Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Workshop 1- hvad gjorde vi? Spor: Livsstilsændringer og sundhed Tema 1: Lyst og energi til at deltage i fællesskabet Tema 2: Fokus på egen sundhed Tema.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Workshop 1- hvad gjorde vi? Spor: Livsstilsændringer og sundhed Tema 1: Lyst og energi til at deltage i fællesskabet Tema 2: Fokus på egen sundhed Tema."— Præsentationens transcript:

1 Workshop 1- hvad gjorde vi? Spor: Livsstilsændringer og sundhed Tema 1: Lyst og energi til at deltage i fællesskabet Tema 2: Fokus på egen sundhed Tema 3: Livsstilsændringer sammen med omgivelserne 1) Hvad er de væsentligste udfordringer? 2) Hvad skal AST kunne tilbyde? 3) Hvad skal der til for, at du har lyst til og mulighed for at bruge et Aktivitets- og Samværstilbud? 1

2 Hvad skal AST tilbyde? Aktiviteter med fokus på sundhed Kompetenceudvikling Støtte til den enkelte Aflivning af myter om psykisk sygdom Netværksunderstøttelse Brobygning til andre tilbud / det øvrige samfund Understøtte bruger til bruger kontakt Øvrige fokusområder – hvordan? Lyst og mulighed / tilgængelige og trygge tilbud 2

3 Aktiviteter med fokus på sundhed - AST skal prioritere sundhedstiltag - Motions- og motivationsmentor - Formidle kontakt til forebyggelsescentre - Sund mad til billige eller ingen penge - Egne motionscentre - Faciliteter og rammer skal opfordre til at være sund - Nye veje til sjove og energigivende aktiviteter til alle - Støtte til motion og sund kost for at reducere manglende energi og lyst - Forskellige tilbud/aktiviteter ”sundhed er mange ting” - Flere gruppetilbud på kostområdet; spiseklubber, fælles madlavning 3

4 Kompetenceudvikling - Strukturerede forløb på flere niveauer med f.eks. madlavning, rygestop, diskussionsklub mv. - Kurser i madlavning, indkøb, rengøring og økonomi - Redskaber til at komme af med dårlige vaner (spise ved frustration og angst) - Små hold i motion, kropsbevidsthed, madlavning, cykling - Undervisning i f.eks. mestring, selvforståelse og selvindsigt - Fælles undervisning for brugere og medarbejdere i forståelse/tilgang til sundhed - Undervisning i praktiske ting, som kan øves med hjemmevejleder 4

5 Støtte til den enkelte - Sundhedsorienterede mentorordninger - Skræddersyede tilbud – ikke kasser (tal med brugerne) - Personlig opsætning af mål – de små sejre er afgørende - Ledsagelse til diverse - Kærlighed og nærvær - Opbakning til ideer, som brugerne kommer med - Respekt for den enkelte, som ikke vil underlægges andres struktur - Aftale med borgeren: Hvis vi ikke ser dig et stykke tid, må vi så kontakte dig? – være opsøgende… - Mulighed for bare at være på tilbuddet og for hvile/rolige dage 5

6 Aflivning af myter om psykisk sygdom - Nogle med egne erfaringer fortæller til andre om det at være psykisk sårbar – gerne organiseret i fast tilbagevendende arrangementer i boligområde - Flere kampagner omkring psykisk sygdom - Cafe skal være for alle, så f.eks. lokale gartnere kommer og spiser - Kulturnat, åbent hus, hvor man viser andre, hvem man er - Uvidenhed/fordomme – åbent hus arrangementer mv - Inviter pressen ind og fortæl gode historier om psykisk sygdom - Oplysning omkring ens egen sygdom og oplysning omkring psykisk sygdom til omverdenen - Succeshistorier skal fortælles – både lokalt og nationalt 6

7 Netværksunderstøttelse - Ensomhed: oprettelse af fællesskaber og følgeordninger - Invitere familie og venner med i AST - Have netværksskabende arrangementer, fokus på inddragelse - Skabe netværk i trygge rammer - Skal tilbyde hjælp med at skabe/vedligeholde kontakt til familie/netværk - Skal tilbyde udgående aktiviteter i lokalsamfundet - Være bindeled til familie/venner (samtykkeerklæring) - Pårørendetilbud (banko) åbne arrangementer - Fællesskaber, der er fælles på forskellige måder (film, fisketur, dans mv) 7

8 Brobygning til andre tilbud / det øvrige samfund I højere grad samarbejde med eksterne aktører, f.eks. lokale fitnesscentre Samarbejde med sundhedshusene, hvor man sammen skræddersyr små programmer Åbne dørene til samfundets sundhedstilbud Information til relevante samarbejdspartnere, så de kan klæde borgerne på i forhold til tilbud Etablere samarbejde på tværs, f.eks. mellem forvaltninger, brugere, civilsamfundet, foreninger, hjemmevejledere mv. Partnerskaber med lokale virksomheder Støtte den enkelte borger med kontakten til offentlige instanser 8

9 Understøtte bruger til bruger kontakt - Besøgsgrupper – komme hjem til hinanden - Flere medarbejdere med brugerbaggrund - Ansætte følgesvende, f.eks. brugere - Bruger til bruger : ansvar for at tage imod, følge og opsøgende aktiviteter - Peer to peer kan hjælpe folk med at komme videre udover stigmatisering - Fælles brugerforum – udveksle erfaringer på tværs af bydele og tilbud - Styrkelse af brugernes tillid/selvtillid – selvhjælpsgrupper - Brugernetværk 9

10 Øvrige temaer – hvordan? Åbningstider og tilgængelighed Transport Opsøgende indsats overfor potentielle brugere Overblik over tilbud og aktiviteter (synlighed, oplysning og formidling) 10

11 Trygge og tilgængelige tilbud i kk Imødekommenhed - Lokaler, personale og brugere Tilgængelighed - Afstand og åbningstider Viden om tilbud, f.eks. på hjemmeside Relevante aktiviteter, valgfrihed og personalekompetencer 11


Download ppt "Workshop 1- hvad gjorde vi? Spor: Livsstilsændringer og sundhed Tema 1: Lyst og energi til at deltage i fællesskabet Tema 2: Fokus på egen sundhed Tema."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google