Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ORDKLASSER I FARVER 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ORDKLASSER I FARVER 2009."— Præsentationens transcript:

1 ORDKLASSER I FARVER 2009

2 Verber Udsagnsord = verber Man kan sætte ’at’ eller ’jeg’ foran
Grundform = navnemåde eller at-form Eks. at leve Kan bøjes i person, tal og tid

3 Verber Udsagnsord = verber Man kan sætte ’at’ eller ’jeg’ foran
Grundform = navnemåde eller at-form Eks. at leve Kan bøjes i person, tal og tid

4 Substantiver Navneord = substantiver Eksempel: elev ubestemt bestemt
ental en elev eleven flertal elever eleverne

5 Substantiver Navneord = substantiver Eksempel: hus ubestemt bestemt
ental et hus huset flertal huse husene

6 Artikler Ubestemt form hankøn hunkøn ental flertal

7 Artikler Bestemt form hankøn hunkøn ental flertal

8 Proprier Egennavne = proprier Betegner personer eller steder
Eks.: Gitte, Tietgen, Odense Kan bøjes i ejefald (= genitiv) Eks.: Gittes, Tietgens, Odenses

9 Adjektiver Tillægsord = adjektiver Lægger sig til navneord,
egennavne eller stedord Kan bøjes i køn og tal

10 Tillægsord = adjektiver
Eksempel: smuk Et smukt hus De smukke huse En smuk pige De smukke piger

11 Adverbier Biord = adverbier Biord lægger sig til: udsagnsord
tillægsord andre biord en hel sætning

12 Adverbier Biord = adverbier Eks. på biord der lægger sig til uds.ord
Eleven sad uroligt Eks. på biord der lægger sig til tillægsord Hun var rigtig glad

13 Pronominer Stedord = pronominer Stedord står i stedet for et navneord
eller egennavn Eks. Pigen hedder Marie > Hun hedder Marie ’hun’ erstatter ’pigen’

14 Pronominer Stedord inddeles i grupper: Personlige stedord
Tilbagevisende stedord Ejestedord Påpegende stedord Henførende stedord

15 Præpositioner Forholdsord = præpositioner
Optræder altid med en styrelse Forholdsord kan aldrig stå alene Eks. Han gik i bad (’i’ har brug for en styrelse, her er det ’bad’)

16 Eksempler på forholdsord:
Præpositioner Forholdsord = præpositioner Eksempler på forholdsord: til, fra, med, uden over, under, mellem, på, i, ad, af, for, om,

17 Konjunktioner Bindeord = konjunktioner
Binder led eller sætninger sammen Bindeord kan sideordne (= og, samt, eller, men, for) - eller underordne sætninger (= at, om, fordi, hvis, når, som, mens)

18 Numeralier Talord = numeralier Talord angiver antal eller rækkefølge
og er ubøjelige på dansk Der findes to grupper af talord: Mængdetal: en, to, tre,… Ordenstal: første, anden, tredje…

19 Interjektioner Udråbsord = interjektioner Udråbsord kan ikke bøjes
Udråbsord udtrykker et kortfattet svar, en hilsen, eller en følelse: Eks.: ja, nej, hej, av, åh, øv!

20 Oversigt over ordklasser
Egennavne = proprier Kendeord = artikler Navneord = substantiver Tillægsord = adjektiver Stedord = pronominer Udsagnsord = verber Biord = adverbier Forholdsord = præpositioner Bindeord = konjunktioner Talord = numeralier

21 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
NU skal der øves!


Download ppt "ORDKLASSER I FARVER 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google