Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Integreret vejledning i efterskolen Vingsted, september 2012 Rie Thomsen (DPU) Lars Mouritzen (SKALs Efterskole)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Integreret vejledning i efterskolen Vingsted, september 2012 Rie Thomsen (DPU) Lars Mouritzen (SKALs Efterskole)"— Præsentationens transcript:

1 Integreret vejledning i efterskolen Vingsted, september 2012 Rie Thomsen (DPU) Lars Mouritzen (SKALs Efterskole)

2 Program Bud på hvordan vejledningen kan tænkes ind som en integreret del af samlede tilbud på efterskolen (30 min.) Bud på hvordan vejledningen kan tænkes ind som en integreret del af samlede tilbud på efterskolen (30 min.) 7 min. pause.. 7 min. pause.. Gruppevejledning med mulighed for inspiration fra kolleger (35 min.) Gruppevejledning med mulighed for inspiration fra kolleger (35 min.) Fælles opsamling på dagens tema (20 min.) Fælles opsamling på dagens tema (20 min.)

3

4 Vejledningsaktiviteter Global Lokal OSOBrobygning Foredrag Erhvervspraktik Individuel vejledning Gruppevejledning

5 Opdatering på området Vejlederen fra Danmarks Vejlederforening Vejledningsnyhedsbrev fra Efterskoleforeningen Undervisningsministeriet (nyhedsbreve om ungdomsuddannelserne og grundskolen http://www.youfuture.dk/ www.ug.dk/evejledning Mails fra Jobcenterviborg (UU) www.ug.dk Er på mailliste fra Videnscenter for uddannelses- og erhvervsvejledning Kurser (Vingsted, ca. 2-3 på VIA-Uni.) Ca. 2 møder årligt med vejledere fra 9 forskellige efterskoler ved Viborg Aftale med UU om fælles besøg på ungdomsuddannelser Diplomuddannelse og efterskoleforeningens vejledningskursus Årligt møde med opdatering fra lokale ungdomsuddannelser (gør efterskolen synlig her) UUUC´s nyhedsbrev

6 Samarbejdspartnere Eleverne (vejledte) Forældrene Kolleger (Udviklingssamtalen) De 9 efterskoler der brobygger i Viborg (Er her bindeled mellem disse og UU) UU/Jobcenter Viborg (har ca. 3-4 årlige møder med kontaktperson til efterskolerne) Efterskoleforeningens konsulent (Lis ;-)) Ungdomsuddannelserne (brobygning og overgang til disse)

7 Den første udviklingssamtale:

8 Aktiviteter Udover minimum 2 samtaler pr. Vejledningssøgende laver vi følgende: Kort introduktion af aktiviteter for 9. klasse (introuge) Kort introduktion af aktiviteter for 10. klasse (introuge) Valg af brobygning 10. klasse (21. august) Vi fortæller om ungdomsuddannelserne og laver derefter gruppeaktivitet om uddannelsessystemet med udgangspunkt i ug.dk (80 min. ) 28. aug. (for både 9. og 10 klasse???)

9 Aktiviteter Vi fortæller om ungdomsuddannelserne og laver derefter gruppeaktivitet om uddannelsessystemet med udgangspunkt i ug.dk (80 min.) 4. sept. Ansøgningsskrivning )08.00 – 11.30) 2. oktober IB Ikast-Brande Gymnasium kommer og fortæller om IB-uddannelsen hos dem (60 min.) Endnu ikke fastsat dato. Elever informeres om uddannelsesparathed (30 min) Forældremøde m. info om udd.- parathed og vejledningsåret (15-20 min.) 4. november

10 Aktiviteter Oplæg om OSO for hele holdet (klassevis ved kontaktlærere) 30. okt. 10. årgang i brobygning (uge 47) Arbejde med OSO 6. november (2 moduler om dagen i denne uge) Fremlæggelser OSO d. 4. december Uddannelsescafé en aften i uge 50 (19.00-21.30) Teammøde med vejleder (udd.parathedsvurd.) (uge 2) Udfylde uddannelsesplaner (tjekker op på disse og hjælper eleverne) 80 min.

11 Aktiviteter Gennemgang af optagelse.dk og udfylde dette 5. februar (80 min.) Forældreaften hvor forældre og elever har mulighed for at mødes med os 22. februar Evaluering af uddannelsesvejledning med alle elever (30 min.). Efter 1. marts

12 Evaluering I forbindelse med elevernes samlede evaluering af skoleåret svarer de også på et evalueringsskema om vejledningen. Vi bruger denne evaluering i planlægningen af næste års vejledning. Sidste år brugte vi ministeriets evalueringsskema

13 Evaluering af vejledningen på SKALs Overordnet information om ungdomsuddannelser Overordnet information om ungdomsuddannelser I det første fælles vejledningsmodul lavede I gruppearbejde. I skulle svare på en række spørgsmål om erhvervsuddannelserne, STX/HF, HHX, HTX, og I skulle fortælle de andre i gruppen om den uddannelse, I selv ønskede at påbegynde. Svarene om uddannelserne kunne findes på www.ug.dk www.ug.dk Fik du ny viden om din ungdomsuddannelse? Fik du ny viden om andre ungdomsuddannelser? Har du efterfølgende brugt www.ug.dk ? Der var I december måned en uddannelsescafé, hvor tidligere S.E. elever fortalte om overgangen fra efterskole til ungdomsuddannelse. Hvordan var dit udbytte af denne aften?

14 Den uformelle vejledning Har eleverne i mange sammenhænge og får et bredt kendskab til styrker og svagheder. Råd og vink fra lærere i forbindelse med udviklingssamtalen/undervisningen. Åben vejledning på nogle vagtaftener Samtale over middagsbordet, på værelset, i fritidsrummet etc. Opsøger os! Elev til elev. Kort sagt: Eleverne søger ofte svar på spørgsmål i mange andre sammenhænge end i den formelle samtale, og vi har her en unik mulighed i efterskolen.

15 Timer… 4 timer pr. elev 240 (u) + 300 (ø) Kurser ligger i ø-tiden (ikke diplom- og efterskoleforeningens kurser).

16 Skriv en ide eller flere til, hvordan du vil udvikle vejledningen på din efterskole.


Download ppt "Integreret vejledning i efterskolen Vingsted, september 2012 Rie Thomsen (DPU) Lars Mouritzen (SKALs Efterskole)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google