Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et uformelt læringsmiljø

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et uformelt læringsmiljø"— Præsentationens transcript:

1 Et uformelt læringsmiljø
Bedriften Et uformelt læringsmiljø

2 Opstarten af projektet
Eleverne deles i 7 grupper. Laver første øvelse hvor de skriver på planche Fremlægger plancher en gruppe om hver Ser film om minkfarmeren. Trækker landbrugsart Spiller første runde af spillet

3 Første øvelse Læringsmål: - bliv nysgerrig på dansk landbrug
• At eleverne erkender, at de har et vist forhåndskendskab´til dansk landbrug. • At eleverne har reflekteret over selvstændighedskulturen blandt landmænd. • At eleverne er forberedte, når de i Bedriften skal prioritere landmandens tid. Tidsforbrug 2 timer Der ligger syv store stykker papir (A3 eller A2) fordelt i lokalet. Hvert papir har én af følgende spørgsmål som overskrift: 1. Hvilke slags landbrug kender I? 2. Hvad tror I, der er specielt kendetegnende ved arbejdet som landmand? 3. Hvordan tror I en typisk landmand fordeler sin tid mellem arbejde, fritid og familie? 4. Hvilke dyr kender I fra danske landbrugsproduktioner? 5. Hvad er økologi? 6. Kender I en landmand? Skriv lidt om ham eller hende… 7. Hvilke kvalifikationer (egenskaber) er gode at have som landmand? Eleverne bevæger sig rundt i deres grupper og arbejder med hvert spørgsmål i ca min. Det er dig, der fortæller, når tiden er gået, og gruppen skal gå videre til næste planche (med næste spørgsmål). Eleverne skriver således videre på de forrige gruppers svar. På den måde får eleverne inspiration fra hinandens svar og arbejder videre ud fra dette.

4 Minkfarmen

5 Spillet

6 Spillet

7 Muligheder derudover Man kan vælge at følge fastlagt forløb fra SIL
Tage spillet og emnet som en oplevelse Diskussion af emner som bæredygtighed, miljø, produktionsformer, effektivitet, dyrevelfærd mm. Virksomhedsbesøg hos lokal landmand, slagteri, konsulent mm.

8 Trinmål

9 De levende organismer og deres omgivende natur
- give eksempler på forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser.

10 Miljø og sundhed - redegøre for menneskers anvendelse af naturgrundlaget i forskellige erhverv, blandt andet landbrug og fiskeri. - give eksempler på, hvordan bæredygtig udvikling indgår i forskellige erhverv og som led i naturforvaltningen. - give eksempler på aktuelle lokale og globale miljø- og sundhedsproblemer.

11 Biologiens anvendelse
- forklare biologiske processer knyttet til råvareproduktion, herunder i landbrug og fiskeri. - redegøre for menneskets syn på og brug af produktionsdyr og kæledyr.

12 Arbejdsmåder og tankegange
- skelne imellem faktuelle spørgsmål og holdningsspørgsmål. - give eksempler på interesse­modsætninger og forskellige holdninger i forbindelse med sundhedsforhold og udnyttelse af naturressourcer.


Download ppt "Et uformelt læringsmiljø"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google