Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kavitation Kavitation er dannelse og sammenfald (implosion) af dampfyldte bobler i en væske. Er særdeles skadelig for komponenterne:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kavitation Kavitation er dannelse og sammenfald (implosion) af dampfyldte bobler i en væske. Er særdeles skadelig for komponenterne:"— Præsentationens transcript:

1 Kavitation Kavitation er dannelse og sammenfald (implosion) af dampfyldte bobler i en væske. Er særdeles skadelig for komponenterne:

2 Nærbillede af kavitation

3 Kavitation i pumpe

4 Kavitation i reguleringsventil

5 Kavitation Kavitation i strømningssystemer forekommer primært hvor:
a. Der forekommer tryktab i områder med i forvejen lave tryk b. Ved indsnævringer hvor hastigheds- trykket øges på bekostning af det statiske tryk c. Hvor strømningsmediet indeholder luft

6 Symptomer på pumpekavitation
Knitrende lyd som hvis der pumpes vand med sand i. Faldende pumpe- kapacitet (flow) Reduceret trykhøjde

7 Afhjælpning af pumpekavitation
Øge trykket på pumpens sugeside, ved fx at: Øge niveauet i tank, hvorfra der suges Sætte tanken under tryk Placere pumpen lavere Reducere friktionstryktabet i sugeledningen Reducere flowet

8 Afhjælpning af pumpekavitation
Ændre de fysiske driftsbetingelser, ved fx at: Sænke væskens temperatur Minimere luftindtaget

9 Kavitation – rettidig omhu!
Ønsket trykforløb Uønsket trykforløb

10 Net Positive Suction Head NPSH generelt
NPSH udtrykker tryktilstanden (hvor tæt væsken er på sit kogepunkt) et givet sted i anlægget (Anlæggets NPSH). En pumpes NPSH angiver et mindstekrav til anlæggets NPSH ved sugestudsen, for at væsken ikke kommer i kog ved trykfaldet fra sugestuds til centrum af løbehjul. Vi skal kunne bestemme NPSH for at sikre os mod kavitation i pumper og andre flowkomponenter.

11 Beregning af NPSH NPSHreq (NPSHpumpe) fortæller hvor stort et absolut totaltryk – ud over væskens damptryk – der skal være ved pumpens indløb under drift, for at undgå kavitation. NPSHav (NPSHanlæg) udtrykker hvor tæt væsken, ved pumpens sugestuds, er på kogepunktet.

12 Beregning af NPSHanlæg
Pumpeleverandøren angiver NPSHpumpe Vi beregner NPSHanlæg: Hvor pabs er summen af det statiske og det dynamiske tryk. En væske ved et givet tryk har en specifik kogepunktstemperatur (mætningstemperaturen). Omvendt har en væske ved en given temperatur et specifikt tryk, hvor den koger (damptrykket).

13 Beregning af NPSHanlæg
Husk alle tryk i [m], og som absolut tryk!

14 Beregningseksempel NPSHanlæg
Eksempel s. 25, Th. Heilmann: hoverflade: 10,2 [m] hgeo: - 4,0 [m] hdyn: 0,14 [m] hfrikt: 0,12 [m] hdamptryk: 0,13 [m] Heilmann ser bort fra hdyn Anlæggets NPSH skal være større end pumpens NPSH for at undgå kavitation. Altså skal anvendte pumpes NPSH (NPSHreq) < 6,1 [m]


Download ppt "Kavitation Kavitation er dannelse og sammenfald (implosion) af dampfyldte bobler i en væske. Er særdeles skadelig for komponenterne:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google