Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pumper virker ikke? -ingen væske i gennemsigtige rør

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pumper virker ikke? -ingen væske i gennemsigtige rør"— Præsentationens transcript:

1 Pumper virker ikke? -ingen væske i gennemsigtige rør
Check i styreboksen om gruppe #1 virker Nej - check for lavt væske niveau Nej - Check om sensor for “low level” væske niveau er defekt Ja - se afsnit om “low level” Ja - check om blå ventil er åben Nej - Åben blå ventil Sæt maskinen i gang, om check om pumperne virker Virker stadigvæk ikke – udskift defekte pumper Virker – problemet løst Ja - Check og rens filter

2 Store blæsere virker ikke? -der kommer ingen luft ud
Check i styreboksen om gruppe #2 virker Nej - check om der er højt væske niveau Nej - Check om sensor for “høj væskestand” er defekt Ja - se afsnit om “høj væskestand” Ja - Check om propellerne roterer? Roterer langsomt? Larmer de? Roterer ikke - Check tilslutningen Problem med tilslutning – udbedres dette Tilslutning ok –udskift motor Roterer – sluk maskinen og check om propellerne kører uden mislyde Hvis propellerne kører – udskift kablet Hjælper dette ikke – udskift motoren

3 “High level” på display Højt væske niveau relæ #2 vil være slukket!
Check varmvands temperaturen . Check at temostaten er sat til 70C Temperaturen er for lav Check varmtvands kilden Temperaturen er OK -check om relæ #3 (regenerator) is On Hvis relæ #3 virker - check om regeneratoren virker (motor, lille brine pumpe, vand pumpe, lille blæser) Hvis noget er i stykker repareres det Hvis alt virker OK - check flowet til regeneratoren. Når maskinen er slukket (off), start den på “Bypass on” for at starte den. Check det gennemsigtige rør på brinesiden af regeneratoren. Niveauet her skal falde og rejse sig igen. Hvis niveauet stiger – stop maskinen, sæt “relay #4” på “on” in 6. Test (i kontrolboksen) og lyt efter om det drypper i hoved bassinerne Hvis det drypper – udskift radiatoren som er utæt Hvis niveauet ikke stiger - rens doserings pladen til regeneratoren og check igen. Hvis dette ikke hjælper – rengør og rens brine-brine varmeveksleren (anvend ikke højtryk). Hvis relæ #3 er slået fra - check brine koncentrations sensor (skru vægten mod uret [udaf]) Check med leverandør inden! Efter løsning af problemerne, start maskinen igen med “Bypass On”. Lad den køre 1-2 timer, indtil niveauet falder til normalt niveau. Vær sikker på at der er varmt vand nok! og check maskinen ofte, mindst hvert 15. min., igennem denne proces.

4 “Low level” på display Lavt væskeniveau, relæerne #1 & #3 - Off
Check for lækager Hvis der er lækager – stop dem og tilsæt mere brine hvis nødvendigt Check pumper og reparer om nødvendigt Ingen lækager - check brine koncentration Hvis brine concentration er OK - check for lækager igen Hvis brine concentrationen er høj - check om brine koncentrations sensoren er ren og iorden (placeret i nederste kar på brine siden) Hvis brine koncentrations sensoren er OK – skru vægten med uret (indad) indtil du har den rigtige koncentration (check med leverandør inden justering) Hvis brine koncentrations sensoren er i stykker - udskift den Tilsæt vand til hoved bassinet, indtil du opnår normal niveau og start maskinen

5 Regenerator limit – på display Gruppe #3 slået fra
Check gennemsnitlige stop pr. time (stops/hr.). Hvis et 1 stop pr. 2 time – er det OK. For mange stop (eller et langt stop) - check om temperaturen på det varme vand er for høj Hvis OK - check brine koncentration Hvis koncentrationen er lav –drej vægten i brine koncentrations sensoren imod uret (udaf) (snak med leverandør inden) Hvis koncentration er OK – Check RH% i væksthuset Hvis RH% er lavere end 60% - sæt RH% i kontrolboksen til 70% Check forskellen imellem brine koncentrationen i hoved bassinet og i regeneratoren. Hvis forskellen er mere end 0.02 kg/L – rengør doseringspladen til regeneratoren og brine-brine heat exchangeren (anvend ikke højtryk). Hvis for høj- sænk teperaturen

6 Når man står placeret i pilens retning.
Billede af brine koncentrationsensoren, Placeret i bundkar på brinesiden. Når man står placeret i pilens retning. –Drej vægten med uret (indad) - Mod uret (udad)


Download ppt "Pumper virker ikke? -ingen væske i gennemsigtige rør"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google