Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En Bæredygtighed Fremtid mobiltelefonen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En Bæredygtighed Fremtid mobiltelefonen"— Præsentationens transcript:

1 En Bæredygtighed Fremtid mobiltelefonen
Grundforløb, Erhvervsuddannelsen Velkommen til Naturvidenskabernes Hus

2 Vi sætter alle et aftryk

3 Klimaforandringer Befolkningstilvækst Ressourceforbrug
Globale udfordringer Klimaforandringer Befolkningstilvækst Ressourceforbrug 5 min Introtekst: Der er nu 7 milliarder mennesker på jorden. Det er dobbelt så mange som for 40 år siden, og FN forventer, at der er 9,2 milliarder mennesker i 2050 (jf a). Blandt verdens forskere og i FN’s klimapanel er der nu bred enighed om, at mennesker ved udledning af drivhusgasser har påvirket jordens klima. Den måde, jordens ressourcer anvendes på, er ikke bæredygtig på lang sigt, der er derfor behov for en mere bæredygtig samfundsudvikling.

4 Intro Bæredygtighed – hvad rager det mig?
Dag 1: Problem + hvad vi selv kan gøre Dag 2: Faglige specialisering: Mobiltelefonen - Teknologi, byggeri og transport 10 min Intro De næste 2 dage skal vi sammen arbejde med bæredygtighed.

5 Klimaudfordringen Se klimafilmen (2 min): http://y2u.be/FooW41rlP9A
Motivation til emnet bæredygtighed: Klimaforandringerne skyldes blandt andet global opvarmning, som forårsages af stigende produktion.

6 Problemstilling ”Vi er nødt til at gentænke den måde, vi lever og opfører os her på planeten” Se fra 3:30 til 10:25 (7 min) 10 min

7 De største udfordringer
Diskuter de største udfordringer for jordens klima (10 minutter) Udvælg de 3 største klimaudfordringer (5 min) Nævn mulige løsninger på alle 3 udfordringer (15 min) 30 min

8 Hvad dækker begrebet bæredygtighed over?
Opgave (15 minutter): Hvad dækker begrebet bæredygtighed over? Giv 2 eksempler på produkter eller processer i din hverdag, der er bæredygtigt 15 min Til læreren: (Wikipedia:) Begrebet bæredygtig udvikling har kun eksisteret i ca. 20 år. Når en udvikling er bæredygtig betyder det, at den ikke indebærer et uopretteligt forbrug af ressourcer, og at den ikke hindrer fremtidige generationer i at skaffe sig de samme goder. Bæredygtighed er et udtryk for en teknologis eller en kulturs slid på naturgrundlaget. I princippet kan man forestille sig, at jæger- og samlerkulturer kan udnytte naturen med 100% bæredygtighed. I den modsatte ende af skalaen findes teknologier og kulturer, som nedslider naturen i en grad, så de hele tiden må flytte for at finde nye ressourcer.

9 Hvad skal vi leve af i fremtiden?
Grønne teknologier - cleantech 10 min Job-motivation – grøn teknologi: Hvis der er noget, der rager de unge – så er det bæredygtighed og grønne teknologier!

10 Udviklingen i dansk eksport
Hvilken eksport er steget mest? Kan du finde dig selv i et job inden for et område på grafen? Kilde: Specialkørsler Danmarks Statistik bearbejdet af e-statistik

11 Bæredygtighed er udtryk for Slid på naturgrundlaget
Graden af forbrug af naturens ressourcer Samle eksemplerne fra klassen: 15 min Til læreren: Elevernes eksempler samles og diskuteres ift. definitionen på bæredygtighed. Bæredygtighed er et udtryk for en teknologis eller en kulturs slid på naturgrundlaget. I princippet kan man forestille sig, at jæger- og samlerkulturer kan udnytte naturen med 100% bæredygtighed. I den modsatte ende af skalaen findes teknologier og kulturer, som nedslider naturen i en grad, så de hele tiden må flytte for at finde nye ressourcer. Eksempler: - Produktion af mobiltelefoner - guldudvinding (ved hjælp af flussyre) Masseturisme - ”Fjernt” eksempel: Fødevareproduktion i Afrika syd for Sahara Økonomisk bæredygtighed: Gældsatte småbønder syd for Sahara sfa. monopolisering i salg af kunstgødning samt patentrettigheder Økologiske alternativer – moderne økologisk jordbrug med sædskifter og større økonomisk afhængighed

12 3 dimensioner af bæredygtig udvikling
15 min Til læreren Bæredygtig udvikling er udvikling med tanke for BÅDE økonomi, miljø og mennesker. De 3 aspekter skal ALLE indtænkes, hvis en løsning skal være bæredygtig. Det er ofte lettest at se den miljømæssige bæredygtighed, fx i energiløsninger. Men hvordan produceres materialerne og af hvem/til hvilke lønninger, og er det økonomisk bæredygtigt? (Wikipedia:) Begrebet bæredygtig udvikling har kun eksisteret i ca. 20 år. Når en udvikling er bæredygtig betyder det, at den ikke indebærer et uopretteligt forbrug af ressourcer, og at den ikke hindrer fremtidige generationer i at skaffe sig de samme goder. Bæredygtighed er et udtryk for en teknologis eller en kulturs slid på naturgrundlaget. I princippet kan man forestille sig, at jæger- og samlerkulturer kan udnytte naturen med 100% bæredygtighed. I den modsatte ende af skalaen findes teknologier og kulturer, som nedslider naturen i en grad, så de hele tiden må flytte for at finde nye ressourcer. Som eksempler kan man nævne guldudvinding (ved hjælp af flussyre) eller masseturisme. Økonomisk bæredygtighed: Kan resultaterne af det tekniske samarbejde fortsætte med at give økonomisk overskud, efter at man har trukket den tekniske hjælp tilbage? Den gunstige virkning af nye afgrøder er f.eks. ikke bæredygtig, hvis hindringer for markedsføring af afgrøderne ikke bliver fjernet. Tilsvarende kan den økonomiske (i forhold til den finansielle) bæredygtighed være i fare, hvis slutbrugerne fortsætter med at være afhængige af kraftigt støttede aktiviteter og tilskud. Miljømæssig bæredygtighed: Giver det tekniske samarbejde resultater, som medfører en nedslidning af fysisk miljø eller velfærd for målgrupperne og deres samfund (hvad der indirekte kan bidrage til et fald i produktionen)? Social bæredygtighed Fx bæredygtige byområder er områder, der udvikler sig positivt med de mennesker, der bor i det, og som rummer en vis diversitet. Området skal opleves trygt og attraktivt nok til, at der er en sund og naturlig udveksling med omgivelserne, og at forskellige mennesker har lyst til både at besøge og at bosætte sig i det.

13 Bæredygtig fødevareproduktion
Find alle 3 aspekter af bæredygtighed i fødevareproduktion (15 min) 15 min Nøgleord til læreren: Sociale aspekt: Arbejdsmiljø/-forhold, lønninger, gæld, lokal produktion, beskyttelse mod kemikalier mm, dyreetik (transport), socialt ansvar, sundhed, uddannelse Miljø: Affald, transport (klimafodspor/CO2-aftryk), genbrug, ressourcer, økologisk produktion, forurening, dyreliv, energi, grøn by Økonomi: Driftsøkonomi, finansiering (gæld), anlægsøkonomi, produktionsomkostninger og priser, avancer, samarbejdsaftaler

14 Bæredygtige boliger Find alle 3 aspekter af bæredygtighed i boligbyggeri (15 min) 15 min Til læreren: Inspirationsmateriale online: Bæredygtige Byer: - Bæredygtigt byggeri: (rettet til Stx) Sociale aspekt: Arbejdsmiljø/-forhold, lønninger, gæld, lokal produktion, beskyttelse mod kemikalier mm, dyreetik (transport), socialt ansvar, sundhed, uddannelse Miljø: Affald, transport (klimafodspor/CO2-aftryk), genbrug, ressourcer, økologisk produktion, forurening, dyreliv, energi, grøn by Økonomi: Driftsøkonomi, finansiering (gæld), anlægsøkonomi, produktionsomkostninger og priser, avancer, samarbejdsaftaler

15 Bæredygtige varekæder
Find alle 3 aspekter af bæredygtighed i en varekæde for et produkt (15 min) 15 min Nøgleord til læreren: Sociale aspekt: Arbejdsmiljø/-forhold, lønninger, gæld, lokal produktion, beskyttelse mod kemikalier mm, dyreetik (transport), socialt ansvar, sundhed, uddannelse Miljø: Affald, transport (klimafodspor/CO2-aftryk), genbrug, ressourcer, økologisk produktion, forurening, dyreliv, energi, grøn by Økonomi: Driftsøkonomi, finansiering (gæld), anlægsøkonomi, produktionsomkostninger og priser, avancer, samarbejdsaftaler

16 Præsentation og diskussion
20 min til kort præsentation af gruppernes resultater

17 Et produkts livscyklus
5 min Livscyklusanalyse er en anden måde at beskrive produktionskæder fra fødsel til død (eller genbrug)

18 Eksempel 5 min Livscyklusanalyse er en anden måde at beskrive produktionskæder fra fødsel til død (eller genbrug) LCA er en forkortelse for Life-Cycle Assessment, dvs. livssycklus vurdering, som kan give grundlag for at beslutte, hvor der skal sættes ind. Eksempel: LCA Centers T-Shirts

19 Vugge til Vugge 5 min Vugge til Vugge er en ny måde at se på produktion. Skift fra lineære varekæder til cirkulære. En cirkel starter og slutter aldrig. Mere info (engelsk):

20 Livscyklus for dit yndlingsprodukt
Opgave (30 min) Vælg et produkt, du godt kan lide Beskriv produktets livscyklus Giv bud på en vugge-til-vugge cyklus for produktet 30 min Livscyklusanalyse er en anden måde at beskrive produktionskæder fra fødsel til død (eller genbrug) LCA er en forkortelse for Life-Cycle Assessment, dvs. livssycklus vurdering, som kan give grundlag for at beslutte, hvor der skal sættes ind. Eksempel: LCA Centers T-Shirts

21 Livscyklus for dit yndlingsprodukt
Opgave (30 min) Præsenter produktet Vurder om produktionen er bæredygtig Giv bud på, hvordan den kan blive mere bæredygtig Husk alle 3 aspekter af bæredygtighed 40 min: Præsentation af produkter Livscyklusanalyse er en anden måde at beskrive produktionskæder fra fødsel til død (eller genbrug) LCA er en forkortelse for Life-Cycle Assessment, dvs. livssycklus vurdering, som kan give grundlag for at beslutte, hvor der skal sættes ind. Eksempel: LCA Centers T-Shirts

22 Nævn de nye begreber, du har lært om Hvad kan det bruges til?
Afslutning på 1. dag Afslutning: Hvad har I lært i dag? Nævn de nye begreber, du har lært om Hvad kan det bruges til? Kort om dag 2 10 min

23 Dag 2: Mobiltelefonen Introduktion til dag 2
Faglig specialisering/hovedområde: Teknologi, byggeri og transport Aktiviteter: Film, research, praktiske øvelser: mobilens indre Fokusområder: Teknologi, vugge til vugge, sundhed, affald og råstoffer, bæredygtighed 5 min Intro I dag skal vi arbejde med bæredygtighed med fokus på mobiltelefoner.

24 Mobiltelefonen Opgave (10 min):
Hvor mange mobiltelefoner/smartphones findes der i verden? Hvordan er alle mobiltelefonerne fordelt i verdens lande? 10 min. Til læreren: Svar: cirka 6 mia. Artikel om, at antallet af mobiltelefoner vil overstige verdens befolkningstal i 2014 (7,3 mia.): Liste over lande og mobiltelefoner:

25 Hvordan virker mobilen?
Opgave (45 min): Lav en figur, der viser hvordan mobilen virker og hvordan mobilnetter virker og kommunikerer med mobilen Medtag fx Radiobølger Radiosender og –modtager Lille sender  begrænser elforbrug Udvikling i computerchips, mikroteknologi og batteriteknologi Basisstationer udsender signaler Opkald sendes ud i et områder, hvor din mobil sidst var 45 minutter Research på internettet, præsentation af resultater Til læreren Mobiltelefonen er både en radiosender og en radiomodtager. Mobiltelefoni har for længst overgået markedet for fastnet-telefoni. Mobiltelefonen har revolutioneret vores hverdag, og vores omgang med hinanden. I 1980'erne var en mobiltelefon en stor tung klods, som sælgere havde med i bilen. Et stykke gigantisk elektronik med et lige så kæmpestort batteri. Med de seneste 20 års fremskridt i computerteknologi er mobiltelefonen krympet, og i dag er mobiltelefonen mere udbredt end fastnettelefonen i Danmark. Og det er slet ikke så underligt, for en mobiltelefon er ikke bare praktisk som telefon men kan bruges til en række ting: Få oplysninger (nyheder, underholdning, børsnoteringer) Gå på internettet Spille spil alene og mod venner Se fjernsyn Sende SMS-beskeder Fungere som PDA, MP3-afspiller og GPS-modtager

26 Præsentation: Hvordan virker mobilen?
Forklar, hvordan mobilen virker – i store træk Baseret på jeres undersøgelse Ca 3-5 min pr. gruppepræsentation (afh. af klassestørrelse) 20 min i alt

27 Hvad består mobilen af? Opgave: Undersøg på nettet, hvad en mobiltelefon består af Vis mobilens komponenter i en figur/skema Forklar hinanden i gruppe de enkelte komponenter så godt I kan 30 min Til læreren Inside a mobile phone: How Stuff Works:

28 Mobilens indre Opgave (60 min): I skal nu åbne mobiltelefonen og finde: Batteri Kamera Højttaler og mikrofon Kompas GPS Accelerometer Radioantenne Mikroprocessor Hukommelse Se fx iPhone 5 (5 min, klik på billedet nedenfor): 60 min Til læreren Cracking open an iPhone 5:

29 Se filmklip Se klip fra filmen Planet RE:think
5 min.

30 Teknologimetaller Opgave (30 min): Hvilke metaller bruges til produktion af mobiltelefoner? 30 minutter Til læreren: Se risikolisten her:

31 Teknologimetaller – hvor kommer de fra?
5 min Hvis vi fortsætter forbrug of produktion som hidtil: - Om cirka 20 år vil udbuddet af vigtige mineraler og brændstof nå maksimum og derefter falde. - Om 10 – 15 år vil vi nå et velstandsmaksimum. Derefter skal vi velstanden falde på jorden - Priser på metaller og sjældne jordarter vil stige støt fra nu af. Tendensen er allerede gået i gang.

32 Hvor ender mobiltelefonerne?
Se filmklip 35:00 – 55:00 20 minutter Et svar er genanvendelse og bæredygtig produktion. Men ikke genanvendelse for enhver pris. Det kan være giftigt og livsfarligt at udvinde metal

33 Den bæredygtige mobiltelefon
Undersøg, hvordan mobiler skal deponeres Undersøg også, hvor meget fra mobilerne, der kan genanvendes På baggrund af 2 dages viden: Skitser et koncept for den bæredygtige mobiltelefon 60 min i alt

34 Præsenter jeres koncept
Den bæredygtige mobiltelefon 30 min i alt

35 Dagens aktuelle bud på bæredygtige mobiltelefoner fra mobilselskaber:
Fairphone: Greenheart (Sony Ericsson)

36 Afslutning på 2. dag og hele forløbet
Hvad har I lært i dag? Nævn de nye begreber, du har lært om Hvad kan det bruges til? Vil jeres nye viden om bæredygtighed ændre jeres handlinger? 15 min


Download ppt "En Bæredygtighed Fremtid mobiltelefonen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google