Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Biobrændstoffer Biodiesel and bioethanol. Gruppeopgave Hvad bruger vi energi til? Hvilke energikilder kender I?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Biobrændstoffer Biodiesel and bioethanol. Gruppeopgave Hvad bruger vi energi til? Hvilke energikilder kender I?"— Præsentationens transcript:

1 Biobrændstoffer Biodiesel and bioethanol

2 Gruppeopgave Hvad bruger vi energi til? Hvilke energikilder kender I?

3 Oversigt over verdens energiforbrug

4 Oversigt over Danmarks energiforbrug - fordelt på brændsler

5 Fossile brændstoffer FOSSILE BRÆNDSTOFFER stammer fra organismer, der har levet for millioner af år siden. Eksempler på fossile brændstoffer: kul, olie, naturgas,

6 Biobrændstoffer BIOBRÆNDSTOFFER stammer fra organismer, der har levet for nylig. Eksempler på biobrændstoffer: træ, halm, biodiesel, bioethanol, biogas

7 Der udvikles CO 2 - uanset om man brænder biobrændstoffer eller fossile brændstoffer af. Forskellen er… Energi, vand og CO 2

8 CO 2 Fossile brændstoffer er ikke CO 2 -neutrale Når man brænder fossile brændstoffer af, stiger koncentrationen af CO 2 i luften

9 CO 2 Biobrændstoffer er CO 2 -neutrale Når træ – eller et andet biobrændstof – brændes af, udvikles kun den mængde CO 2, som træerne (planterne) har bundet ved fotosyntesen, mens det voksede. Derfor stiger CO 2 - koncentrationen ikke.

10 Politiske målsætninger Den øgede CO 2 -mængde i atmosfæren bidrager til drivhuseffekten/global opvarmning. EU’s klimapolitik har følgende overordnede mål reduktion af drivhusgasser anvendelse af vedvarende energi øget energieffektivitet. Landbruget kan spille en rolle her ved at dyrke afgrøder, der helt eller delvis kan anvendes til energifremstilling.

11 Nogle udvalgte biobrændstoffer BrændselstypeKildeKan erstatte/supplere BiodieselVegetabilske olier og animalsk fedtstof Diesel BioethanolKorn, majs, græsser, halm, sukkerrør, pil, rest-træ (kulhydraterne) Benzin BiogasGylle, halm, fedtaffald, græsser, valle (org. affald) Naturgas

12 Hvordan fremstiller man biodiesel? FedtstofEthanolBiodiesel

13 Hvilke slags fedtstoffer kan bruges? F.eks. Animalsk fedt (slagteriaffald) Brugt fritureolie Rapsolie Diskuter brugen af disse fedtstoffer

14 Præsenter evt. forsøg med biodiesel

15 Fremstilling af ethanol Alkohol/ethanol kan fremstilles ved forgæring af sukker. Udgangspunktet behøver ikke være rent sukker, men kan være biomasse/plantemateriale der er rigt på kulhydrat. Det er dog ikke lige meget, hvilket udgangsmateriale der vælges Sukker Fermentering Alkohol (ethanol)

16 De følgende slides giver en kort oversigt over kulhydraters opbygning. I stedet for at vise dem, kan man sætte eleverne til selv at finde information om kulhydrater. Typer, struktur, hvor findes de osv.

17 Kulhydrater Kulhydrater er stoffer, der er opbygget af kulstof, ilt og brint. Kulhydrater opdeles i monosakkarider, disakkarider og polysakkarider. Et eksempel på et simpelt kulhydrat er druesukker (glucose), som er det sukkerstof der opbygges i fotosyntesen. Druesukker molekylet er opbygget som én seksleddet ring.

18 Kulhydrater Andre kulhydrater som frugtsukker (fructose) er opbygget som femleddede ringe. Druesukker og frugtsukker er eksempler på monosakkarider. Mono betyder en og fortæller, at stofferne kun indeholder én sukkerring.

19 Sukker Almindeligt sukker (sucrose) og sukkersstoffet består af to sukkerringe, der er bundet sammen. Derfor kaldes de disakkarider (di betyder to)

20 Polysakkarider Polysakkarider er stoffer, der er opbygget af mange sukkerringe (poly betyder mange). Stivelse er et eksempel på et polysakkarid, der er opbygget af lange kæder af druesukker.......

21 Polysakkarider Et andet eksempel på et polysakkarid, der er opbygget af druesukkerkæder er cellulose, som findes i planters cellevægge. Bindingerne mellem druesukkermolekylerne er ikke så lette at nedbryde som i stivelse. Denne forskel har også betydning ved fremstilling af bioethanol........

22 Fremstilling af bioethanol Sukker Fermentering Alkohol (ethanol) Ved forbehandlingen klippes polysakkariderne over i monsakkarider inden selve fermenteringen. Forbehandlingen kan være mere eller mindre energikrævende afhængig af biomassen Forbehandling

23 1. generations bioethanol Råstoffet er f.eks. sukkerrør og sukkerroer (indeholder kulhydrat i form af sukker) majs eller korn (indeholder kulhydrat i form af stivelse) Her kræves kun en let forbehandling, da stivelse let kan nedbrydes. Let forbehandling

24 2. generations bioethanol Råstoffet er f.eks. halm, stængler fra majsplanter, træ (indeholder kulhydrat i form af lignocellulose) Disse plantedele indeholder kulhydrater som er svære at udtrække og omdanne til ethanol = energikrævende forbehandling Fordele: Materialet er restaffald, forekommer i rigelige mængder og er billigt. Krævende forbehandling

25 IBUS-anlægget – et andengenerationsanlæg der bruger halm Forbehandling af halmen: Snitning (1-5 cm lange stykker) Iblødsætning i vand Kogning af ”halmsuppen” under højt tryk (190-200 °C, 13-18 bar) 10- 15 minutter Kulhydraterne i den kogte ”halmsuppe” nedbrydes af en række tilsatte enzymer til sukker

26 IBUS-anlægget – fermentering og restmateriale Efter forbehandlingen er sukkeret klar til at blive omdannet til ethanol ved hjælp af gær. Efter fermentering, en filtrering og destillation får man ren bioethanol. Der er et restmateriale efter produktionen i form af et fast biobrændsel og flydende melasse: Biobrændslet bruges som energikilde til forbehandlingen og destillation. Melassen kan bruges som foder.


Download ppt "Biobrændstoffer Biodiesel and bioethanol. Gruppeopgave Hvad bruger vi energi til? Hvilke energikilder kender I?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google