²/s². En joule er en lille energienhed set i relation til menneskekroppens behov. Den gennemsnitlige, daglige energiomsætning for et menneske er af størrelsesorden 10 megajoule En ældre energienhed er Kalorie (cal). Per definition er 1 kalorie den energi, som kræves for at opvarme 1 g vand fra 14,5 grader Celsius til 15,5 grader Celsius. Ofte i daglig tale når vi angiver kalorie anvender vi ikke præfiks k (kilo) Elektriske energi måles i watt- eller mere almindeligt; kilowatt-timer (kWh). En kWh er således 3,6 megajoule

6 Anatomi & Fysiologi - Lektion 19
Kroppens energi kilder (1) Energigivende næringsstoffer: Kulhydrater Fedtstoffer Proteinstoffer Kroppen kan anvend potentialet, som findes i den kemiske energi i disse næringsstoffer Ikke energigivende næringsstoffer: Vand Vitaminer Mineraler og sporstoffer Ved kemisk forbrænding omdannes næringsstoffernes energi til ATP. Denne proces forgår i cellernes mitokondrier

7 Anatomi & Fysiologi - Lektion 19
Kroppens energi kilder (2) Energigivende næringsstoffer: 1g kulhydrater har et energiindhold på 4 kcal (17kJ) Fedtstoffer har et energiindhold på 9 kcal (38kJ) Proteinstoffer har et energiindhold på 4 kcal (17kJ) General regel er at fedt har næsten dobbelt så meget mere energi pr gram en kulhydrater og protein

8 Anatomi & Fysiologi - Lektion 19
Ilt og dens kaloriske ækvivalens Ilt forbrug afspejler forbrænding, idet ilt er nødvendig for at udnytte energien fra næringsstofkilderne. Almindeligvis ligger iltens kaloriske ækvivalens på ca. 5 kcal/L Stofskiftet 1 liter ilt O2 5 kcal Næringsstof

9 Anatomi & Fysiologi - Lektion 19
Næringsstoffernes energi Kulhydraterne Indeholder kulstof (C), Ilt (O) og brint (H) Typer: Polysakkarider Disakkarider Monosakkarider Proteiner Indeholder kulstof (C), Ilt (O), brint (H), kvælstof (N) og muligvis svovl (S) Opbygget af aminosyrer Fedtsstoffer Indeholder kulstof (C), Ilt (O), brint (H), Opbygget af glycerol og fedtsyrer (mono-, di og triglycerider)

10 Anatomi & Fysiologi - Lektion 19
Anaerob og aerob omdannelse af energi Aerob Glukose + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + 38 ATP Anaerob Glukose + 2ADP + 2P → 2Mælkesyre + 2H2O + 2 ATP Ved senere tilstrækkelig ilt forsyning Nedbrydning af mælkesyre og omsætning til ATP

11 Anatomi & Fysiologi - Lektion 19
Enzymer Enzymer er biomolekyler, der katalyserer (dvs. forøger hastigheden af) kemiske reaktioner. Næsten alle enzymer er proteiner. I enzymatiske reaktioner kaldes molekyler i begyndelsen af processen substrater, og enzymet omdanner substraterne til forskellige molekyler kaldet produkter. Næsten alle processer i en celle behøver enzymer for at kunne forløbe tilstrækkelig hurtigt. Enzymernes funktion er afhængig af det miljø de befinder sig i: Temperatur pH

12 Anatomi & Fysiologi - Lektion 19
Stimulering af stofskiftet Skjoldbruskkirtelhormon øger proteinsyntesen i de fleste celler Stimulerer aflæsning af DNA, som fører til øget RNA og derved aktivitetsniveau i ribosomerne Øget produktion af enzymerne

13 Anatomi & Fysiologi - Lektion 19
Energiomsætning Hvilke energiomsætningsmulighedder har kroppen ? Glukose Fedtsoffer Protein Glykogen depot Hvilke stoffer omsætter kroppen: I hvile og let aktivitet ? Ved øget aktivitet ? Ved høj præstations aktivitet ? Ved faste ?


Download ppt "Anatomi & Fysiologi XIX Stofskiftet, vitaminer og mineraler I"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google