Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad laver en skolebestyrelse? Skolebestyrelsen har indflydelse på alle områder, der vedrører skolens virksomhed inden for rammerne af folkeskoleloven.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad laver en skolebestyrelse? Skolebestyrelsen har indflydelse på alle områder, der vedrører skolens virksomhed inden for rammerne af folkeskoleloven."— Præsentationens transcript:

1 Hvad laver en skolebestyrelse? Skolebestyrelsen har indflydelse på alle områder, der vedrører skolens virksomhed inden for rammerne af folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt. Skolebestyrelsen har en række pålagte opgaver ifølge folkeskoleloven og skal gennem principper sætte retning for skolen virksomhed.

2 Forældre i vores skolebestyrelse Pia Frank Warming, formand, mor til børn i 2. og 4. klasse Christina Saxkjær, næstformand, mor til børn i 3. og 5. klasse Clarissa Corneliussen, mor til barn i 2. klasse Jette Toft Borner, mor til barn i 8. klasse Jette Pedersen, mor til børn i 6. og og 8. klasse Mette Kullen Gullach, mor til barn i 1. klasse Marie Raskov Venderby, mor til børn i 2. og 6. klasse Merete Norsker, suppl., mor til barn i 9. klasse

3 Bestyrelsens arbejdsmotto ”Høj kvalitet i læringen og trivsel på tværs af fag og i hele skoleforløbet.”

4 Bestyrelsens arbejde – kort fortalt Vi mødes ca. 1 gang om måneden i bestyrelsen Vi arbejder ud fra en årsplan faslagt på strategidag i august Bestyrelsens kontaktperson for kontaktforældre: Clarissa Corneliussen Kommunikation: årsberetning, referater og ”Nyt fra bestyrelsen” og møder som dette Alle forældre er velkomne med input og indspark til bestyrelsens arbejde!

5 Fokusområder Skolen arbejder generelt med synlig læring samt robusthed og trivsel. Bestyrelsen sætter særligt fokus på: Principper for vikardækning med fokus på optimal læring Principper for skemalægning Traditioner og skolekultur Trivselsstrategi (herunder bl.a. robusthed, anti-mobning, og net-etik) Studietid Fysiske rammer / kapacitet og bevægelse Skole-hjem samarbejde (hvad kan vi forvente af hinanden?)

6 Hvorfor disse fokusområder? Robusthed handler om hvordan vi klarer livets små og store udfordringer – især når det er svært - ”Jeg kan” / ”Det skal nok gå” / ”Skidt pyt” Robuste børn er trygge børn Fokus på forældresamarbejde giver klassefællesskab (tolerance, inklusion og fællesskab) giver trivsel og plads til læring

7 Trivselsundersøgelse Undersøgelsen giver generelt et meget positivt billede af trivslen på skolen. Vi får et billede af elever der er glade for at gå i skole, glade for lærerne, glade for deres klasse og oplever at de får den hjælp de har brug for. Følgende punkter ønsker skolebestyrelsen, at der skal være fokus på fremadrettet: Indskolingen: Pauserne, inkluderende fællesskaber og robusthed. Mellemtrin og udskolingen: Elev-ejerskab for egen læring og læringsmålstyret undervisning. Ex. Der er 82% af eleverne der svarer at de kan koncentrere sig. Kommunalt er det 78% og på landsgennemsnit er det 68%

8 Skole-hjem samarbejde er også lig med forældresamarbejde Vi forældre har stor indflydelse på klassetrivsel. De tre vigtigste budskaber: 1)Kendskab giver venskab og forebygger konflikter og mobning 2)Sammenhold omkring børn giver sammenhold mellem børn 3)Det behøver ikke være svært!

9 Hvorfor er det vigtigt – også i de store klasser? Børn der oplever stærk sammenhængskraft i klassen... Synes i meget højere grad om at gå i skole Pjækker mindre Er i mindre grad blevet mobbet eller har mobbet andre Oplever sig selv som fagligt dygtigere Ryger, drikker, stjæler, slår mindre. Mindre hærværk osv. Oplever i langt mindre grad at have problemer, der gør det svært at klare dagligdagen Har i mindre grad hovedpine, mavepine mv. Er i højere grad tilfredse med deres vægt og udseende Kilde: TrygFonden, Skole og Forældre samt DKR

10

11 www.robusthed.dk


Download ppt "Hvad laver en skolebestyrelse? Skolebestyrelsen har indflydelse på alle områder, der vedrører skolens virksomhed inden for rammerne af folkeskoleloven."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google