Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Temamøde for Regionsrådet Kvalitetsstrategien på sundhedsområdet i Region Midtjylland.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Temamøde for Regionsrådet Kvalitetsstrategien på sundhedsområdet i Region Midtjylland."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Temamøde for Regionsrådet Kvalitetsstrategien på sundhedsområdet i Region Midtjylland

2 Temamøde for Regionsrådet 27 februar 2007 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Program Kl. 10.00 – 10.20 Kvalitetsstrategien på sundhedsområdet i Region Midtjylland v/ Hans Peder Graversen, afdelingschef, Kvalitet og Sundhedsdata Kl. 10.20 – 10.35 Kvalitetsstrategien for psykiatrien v/ Lisbeth Damgaard Pedersen, kontorchef, Psykiatrifaglig Stab Kl. 10.35 – 10.45 Kvalitetsstrategien for praksissektoren v/ Steen Vestergaard-Madsen, kontorchef, Primær Sundhed Kl. 10.45 – 11.00 Akkreditering – Den Danske Kvalitetsmodel v/ Charlotte Toftgård Nielsen, kontorchef, Kvalitet og Sundhedsdata Kl. 11.00 – 11.15 Det Nationale Indikatorprojekt (NIP) - patientsikkerhedsarbejdet v/ Paul Bartels, cheflæge, Enhed for Klinisk Kvalitet og Patientsikkerhed Kl. 11.15 – 11.30 Evaluering og implementering v/ Peter Rhode, afdelingschef, Center for Kvalitetsudvikling Kl. 11.30 – 12.00 Drøftelse af emner og oplæg

3 www.regionmidtjylland.dk Kvalitetsstrategien - på sundhedsområdet i Region Midtjylland Hans Peder Graversen, afdelingschef, Kvalitet og Sundhedsdata

4 Temamøde for Regionsrådet 27 februar 2007 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk  patienterne oplever deres forløb som sammenhængende  patienterne opnår det bedst mulige resultat i forhold til deres sundhed  ressourcerne udnyttes effektivt Kvalitetsarbejdet skal understøtte, at:

5 Temamøde for Regionsrådet 27 februar 2007 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Kvalitetsstrategien udgør den overordnede ramme for kvalitetsarbejdet på sundhedsområdet i Region Midtjylland Med udgangspunkt i Kvalitetsstrategien skal der udarbejdes lokale strategier for:  de enkelte driftsområder - hospitaler, praksissektoren og psykiatrien  specifikke emneområder - fx patientsikkerhedsstrategien

6 Temamøde for Regionsrådet 27 februar 2007 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Visionen  Der skal kunne konstateres en synlig styrkelse af den faglige kvalitet, patienttilfredsheden og effektiviteten, så der opnås et forbedret behandlingsresultat for patienter i Region Midtjyllands sundhedsvæsen.  Region Midtjylland skal være et naturligt referencepunkt for nationale vurderinger af den højeste kvalitet, ligesom regionen skal være internationalt engageret på kvalitetsområdet som en partner til gensidig inspiration og som sammenligningsgrundlag.

7 Temamøde for Regionsrådet 27 februar 2007 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Fuld integration af kvalitetsperspektiv i sundhedsvæsenet - en nødvendighed  Forudsætter udvikling af en kvalitetskultur, hvor kvalitets- arbejdet udspringer af organisationens visioner, mål og værdier  Kvalitetsudviklingsarbejdet skal være ledelsesmæssigt forankret på alle niveauer  Der skal skabes et inspirerende og godt arbejdsmiljø gennem udvikling af professionalismen inden for kvalitetsområdet og gennem understøttelse af personalets trivsel ved hjælp af kompetenceudvikling  Også i praksissektoren skal iværksættes initiativer, der sikrer, at praksis påtager sig ejerskab for kvalitetsudviklingsprocessen

8 Temamøde for Regionsrådet 27 februar 2007 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Offentliggørelse af data - en vigtig del af strategien  Offentliggørelse af relevante kvalitets- og sundhedsdata skal skabe et åbent og gennemsigtigt sundhedsvæsen  understøtter inddragelsen af patienter og pårørende  kvalificerer det frie sygehusvalg  skaber en åben kvalitetskultur, hvor man vil kunne lære af de bedste  øger incitamentet til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet  styrker grundlaget for politiske prioriteringer  Offentliggørelse af kvalitetsdata må ikke skabe utryghed hos patienter, pårørende og sundhedspersonale

9 Temamøde for Regionsrådet 27 februar 2007 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk De fire strategiske indsatsområder Akkreditering Patientforløb Servicemål Dokumentation og datakvalitet

10 Temamøde for Regionsrådet 27 februar 2007 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk Arbejdsprocessen i strategiperioden  De fire indsatsområder er udmøntet i konkrete tiltag, som skal iværksættes i de kommende to år -Der redegøres herunder for hvilke opgaver, Kvalitet og Sundhedsdata har et overordnet ansvar for og hvilke opgaver, de enkelte hospitaler har ansvaret for -Der redegøres for, hvordan tiltagene følges op inden for strategiperioden

11 Temamøde for Regionsrådet 27 februar 2007 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk AKKREDITERING Tiltag under indsatsområdet 1.Akkrediteringsforberedelse 2.Basis- og selvevaluering 3.Ekstern evaluering og akkreditering 4.Inddragelse af praksissektoren 5.Nationalt samarbejde

12 Temamøde for Regionsrådet 27 februar 2007 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Tiltag under indsatsområdet 1.Udarbejdelse af en overordnet model for optimale, sammenhængende patientforløb i Region Midtjylland 2.Udarbejdelse af patientforløbsbeskrivelser 3.Kontaktpersonordningen 4.’Klar besked’ indkaldelsesbreve og behandlings-garanti PATIENTFORLØB

13 Temamøde for Regionsrådet 27 februar 2007 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk Tiltag under indsatsområdet 1.Indførelse af servicemål i relation til regionslægevagten og de enkelte praksisområder 2.Servicemålene og opfyldelsesgraden skal fremgå af Region Midtjyllands nye ledelsesinformationssystem InfoRM 3.Servicemål, opfyldelsesgrad og aktuelle ventetider skal løbende opdateres og være let tilgængelige for hospitalsafdelingerne, primærsektoren og offentligheden 4.Operationalisering og overholdelse af servicemålene på hospitals- og/eller afdelingsniveau SERVICEMÅL

14 Temamøde for Regionsrådet 27 februar 2007 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Tiltag under indsatsområdet 1.Patientjournal 2.Registreringspraksis/databasekomplethed i kvalitetsdatabaser 3.Registreringsansvarlige nøglepersoner 4.Data task force 5.Minimering af dobbeltregistreringer DOKUMENTATION OG DATAKVALITET

15 Temamøde for Regionsrådet 27 februar 2007 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk RESSOURCER ORGANISA- TION YDELSER EFFEKTER VISION MISSION VÆRDIER Kvalitetsstrategien skal ses i sammenhæng med virksomhedsmodellen for Region Midtjylland  Der sigtes hermed mod en lærende og udviklingsorienteret organisation, som forstår og prioriterer samspillet mellem indsatsområder, proces og resultater sammenholdt med de forskellige patienters og brugeres behov  I overensstemmelse med virksomhedsmodellen skal strategien medvirke til, at vi rummer nogle af landets bedste arbejdspladser, hvor innovation, effektivitet og arbejdsglæde går hånd i hånd, og hvor der skabes grobund for faglig og personlig udvikling og et godt arbejdsmiljø for alle ansatte KVALITETSMONITORERING – EVALUERING - TILBAGEMELDING

16 Temamøde for Regionsrådet 27 februar 2007 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk Kvalitetsorganisationen i Region Midtjylland Forum for Psykiatrien Kvalitet og Udvikling, Primær Sundhed Regional Hygiejnestyregruppe Regionsråd Hospitalers kvalitetsorganisation Kvalitetsrådet Praksisudvalg Strategisk Sundhedsledelsesforum Direktion Hospitaler Kvalitet og Sundhedsdata Akkrediteringsnetværk (inkl. psykiatrien)

17 Temamøde for Regionsrådet 27 februar 2007 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Temamøde for Regionsrådet Kvalitetsstrategien på sundhedsområdet i Region Midtjylland."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google