Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FUNKTIONSGRAMMATIK Kortfattet præsentation KASUSsprog

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FUNKTIONSGRAMMATIK Kortfattet præsentation KASUSsprog"— Præsentationens transcript:

1 FUNKTIONSGRAMMATIK Kortfattet præsentation KASUSsprog
Ideen med funktionsgramma-tikken er at fremstille sproget optisk. Med udgangspunkt i handlingen, udtrykt ved cirklen, kan man i grafisk form se den sproglige struktur for sig. Dermed skyder man en genvej til tyskernes ”medfødte” følelse for kasus. FUNKTIONSGRAMMATIK KASUSsprog mask., fem. & neut. Kortfattet præsentation Sven Erik Bruun 2012©

2 Prioritering af præsentationsrækkefølgen i undervisningen Verber i præsens objektiv kasus Præpositionel kasus Adverbiel kasus Verbets tider, former og verbalsyntaks • -t •• -en Maskulinum def. & indef. derefter fem, neut & plur engang, når objektiv kasus fungerer langs hen ad vejen når kursisten føler overskud og får behov for at kunne udtrykke tidsvariation

3 Kasuscirklen illustrerer sætningens grundstruktur
Kasuscirklen udtrykker enhver aktion eller tilstand

4 der Freund ein Freund den Freund einen Freund dem Freund einem Freund
artiklen beskriver navneordets funktion artiklen oplader navneordet med betydning artiklen placerer navne-ordet i forhold til handlingen og dermed også i forhold til sætningens øvrige navneord der Freund ein Freund den Freund einen Freund dem Freund einem Freund udfører der / ein genstanden den / einen tilføres noget dem / einem handlingen udfører der / ein genstanden den / einen tilføres noget dem / einem handlingen udfører der / ein genstanden den / einen tilføres noget dem / einem handlingen udfører der / ein genstanden den / einen tilføres noget dem / einem handlingen

5 der Mann. die Frau. das Kind den Mann. die Frau. das Kind dem Mann
der Mann die Frau das Kind den Mann die Frau das Kind dem Mann der Frau dem Kind der die das ein eine ein • -t •• -en GØR/er/har den die das einen eine ein Genstanden dem der dem einem einer einem Tilføres noget/nyder godt±

6 der Tisch. die Hand. das Haus den Tisch. die Hand. das Haus dem Tisch
der Tisch die Hand das Haus den Tisch die Hand das Haus dem Tisch der Hand dem Haus der die das ein eine ein • -t •• -en GØR/er/har den die das einen eine ein Genstanden dem der dem einem einer einem Tilføres noget/nyder godt±

7 der Begriff. die Wahrheit. das Verständnis den Begriff. die Wahrheit
der Begriff die Wahrheit das Verständnis den Begriff die Wahrheit das Verständnis dem Begriff der Wahrheit dem Verständnis der die das ein eine ein • -t •• -en GØR/er/har den die das einen eine ein Genstanden dem der dem einem einer einem Tilføres noget/nyder godt±

8 Rundt om kasuscirklen står de ord, der knytter sig til handlingen
Azubi Haus Mutter der die das Rechnung Schüler Werkzeug Mädchen reicht den die das Teller Verkäuferin Maus Mechaniker dem der dem Geschenk Tochter Wagen Mann Münze Glas Der Azubi reicht dem Mechaniker das Werkzeug Die Mutter reicht der Tochter den Teller

9 Rundt om kasuscirklen står de ord, der knytter sig til handlingen
Freund nichts der die das Kind Bescheid Schüler Wahrheit sagt den die das danke schön Vater Wort Lehrerin dem der dem Preis Mann Wendung etwas Das Kind sagt der Lehrerin die Wahrheit Der Vater sagt dem Mann den Preis

10 Bemærk ordstillingen Kollegin reicht Chef
udfører genstanden tilføres noget handlingen Bemærk ordstillingen Die Kollegin reicht dem Chef den Bericht Kollegin Bericht Chef reicht Dem Chef reicht die Kollegin den Bericht Den Bericht reicht die Kollegin dem Chef Pilenes indbyrdes størrelsesforhold refererer til ordstillingens hyppighed

11 m f n pl der die das die den die das die des+s der des+s der
ein eine ein der die das die NOM • -t •• -en den die das die den die das einen eine ein AKK des +s der des +s eines +s einer eines +s des+s der des+s der GEN Genitiv introduceres i en selvstændig præsentation …og hermed er forbindelsen skabt til den klassiske opstilling dem der dem einem einer einem dem der dem den+n DAT

12 …i tvivl om køn? - vælg maskulinum…
Der er stort set lige mange hankønsord og hunkønsord, væsentligt færre intetkønsord. Hyppighedsmæssigt har hankønsordene en overrepræsentation. Hankøn er kasusentydig, derfor er en forkert hankønsmarkering sjældent kilde til misforståelse.

13 Hallo. Ich heiße Kasus Peter und werde euch durch den Satz führen.
der die das ein eine ein Freund Der Vater und die Mutter zeigen dem Freund ein Foto. Foto den die das einen eine ein dem der dem einem einer einem Dem Freund zeigen der Vater und die Mutter ein Foto. Vater und Mutter Hallo. Ich heiße Kasus Peter und werde euch durch den Satz führen. • -t •• -en zeig___

14 Vater und Mutter Foto Freund zeig___ der die das
ein eine ein Der Freund zeigt dem Vater und der Mutter ein Foto. den die das einen eine ein dem der dem einem einer einem Dem Vater und der Mutter zeigt der Freund ein Foto. Vater und Mutter • -t •• -en Foto zeig___ Freund

15 Konklusion Tænk kasus før køn Sæt fokus på hankøn Dyrk det simple

16 Pædagogisk rådgivning og konceptudvikling
Formidling af kurser og efteruddannelse Udvikling af undervisningsmaterialer Etablering af virksomhedsakademier Projektledelse Mols Bjerge


Download ppt "FUNKTIONSGRAMMATIK Kortfattet præsentation KASUSsprog"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google