Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ORDKLASSER I FARVER 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ORDKLASSER I FARVER 2009."— Præsentationens transcript:

1 ORDKLASSER I FARVER 2009

2 Ugens ordklasse 1 (uge 35) Udsagnsord = verber
Man kan sætte ’at’ eller ’jeg’ foran Grundform = navnemåde eller at-form Eks. at leve Kan bøjes i person, tal og tid

3 Ugens ordklasse 1 (uge 35-36)
Udsagnsord kan bøjes i tid: Nutid: jeg lever Datid: jeg levede Førnutid: jeg har levet Førdatid: jeg havde levet Fremtid: jeg vil leve Fortidsfremtid: jeg ville leve

4 Ugens ordklasse 1 (uge 35-36)
Udsagnsord kan bøjes i person og tal: 1. jeg lever 2. du lever 3. han/hun lever 1. vi lever 2. I lever 3. de lever

5 Ugens ordklasse 1 (uge 35-36)
Udsagnsord kan optræde sammen med andre udsagnsord = sammensatte udsagnsord. Så er ét udsagnsord hovedudsagnsord, det andet er hjælpeudsagnsord.

6 Ugens ordklasse 1 (uge 35-36)
Eksempler på udsagnsord: Jeg har læst bogen læst = hovedudsagnsord har = hjælpeudsagnsord

7 Ugens ordklasse 2 (uge 35-36)
Navneord = substantiver Man kan sætte’en’ eller ’et’ foran Findes i ubestemt og bestemt form Kan bøjes i ental og flertal

8 Ugens ordklasse 2 (uge 35-36)
Navneord = substantiver Eksempel: elev ubestemt bestemt ental en elev eleven flertal elever eleverne

9 Ugens ordklasse 2 (uge 35-36)
Navneord = substantiver Eksempel: hus ubestemt bestemt ental et hus huset flertal huse husene

10 Ugens ordklasse 3 (uge 35-36)
Kendeord = artikler Angiver navneordets form: ubestemt eller bestemt Angiver køn (en/et) og tal (ental/flertal)

11 Ugens ordklasse 3 (uge 35-36)
Kendeord = artikler Eksempel: elev en elev den dygtige elev de dygtige elever

12 Ugens ordklasse 3 (uge 35-36)
Kendeord = artikler Eksempel: hus et hus det røde hus de røde huse

13 Ugens ordklasse 4 (uge 35-36)
Egennavne = proprier Betegner personer eller steder Eks.: Gitte, Tietgen, Odense Kan bøjes i ejefald (= genitiv) Eks.: Gittes, Tietgens, Odenses

14 Ugens ordklasse 5 (uge 37) Tillægsord = adjektiver
Lægger sig til navneord, egennavne eller stedord Kan bøjes i køn og tal

15 Tillægsord = adjektiver
Ugens ordklasse 5 (uge 37) Tillægsord = adjektiver Eksempel: smuk Et smukt hus De smukke huse En smuk pige De smukke piger

16 Tillægsord = adjektiver Tillægsord kan gradbøjes:
Ugens ordklasse 5 (uge 37) Tillægsord = adjektiver Tillægsord kan gradbøjes: 1. grad: smuk 2. grad: smukkere (el. mere smuk) 3. grad: smukkest (el. mest smuk)

17 Ugens ordklasse 6 (uge 37) Biord = adverbier Biord lægger sig til:
udsagnsord tillægsord andre biord en hel sætning

18 Ugens ordklasse 6 (uge 37) Biord = adverbier
Eks. på biord der lægger sig til uds.ord Eleven sad uroligt Eks. på biord der lægger sig til tillægsord Hun var rigtig glad

19 Ugens ordklasse 6 (uge 37) Biord = adverbier
Eks. på biord der lægger sig til andet biord Han sov meget længe Eks. på biord der lægger sig til hel sætning Altså kommer vi

20 Ugens ordklasse 7 (uge 38) Stedord = pronominer
Stedord står i stedet for et navneord eller egennavn Eks. Pigen hedder Marie > Hun hedder Marie ’hun’ erstatter ’pigen’

21 Ugens ordklasse 7 (uge 38) Stedord inddeles i grupper:
Personlige stedord Tilbagevisende stedord Ejestedord Påpegende stedord Henførende stedord

22 Ugens ordklasse 7 (uge 38) Stedord = pronominer
Personlige stedord som grundled (X): jeg, du, han, hun, den, det vi, I/De, de Personlige stedord som genstandsled () mig, dig, ham, hende, den, det, os, jer/Dem, dem

23 Ugens ordklasse 7 (uge 38) Stedord = pronominer
Tilbagevisende stedord: mig, dig, sig, os, jer, sig Ejestedord: min, din, hans/hendes/sin/sit/dens/dets, vores, jeres/Deres, deres

24 Ugens ordklasse 7 (uge 38) Stedord = pronominer Påpegende stedord:
denne, dette, disse Henførende stedord: som/der Artiklen, der citeres her er fra Politiken

25 Ugens ordklasse 8 (uge 39) Forholdsord = præpositioner
Optræder altid med en styrelse Forholdsord kan aldrig stå alene Eks. Han gik i bad (’i’ har brug for en styrelse, her er det ’bad’)

26 Eksempler på forholdsord:
Ugens ordklasse 8 (uge 39) Forholdsord = præpositioner Eksempler på forholdsord: til, fra, med, uden over, under, mellem, på, i, ad, af, for, om,

27 Ugens ordklasse 9 (uge 39) Bindeord = konjunktioner
Binder led eller sætninger sammen Bindeord kan sideordne (= og, samt, eller, men, for) - eller underordne sætninger (= at, om, fordi, hvis, når, som, mens)

28 Ugens ordklasse 10 (uge 39) Talord = numeralier
Talord angiver antal eller rækkefølge og er ubøjelige på dansk Der findes to grupper af talord: Mængdetal: en, to, tre,… Ordenstal: første, anden, tredje…

29 Ugens ordklasse 11 (uge 39) Udråbsord = interjektioner
Udråbsord kan ikke bøjes Udråbsord udtrykker et kortfattet svar, en hilsen, eller en følelse: Eks.: ja, nej, hej, av, åh, øv!

30 Oversigt over ordklasser
Egennavne = proprier Kendeord = artikler Navneord = substantiver Tillægsord = adjektiver Stedord = pronominer Udsagnsord = verber Biord = adverbier Forholdsord = præpositioner Bindeord = konjunktioner Talord = numeralier

31 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
NU skal der øves!

32 Den sprogligt/kommunikative dimension 2009
ANALYSETEGN

33 Ugens analysetegn 1 (uge 36)
Udsagnsled = verballed = O Angiver handling eller beskrivelse (Spørg: Hvad?) Jeg vasker tøjet O Pigen er sød

34 Ugens analysetegn 2 (uge 36)
Grundled = subjekt = X Angiver den handlende (= den aktive) eller den der oplever (= den passive) (Spørg: Hvem?) Jeg spørger (handlende/aktiv) X O Han er blevet spurgt (oplevende/passiv) X O O

35 Ugens analysetegn 3 (uge 37)
Direkte objekt = genstandsled = akkusativobjekt =  Eksempler på genstandsled: Jeg vasker tøjet X O  Bo elsker Lone X O 

36 Ugens analysetegn 4 (uge 37)
Indirekte objekt = hensynsled = dativobjekt =  Eksempler på hensynsled: Bo giver Lone en blomst X O   Han giver hende et kys X O  

37 Ugens analysetegn 5 (uge 38)
Omsagnsled til grundled = subjektsprædikat =  Fortæller noget om grundleddet Man kan sætte lighedstegn mellem X og  Eksempler på omsagnsled til grundled: Bilen er rød X O  Lone er sød

38 Ugens analysetegn 6 (uge 38)
Biled = adverbialled = ~ (bølgestreg) eller ’adv’ Biled beskriver omstændigheder som: Tid Sted Måde Grad

39 Ugens analysetegn 6 (uge 39)
Eksempler på biled: Det sker nu (tid) X O ~~ Hun sidder her (sted) X O ~~~ Han spiste hurtigt (måde) X O ~~~~~~ Hun var meget glad (grad) X O ~~~~~ 

40 Ugens analysetegn 6 (uge 39)
Forholdsordsled = præpositional = ~ / præp er en undergruppe under biled Eksempler på forholdsordsled: Drengen giver pigen et kys på munden X O   ~~~~~~~~ Pigerne i klassen er søde X ~~~~~~ O 

41 Ugens ”analysetegn” 7 (uge 39)
Bindeled = konjuktional = ’konj’ (intet analysetegn) Bindeled forbinder sætninger Eks.: Rød og død konj Eksempler på sideordnende bindeled: = og, men, eller Eksempler på underordnende bindeled: = at, hvis, fordi, mens, når, selvom

42 Oversigt over analysetegn I
Udsagnsled = verballed = O Grundled = subjekt = X Direkte objekt = genstandsled = akkusativobjekt =  Indirekte objekt = hensynsled = dativobjekt = 

43 Oversigt over analysetegn II
Omsagnsled til grundled = subjektsprædikat =  Biled = adverbialled = ~ / adv Forholdsordsled = præpositional = ~ / præp Bindeled = konjuktional = konj

44 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
NU skal der øves!


Download ppt "ORDKLASSER I FARVER 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google