Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Delirium Aalborg Universitetshospital

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Delirium Aalborg Universitetshospital"— Præsentationens transcript:

1 Delirium Aalborg Universitetshospital

2 Hvorfor beskæftige sig med delir(ium)
Forekomst af delirium hos ældre indlagte patienter ≥ 65 år er mellem % på somatiske afdelinger 30% af patienterne har vedvarende restsymptomer på delirium 6 måneder efter udskrivelse Øget risiko for død, demens og plejeanbringelse Længere tid på hospitalet og genoptræning Maldonado JR. Delirium in the Acute Care Setting: Characteristics, Diagnosis and Treatment. Crit Care Clin 2008, Oct;24(4): Siddiqi N, House AO, Holmes JD. Occurrence an outcome of delirium in medical in-patients: a systematic literature review. Age Aging 2006;35:350-64

3 Davids historie

4

5 Delirium defineres som:
Et forstyrret og svingende bevidsthedsniveau Problemer med at fastholde og skifte opmærksomhed Kognitive forstyrrelser som hukommelsestab, desorientering og taleforstyrrelser eller udvikling af en ændret opfattelsesevne Hallucinationer (oftest synshallucinationer) ses hyppigt, men er ikke et nødvendigt symptom for at kunne sige, at patienten har delirium

6 Blandet hypo- og hyperaktivt delir
Typer af delir Hypoaktivt delir Hyperaktivt delir Blandet hypo- og hyperaktivt delir I det danske studie havde 12% af patienterne med delirium hyperaktivt delirium, 71% hypoaktivt og 17% blandet delirium

7 Forskelle mellem delir, demens og delirium tremens
Akut indsættende Er et organisk delir Svingende forløb Søvnforstyrrelser Opmærksomhedsforstyrrelser Fuld/delvis remission Demens Udvikler sig over tid Er konstant, ingen svingninger Normal søvn Ikke opmærksomhedsforstyrrelser Delirium tremens Mangeårig alkoholanamnese Udtalt tremor og sveden

8 Risikofaktorer Akut sygdom !

9 Symptomer Svækket opmærksomhed
Vrangforestillinger, hallucinationer og tankekaos Angst, vrede og tristhed Kontakt med andre er præget af utryghed eller fjendtlighed Reduceret bevidsthedsniveau Forstyrret opfattelsesevne – hallucinationer Forstyrret søvnmønster/døgnrytme Øget eller mindsket psykomotorisk aktivitet Desorienteret i tid, sted eller person Nedsat hukommelse De kliniske kendetegn har tendens til at svinge over døgnet Kriterier for delirium ifølge ICD-10 (WHO's internationale sygdomsklassifikation) Kriterier for delirium i følge DSM-III- R (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, third edition, revised, 1987)

10 CAM – et valideret vurderingsredskab
Mest anvendte redskab til diagnosticering af delirium i verden Tager ca. 5 minutter for personale, der er oplært i brugen Skånsomt for patienten, som ikke aktivt skal deltage i screeningen Anvendes udelukkende til at identificere om patienten har delirium eller ej

11 Confusion Assessment Method (CAM) Kendetegn Ikke tilstede Tilstede
Akut indsættende og fluktuerende forløb: 1. Oplysninger om dette kendetegn fås normalt fra familie eller plejepersonale. Er der tegn på en akut ændring i patientens mentale tilstand i forhold til den habituelle? Varierer denne (abnorme) adfærd i løbet af døgnet, dvs. kommer og går den eller bliver den mere eller mindre alvorlig? Uopmærksomhed: 2. viser sig ved et positivt svar på følgende spørgsmål: Har patienten svært ved at fastholde opmærksomhed, er let at distrahere, har svært ved at holde styr på det der blev sagt? Uorganiseret tankegang: 3. positivt svar på følgende spørgsmål: Er patientens tankegang uorganiseret og usammenhængende med vrøvlende og irrelevant tale, uklare og ulogiske tanker ’eller uforudsigelig skift fra et emne til et andet? Ændret bevidsthedsniveau: 4. Viser sig ved et positivt svar på følgende spørgsmål: Er patientens bevidsthedsniveau ændret, således at patienten er: På vagt (overopmærksom) Sløv (søvnig) Som i en døs (vanskeligt at få opmærksomhed) Ukontaktbar For at stille diagnosen delirium skal kendetegn 1 og 2 og 3 eller 4 være tilstede

12

13

14 Non-farmakologiske interventioner
Non-farmakologisk profylakse og behandling Støtte og hjælp til at orientere sig i tid og sted Rolige omgivelser Opretholde funktionsniveau

15

16 Pårørende til patienter med begyndende delirium eller diagnosticeret delirium
Inddrage og berolige de pårørende Vejlede de pårørende i, hvordan de bedst kan hjælpe patienten, f.eks. ikke diskutere med patienten, skabe ro og overskuelighed Forklare hvad plejepersonalet gør for at behandle delirium hos den specifikke patient

17 Pilotprojekt Confusion Assessment Method (CAM) Nonfarmakologiske forebyggelse af delirium hos patienter > 65 år Formålet: Identificerer risikofaktorer for udvikling af delirium hos indlagte patienter kender og anvender nonfarmakologiske interventioner til forebyggelse af delirium hos patienter i risiko Kender og anvender vurderingsredskabet CAM Mål: At forebygge delirium hos indlagte patienter > 65 på Aalborg UH på baggrund af nonfarmakologiske interventioner

18 Projektansvarlige/Styregruppe og pilotafsnit
Styregruppen for implementering i pilotafsnit Astrid Lauberg, Klinisk sygeplejespecialist, Klinik Hjerte-Lunge; Anette Højer Mikkelsen, Klinisk sygeplejespecialist, Klinik Kvinde-Barn- Urinvejskirurgi; Birgitte Boll, Klinisk sygeplejespecialist, Klinik Hoved-Orto; Birgith Pedersen, Postdoc i Klinisk Sygepleje, Klinik Kirurgi og Kræft; Karin Dam Eikhof, Klinisk sygeplejespecialist Klinik Akut; Karin Kaasby, Klinisk sygeplejespecialist Klinik Akut; Lone Jørgensen, Postdoc i Klinisk Sygepleje, Klinik Kirurgi og Kræft; Mona Kyndi Pedersen, Postdoc i Klinisk Sygepleje, Klinik Medicin Godkendt af Lisbeth Lagoni, sygeplejefaglig direktør Klinik Afsnit Klinik Hjerte-Lunge Lungemedicinsk sengeafsnit, 6V Klinik Medicin Geriatrisk sengeafsnit, 8V Gastroenterologisk sengeafsnit, 9Ø Klinik Kirurgi og Kræftbehandling Mave og Tarmkirurgisk sengeafsnit, A1 Onkologisk sengeafsnit, D1/D3 Klinik Akut Thorax Intensivt Afsnit, TIA Alment intensivt Afsnit, R Klinik Kvinde-Barn & Urinvejskirurgi Intensiv Terapi Klinik Hoved-Orto Sengeafsnit NHH

19 Tag med hjem fra i dag Kende risikofaktorer Viden om og opmærksomhed på at kende og identificere udløsende faktorer Kende og genkende de tre typer af delir Kende og anvende Non-farmakologisk profylakse Kende og genkende symptomer Kende og anvende CAM Inddrag og forklar de pårørende hvad delir er

20 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Delirium Aalborg Universitetshospital"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google