Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Formidlingskursus gymnasiepraktik + rullende universitet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Formidlingskursus gymnasiepraktik + rullende universitet"— Præsentationens transcript:

1 Formidlingskursus gymnasiepraktik + rullende universitet
Første kursusgang 4. februar 2014 Dorte Ågård CUDIM

2 Dagens program Pædagogisk førstehjælp Læring og undervisning
Faglige mål – arbejde med abstracts Lektionsplan: Sekvenser og progression Spørgeteknik og dialog Autoritet og faglig usikkerhed

3 Refleksionsøvelse Hvad er de største udfordringer ved at begynde at undervise? 3 min. individuel skrivning 5 min. diskussion to og to Præsentation af enkelte pointer i plenum

4 metakommentar På 10 min. får man aktiveret hver enkelt
skabt mulighed for at flere deltager i plenum sat fokus på helt centrale temaer mulighed for evt. at justere sit program efter deltagernes forventninger mulighed for at vurdere elevernes interesse og energi

5 Hvad er læring?

6 Hvad er læring? Læring vs undervisning:
Teaching may be compared to selling commodities. No one can sell unless someone buys.  We should ridicule a merchant who said that he had sold a great many goods although no one had bought any.  But perhaps there are teachers who think they have done a good day’s teaching irrespective of what pupils have learned.  John Dewey, am. pædagog,

7 Læring vs undervisning
Den aktivitet, læreren står for, og den tilrettelæggelse af læringen, som han/hun bidrager med Læring De ændringer, der sker i det enkelte individ (eleven), som kan være et resultat af undervisning, dialog og samarbejde.

8 Læring vs undervisning
Læring uden undervisning? Undervisning uden læring?

9 Læringsorienteret undervisning
Teoretisk udgangspunkt Pædagogisk konstruktivisme: Enhver skal konstruere sin egen forståelse, for man kan ikke uden videre overtage andres forståelse. Det sker bedst, hvis man arbejder aktivt med stoffet og får lejlighed til selv at få mening ud af det nye stof (Dewey, Piaget, Vygotsky)

10 kort sagt Hver enkelt elev skal tilegne sig stoffet selv for at lære
Elever skal arbejde aktivt med stoffet DERFOR God undervisning er ikke fremlæggelse af fagligt stof = HVAD God undervisning er tilrettelæggelse af andres aktive læreprocesser = HVAD + HVORDAN

11 Fagligt emne (= HVAD) Det faglige indhold
Hvad er det faglige emne for lektionen? Hvad er det faglige fokus? Omfang Du har kun min. Emnet skal afgrænses MEGET mere, end du tror!

12 øvelse Parøvelse 2 x 7 min. Fremlæg jeres abstract for hinanden.
Er fokus helt klart? Er omfanget realistisk i forhold til den korte tid? Kan formuleringerne forstås af andre end indforståede fagfolk?

13 Pause

14 Læringsmål (= UDVIDET HVAD)
Hvad skal lektionens læringsmål være? Læringsmål er ikke = faglige emner Det er formuleringen af ”Når lektionen er slut, skal de studerende kunne… ” Så har du noget at styre efter i den pædagogiske tilrettelæggelse

15 læringsmål Formuler konkret og anskueligt, hvad eleverne skal have lært og være i stand til at gøre bagefter Formuler det, så eleverne også kan forstå det

16 læringsmål Brug aktive verber, fx kende opstille definere analysere
identificere beskrive redegøre for forklare opstille analysere bruge/anvende løse opgaver finde ligheder og forskelle sammenligne

17 læringsMål - eksempel Emne:
Hvad ville der være sket, hvis Danmark var blevet tysk i 1864? Når lektionen er slut, skal eleverne i helt korte træk kunne redegøre for situationen omkring kong Christian IX’s tilbud til Det tyske Forbund i 1864 kunne forklare, hvad kontrafaktisk historieskrivning er

18 øvelse Individuel øvelse 5 min.
Skriv: ”Når min lektion på 1½ time er slut, skal eleverne kunne …” Paropgave, 5 min: Byt med sidemanden. Diskuter : Er jeres læringsmål realistiske? anskuelige? præcise?

19 plenum Vi hører eksempler på læringsmål. Diskussion: Hvordan fungerer de?

20 pause

21 Lektionsplanlægning (= HVORDAN)
Semesterplan – forløbsplan - lektionsplan Lektionsplan En detaljeret plan for timen med udgangspunkt i timens læringsmål Opdeling af stoffet i logiske dele = sekvenser Vigtige faglige pointer = HVAD Arbejdsformer for hver sekvens = HVORDAN – NB! Omtrentlige minutangivelser

22

23 Sekvenser Opdeling af en lektion i dele Gearskift i undervisningen
Skift af arbejdsformer Læreroplæg Klassediskussion Individuel opgave Pararbejde Gruppearbejde Mundtlig/skriftlig Skrift af fagligt niveau Bevægelse opad i progression Tommelfingerregel: 4-6 sekvenser på 90 min.

24 Progression Faglig fremadskriden Progressionsforestillinger – figurer
Trappetrin –byggesten – huse – cirkler – spiraler Dimensioner Let-svært Konkret – abstrakt Del – helhed Enkelt - komplekst Kognitive niveauer

25 Blooms taksonomi Stigende kognitive niveauer Baggrund for 13-skalaen
Kendt af gymnasieelever

26 Solo-taksonomi

27 Øvelse Par-opgave – 5 min: Diskuter figurerne.
Forklar hus-metaforen for udvikling af viden og det, der sker fra stadium 1-5.

28 SOLO-taksonomi Pre-structural Unistructural Multistructural Relational
Extended abstract John Biggs: ”Structure of the Observed Learning Outcome”

29 Metakommentar 1. I fik lejlighed til at tænke, før I fik ”facit”
2. I fik billeder at tale om Virker stimulerende på de fleste Rummer ofte kompleks information Skaber variation

30 pause

31 God spørgeteknik I Lav tydelig forskel på oplægget til spørgsmålet og selve spørgsmålet. Formuler det kort og præcist Kun et spørgsmål ad gangen: * Hvordan lykkedes det nazisterne at komme til magten, og hvordan fungerede det tyske demokrati i 30erne?

32 God spørgeteknik II Differentier bevidst mellem
lukkede (kontrollerende) spørgsmål åbne (perspektiverende) spørgsmål spørgsmål midt imellem Lukket: Hvilket år kom Hitler til magten? Midt imellem: Hvilke metoder brugte nazisterne til at udrydde jøderne? Åbent: Hvilken betydning har holocaust haft for det jødiske samfund? Undgå ja/nej spørgsmål: Er ordet ”credibility” et substantiv? ledende spørgsmål: Er I ikke enige i det? gætterier: Hvor gammel tror I, Columbus blev? (ikke = kvalificerede overvejelser)

33 God spørgeteknik III Overvej rækkefølgen Stigende taksonomi:
det nemme, faktuelle først - frem mod: det svære/analyserende/abstrakte/perspektiverende HV-ord: rækkefølgen giver stigende taksonomi: hvornår hvor hvem hvad hvordan hvorfor

34 God dialog I Hold pause efter spørgsmålet – giv tid til tænkning
Hold evt. lille pause efter svaret – giv eleven tid til korrektion eller supplement Efter rigtigt svar: Fasthold spørgsmålet, udbyg det, send det videre til svareren, eller send det videre til en anden elev Ja, det er helt rigtigt. Kan du uddybe det, du siger om …? Ja. det er rigtigt, Hvis vi ser nærmere på det, Niels siger om …, hvad har I andre så af iagttagelser?

35 God dialog II Evaluer klart, også efter forkert svar Ved forkert svar:
Marker det, og lad eleven selv prøve at tænke videre Nej, det er ikke rigtigt. Gå lige tilbage til … og fortæl, hvordan det forholder sig Ved delvist rigtigt svar: Marker det, grib fat i det rigtige, og spørg videre frem: Du har helt ret i, at … Men det er ikke rigtigt, at …. Hvad siger I andre til det?

36 Gode relationer fra starten
Brug 5 min. på at skabe god kontakt Øjenkontakt Evt. computere væk Navne Fortæl lidt om dig selv

37 autoritet Autoritet: Tydelig ledelse Klar besked
At være sig selv (modsat forstillelse) Du er læreren Du har lov til at bestemme Eleverne forventer, at du leder timen tydeligt Venlighed og autoritet kan sagtens forenes

38 Faglig usikkerhed Hvad gør man, hvis man får et spørgsmål, man ikke kan svare på? Hvad gør man, hvis man føler sig på gyngende grund?

39 Individuel refleksion
Skriv i 5 min. Hvad har jeg først og fremmest fået i dag af inspiration til min undervisning?

40 Forberedelse til næste gang
Se hjemmesiden


Download ppt "Formidlingskursus gymnasiepraktik + rullende universitet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google