Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Læring og it Spørgeteknik Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Læring og it Spørgeteknik Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 1."— Præsentationens transcript:

1 læring og it Spørgeteknik Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 1

2 læring og it Spørgeteknik Giv en meget tydelig introduktion til testen! SKAL man svare på alle spørgsmål? MÅ eller SKAL man vælge flere svar? Hvad er konsekvensen ved forkert svar? Hvordan beregnes resultatet? Hvilken feedback får eleven? Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 2

3 læring og it Testtype Sand/falsk  Karakteriseret ved, at der kun er to svar muligheder.  Egner sig til at teste simple funktioner eller sammenhænge, og den egner sig også til at teste paratviden på de laveste taksonomiske niveauer.  Fordelen ved testformen er, at den er let at udarbejde, formidle og opdatere. Den er især egnet til repetition og selvtests.  Ulempen ved testformen er, at det er let at gætte sig til svaret. I tilfælde, hvor eleven ingen viden har om emnet, vil der alligevel være 50 % sandsynlighed for at svare korrekt. Derudover kan man ikke teste dybden af viden og testformen har tendens til at blive uinspirerende for eleven at arbejde med. Gode råd:  Spørgsmålene skal være klart formulerede.  Der må kun spørges om én ting ad gangen.  Brug de samme fagudtryk som i lærestoffet.  Brug den samme kronologi som i lærestoffet. Tests med cue 3 Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 3

4 læring og it Testtype - Multiple choise  Karakteriseret ved at der er valg mellem flere forskellige svar.  Egner sig til at teste f.eks. hukommelsen for en funktion, simple sammenhænge og evnen til at forholde en abstrakt relation til en bestemt situation.  Ved at kræve 2 rigtige svar for hvert spørgsmål, kan man reducere chancen for at gætte rigtigt.  Fordelen ved testformen er, at den er let at udarbejde, formidle og vedligeholde. Det er en testtype, som giver et godt billede af, hvor godt deltageren husker et fagligt stofområde. Yderligere er det let at give feedback.  Ulemperne er, at der ikke kan testes dybde af viden. Det kan også være svært at finde troværdige og relevante forkerte svar. 4 Tests med cue Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 4

5 læring og it Spørgeteknik Pas på med lange enslydende svarmuligheder Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 5

6 læring og it Spørgeteknik ”Ved ikke” kan mindske gætterier - men kræver særlig motivation Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 6

7 læring og it Åbne spørgsmål – kvalitative svar  Åbne spørgsmål giver mulighed for flere forskellige svar. Der er ikke nødvenligvis et facit, men til gengæld kan eleven give mere uddybende og kvalitative svar. Kundekontakt Hvorfor valgte du at kontakte kunden telefonisk? Hvilken betydning havde din kommunikation med kunden? Jeg synes det var vigtigt, at snakke rigtigt med kunden i stedet for at maile. Så kan kunden hurtigere få svar på sine spørgsmål, og man skal ikke maile frem og tilbage flere gange. Kunden virkede glad for, at få tingene forklaret, og sagde bagefter ”Tak for hjælpen”. Kunden fik tillid til mig, fordi jeg kunne opklare de ting, han var usikker på, og jeg tror, at han gerne vil handle hos os igen. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 7

8 læring og it Lukkede spørgsmål – kvantitative svar  Lukkede spørgsmål giver mulighed for korte og enkle svar, der enten er rigtige eller forkerte. Der er begrænsede muligheder for at uddybe svaret, men til gengæld er det nemt beregne et kvantitativt resultat af testen. Kundekontakt Hvordan valgte du at kontakte kunden?  Via mail  Telefonisk  Personligt Hvor mange kunder havde du kontakt med i løbet af ugen?  Enkelte kunder (1-3)  En del kunder (4-10)  Mange kunder (mere end 10) Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 8


Download ppt "Læring og it Spørgeteknik Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google