Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NUTID • -t •• -en ich du -e -st ihr -t

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NUTID • -t •• -en ich du -e -st ihr -t"— Præsentationens transcript:

1 NUTID • -t •• -en ich du -e -st ihr -t
Der Freund fragt Der Vater und die Mutter antworten Ich schreibe Du kommst mit Ihr geht nach Hause

2 NUTID sie sie/Sie • -t •• -en ich du -e -st ihr -t
Der Freund fragt. Der Vater und die Mutter antworten. Ich schreibe. Du kommst mit Ihr geht nach Hause. Um 7 Uhr kommt Petra. Um 7 Uhr kommen Petra und Andrea. Um 7 Uhr kommt sie. Um 7 Uhr kommen sie. Wann kommen Sie, Frau Werdelin?

3 NUTID Svag bøjning Stærk bøjning * • -t • -t • • -en • • -en • -t
ich du -e -st ich du -e -st * ihr -t ihr -t * Mulige stammeændringer: a ä au äu e i/ie o ö SVAG bøjning defineres med uændret stamme

4 DATID Svag bøjning Stærk bøjning t • -te •• -ten • - •• -en
Sproghistorisk bemærkning: Den logisk forventede endelse –t er slidt bort. Svag bøjning Stærk bøjning -te t •• -ten • - •• -en ich du -te -test ich du - -st ihr -tet ihr -t SVAG bøjning defineres med uændret stamme. -t- fungerer som fortidsmærke. De stærke verber får en NY STAMME, der fungerer som fortidsmærke.

5 Sammensat fortidsform/Perfektum
Svag bøjning Stærk bøjning hat/haben eller ist/sind tidsbøjes + hovedverbet: ge + stamme + t fx hat/haben gesagt, ist/sind gereist hat/haben eller ist/sind tidsbøjes + hovedverbet: ge + stamme + en fx hat/haben geschrieben, ist/sind gegangen Verber med tryksvag forstavelse (ver-, be-) får ikke forstavelsen ,ge-’ fx verkauft, bestellt, verführt Ved løst sammensatte verber skydes ,-ge’ ind mellem trykstærk forstavelse og hovedstammen fx fortgesetzt, angesagt, ausgeführt … Verber med tryksvag forstavelse (ver-, be-) får ikke forstavelsen ,ge-’ fx versprochen, bekommen… Ved løst sammensatte verber skydes ,-ge-’ ind mellem trykstærk forstavelse og hovedstammen fx ausgesprochen, vorgenommen … SVAG bøjning defineres med uændret stamme De stærke verber får evt. en NY STAMME

6 Verbalsyntaks • • •• •• Helsætning/hovedsætning:
ich du ihr Helsætning/hovedsætning: Den tidsbøjede verbaldel står inde i sætningen mellem subjekt og objekter eller efter første objekt. Infinitiver placeres på sætningens sidste plads. Der Vater reicht dem Kind den Löffel. Dem Kind reicht der Vater den Löffel. Den Löffel reicht der Vater dem Kind. Er spricht, ohne Rücksicht auf die Schwerhörigen zu nehmen. Løst sammensatte verber i nutid og datid: Trykstærk forstavelse placeres på sætningens sidste plads. Spørgende sætninger: Verbet står forrest eller umiddelbart efter spørgeordet. Der Mitarbeiter setzt die Arbeit fort. Spricht der Chef schon lange? Wo finde ich eine Tasse? Sammensatte tider/former: Hovedverbet placeres på sætningens sidste plads. Der Vater wird dem Kind den Löffel reichen. Der Mitarbeiter hat die Arbeit pausenlos fortgesetzt.

7 Verbalsyntaks Ledsætning/bisætning:
•• ich du ihr Den tidsbøjede verbaldel står på sætningens sidste plads. Er sieht, dass der Vater dem Kind den Löffel reicht. Sammensatte tider/former: Hjælpeverbet tidsbøjes og placeres på sætningens sidste plads; hovedverbet står på næstsidste plads. Løst sammensatte verber i nutid og datid: Verbet placeres samlet på sætningens sidste plads. Der Chef kontrollierte, wie der Mitarbeiter die Arbeit pausenlos ausgeführt hatte. Der Chef kontrolliert, wie der Mitarbeiter die Arbeit ausführt. Er hat es eilig, weil der Besucher bald kommen wird.

8 Pædagogisk rådgivning og konceptudvikling
Formidling af kurser og efteruddannelse Etablering af virksomhedsakademier Projektledelse Motiv fra Nekselø


Download ppt "NUTID • -t •• -en ich du -e -st ihr -t"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google