Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lægeforeningen Medlemsmøde: Hvad skal der til for at lægerne sætter sig i spidsen for kvalitetsarbejdet? Kom og giv dine input til regeringens nye kvalitetsprogram,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lægeforeningen Medlemsmøde: Hvad skal der til for at lægerne sætter sig i spidsen for kvalitetsarbejdet? Kom og giv dine input til regeringens nye kvalitetsprogram,"— Præsentationens transcript:

1 Lægeforeningen Medlemsmøde: Hvad skal der til for at lægerne sætter sig i spidsen for kvalitetsarbejdet? Kom og giv dine input til regeringens nye kvalitetsprogram, så arbejdet med kvalitet kommer til at give faglig mening i din hverdag Lægeforeningen Hovedstaden, onsdag d. 3. februar 2016, kl. 17.00 – 20.00

2 Lægeforeningen Hovedstaden Program for medlemsmødet onsdag d. 3. februar 2016 Nationalt kvalitetsarbejde kl. 17.00 – 18.15 1.Velkommen KF medlem Helene Westring Hvidman, Lægeforeningen Hovedstaden 2. Lægerne i spidsen for kvalitetsarbejdet formand Andreas Rudkjøbing, Lægeforeningen 3. Nationale kvalitetsmål kontorchef Jakob Krogh, Sundheds- og Ældreministeriet 4. Kvalitet i regionerne sundhedspolitisk direktør Erik Jylling, Danske Regioner Debat: Hvad skal der til for at lægerne sætter sig i spidsen for kvalitetsarbejdet? Pause kl. 18.15 – 18.45

3 Moderator Jens Jacob Krintel Læge 1978 Speciallæge i anæstesiologi 1988 Overlæge 1991 Flere ansættelser som leder og klinisk arbejdende overlæge Ledende surveyor i Den Danske Kvalitetsmodel 2012 Medlem af lægeforeningens netværksgruppe for kvalitetsudvikling Til daglig overlæge på Herlev Hospital

4

5

6 Søren Kierkegaard sagde, at hemmeligheden i al hjælpekunst handler om at møde folk der, hvor de er og begynde der

7 Kvalitetsudvikling indtil 2015: Akkreditering ved Den Danske KvalitetsModel (DDKM)

8 Udgangspunkter for at lægegruppen sætter sig i spidsen for kvalitetsarbejdet WHO’s 5 kvalitetsmål Stoltheden ved ens eget speciales faglige udvikling Lægeforeningens kvalitetspolitik Ingen akkreditering Den tidligere regerings: – Et fælles nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2015-2018 Den nuværende regering: – Der arbejdes på et nyt nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet

9 Hvad skal der så ellers til, for at lægerne sætter sig i spidsen for kvalitetsarbejdet Den enkelte læges udgangspunkt: Karakteren ved studentereksamen En flot embedseksamen Ph.d. Godt hoveduddannelsesforløb Attraktiv slutstilling Fortsat forskningsaktivitet Målene At den nye kvalitetsmodel kommer til at give mest mulig lægefaglig mening At alle læger involverer sig betydeligt mere i arbejdet med kvalitetsudviklingen – Ledende læger – Mellemledere – Klinisk arbejdende læger At det gøres lang mere karrierebefordrende for lægerne at deltage i kvalitetsudviklingen ?

10 Debat Hvad siger I til indlæggene fra foredragsholderne ? Hvordan kan I forestille Jer det er at arbejde med den ny kvalitetsmodel i den kliniske hverdag ? Hvordan sikrer vi os, at den kommer til at give faglig mening ?

11 PROGRAM: Pause kl. 18.15 – 18.45 Regionalt kvalitetsarbejde kl. 18.45 – 19.50 5. Datadrevet kvalitetsarbejde overlæge Mette Østergaard, Nordsjællands Hospital 6.Kvalitetsarbejde på sygehusene vicedirektør Steen Werner Hansen, Herlev og Gentofte Hospital Debat: Hvordan skal kvalitetsopgaven løses på sygehusene?

12 Debat om datadrevet kvalitetsarbejde Hvad siger I til indlæggene fra foredragsholderne ? Hvilke kliniske data skal der måles på – Foreligger/foreligger ikke i EPJ – Forskningsdata/kvalitetsdata (f.eks. RKKP) – Graden af klinisk faglig relevans – Har man realistiske mål – I hvilken grad kan data facilitere den fortsatte sundhedsfaglige kvalitetsudvikling

13 PROGRAM: Pause kl. 18.15 – 18.45 Regionalt kvalitetsarbejde kl. 18.45 – 19.50 5. Datadrevet kvalitetsarbejde overlæge Mette Østergaard, Nordsjællands Hospital 6.Kvalitetsarbejde på sygehusene vicedirektør Steen Werner Hansen, Herlev og Gentofte Hospital Debat: Hvordan skal kvalitetsopgaven løses på sygehusene? Tak for i dag 7.Opsamling ved formand Andreas Rudkjøbing m.fl. Hvad var mødets vigtigste budskaber ?


Download ppt "Lægeforeningen Medlemsmøde: Hvad skal der til for at lægerne sætter sig i spidsen for kvalitetsarbejdet? Kom og giv dine input til regeringens nye kvalitetsprogram,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google