Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SOLO: Liste over verber

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SOLO: Liste over verber"— Præsentationens transcript:

1 SOLO: Liste over verber
Arbejdsgruppe: Claus Brabrand, formand (DAT/UPN) Henrik Kragh Sørensen (STENO) Bettina Dahl Søndergaard (STENO/UPN) Hans Kjeldsen (IFA) Tom Vindbæk Madsen (BIO, studienævn)

2 SOLO (Dansk) SOLO 5 SOLO 4 SOLO 2+3 NB: listen er ikke udtømmende
at teoretisere at hypotisere at generalisere at kritisere teori at perspektivere at anvende teori (på 'fjerne' problemer) at forudsige at reflektere (grundlag for erkendelse) at bedømme (videnskabeligt grundlag) at diskutere (videnskabeligt grundlag) "udvidet abstrakt" SOLO 4 at analysere at argumentere at relatere at sammenligne at integrere at anvende teori (på 'nære' problemer) at ræsonnere (nå konklusion) at forklare (årsag-virkning) at forklare (ligheder-forskelle) at forklare (styrker-svagheder) "relationel" SOLO 2+3 at strukturere at sammenfatte at kombinere at klassificere at beskrive at udføre procedure at parafrasere at referere at enumerere at navngive at identificere at recitere "multi-strukturel" & "uni-strukturel"

3 SOLO (Engelsk) SOLO 5 SOLO 4 SOLO 2+3 Note: the list is non-exhaustive
to theorize to hypothesize to generalize to critize teori to put-into-perspective to apply theory (to 'distant' problems) to predict to reflect (grundlag for erkendelse) to judge (videnskabeligt grundlag) to discuss (videnskabeligt grundlag) "extended abstract" SOLO 4 to analyze to argue to relate to compare to integrate to apply theory (to 'near' problems) to reason about (reach conclusion) to explain (cause-effect) to explain (similarities-differences) to explain (strengths-weaknesses) "relational" SOLO 2+3 to structure at sammenfatte??? to combine to classify to describe to perform procedure to paraphrase at referere??? to enumerate to name to identify to recite "multi structural" & "uni structural"

4 SOLO Taksonomien (SOLO 1-5)
"Structure of the Observed Learning Outcome" A framework for understanding "understanding": SOLO 5 Udvidet abstrakt 4 Relationel 3 Multi-strukturel 2 Uni-strukturel 1 Præstrukturel Ingen forståelse: Øhhhhh.... Fokuseret på kun et enkelt relevant aspekt. Flere relevante aspekter (dog uden overordnede sammenhæng). Enkelt-dele kobles nu sammen med helhed (en samlet konklusion). Generaliseringer over den "bagvedliggende strukur". Kilde: Torben K. Jensen, John Biggs

5 Fordele ved 'SOLO' SOLO 5 SOLO 4 SOLO 3 SOLO 2 SOLO 1
 to generalize  to hypothesize  to theorize  ... "extended abstract" (kvalitative niveauer) dybde SOLO 4  to relate  to compare  to analyze  ... "relational" SOLO 3  to classify  to combine  to enumerate  ... "multi-structural" (kvantitative overflade niveauer) SOLO 2  to identify  to do procedure  to recite  ... "uni-structural" SOLO 1  no understanding  irrelevant information  misses point  ... "pre-structural" Fordele ved 'SOLO': Udviklet specielt til forskningsbaseret universitets-undervisning Konvergerer mod forskning (SOLO 5)


Download ppt "SOLO: Liste over verber"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google