Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Social Service Velkommen til dig Dialogmøde med de frivillige Mandag den 19. oktober 2009 I byrådssalen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Social Service Velkommen til dig Dialogmøde med de frivillige Mandag den 19. oktober 2009 I byrådssalen."— Præsentationens transcript:

1 Social Service Velkommen til dig Dialogmøde med de frivillige Mandag den 19. oktober 2009 I byrådssalen

2 Social Service Frederikssund kommune Vi satser på mennesker og muligheder

3 Social Service Program Velkomst v/Social- og ældreudvalgsformand Tina T. Stauning. Aftenens program & formål v/Socialchef Peer Huniche. Oplæg v/Birger Kristensen. Projekt: ”Forskellighed for Fællesskab”. Orientering om budget 2010-2013. Orientering v/Sif Osterkrüger om tildeling af § 18 midler i 2009 samt frister og kriterier for 2010.

4 Social Service Program – forts. Oplæg v/ Jan Most fra Frivilligcenter Græsted. Inspiration til et frivillighedssted og dets muligheder. Status og valg til arbejdsgruppe for midlertidigt lokalt Frivillighedssted i Frederikssund. Afrunding af aftenens program med mulighed for evt. spørgsmål fra de frivillige foreninger.

5 Social Service Orientering om uddelte midler i 2009 Antal ansøgere: 30 Antal helt eller delvist imødekomne ansøgninger: 23 Antal afslag: 6 Henvisninger til Den Fælleskommunale pulje: 1 Ansøgte beløb i alt : kr. 519.020 Bevillinger i alt : kr. 420.675 Overførsel til Fælleskommunal pulje: kr. 45.000 Ialt udbetalt i 2009: kr. 465.675 Tilbagebetalinger fra 08’: kr. 27.968

6 Social Service § 18-puljen 2010 Ansøgningsfrist 1. november 2009. Kriterier: -Aktiviteter, der virker forebyggende i forhold til sociale problemer -Rådgivninger og telefonkæder -Besøgsvennetjenester for børn, handicappede og ældre -Støtte- og kontaktpersoner og ledsagerordninger på frivillig basis -Foreninger, der organiserer selvhjælpsgrupper -Støtte til frivillige sociale foreninger -Væresteder m.v.

7 Social Service § 18-puljen 2010 Indsatsområder: Social- og Ældreudvalget ønsker at opprioritere frivillige sociale aktiviteter, der i sit indhold retter sig mod følgende målgrupper: -Flygtninge og indvandrere -Aktiviteter på tværs af generationer -Sindslidende -Vanskeligt stillede børn og unge samt deres familier

8 Social Service Status for midlertidigt frivillighedssted i Frederikssund Lokaler. Rammerne: Målgruppen, principper for benyttelse, økonomi, bestyrelse og brugerråd. Valg til arbejdsgruppe: 3 repræsentanter fra de frivillige, heraf min. 1 repræsentant fra de små foreninger. Opgaver for arbejdsgruppe.

9 Social Service


Download ppt "Social Service Velkommen til dig Dialogmøde med de frivillige Mandag den 19. oktober 2009 I byrådssalen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google