Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

HUMOR ER NYTTIG… Medier og kommunikation F09 / lektion 6 / 100309 /

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "HUMOR ER NYTTIG… Medier og kommunikation F09 / lektion 6 / 100309 /"— Præsentationens transcript:

1 HUMOR ER NYTTIG… Medier og kommunikation F09 / lektion 6 / /

2 EKSAMENSFORM https://blog.itu.dk/DMOK-F2009/eksamen/
Deadline d kl (med mindre andet meddeles) Eksamensprojekt: Problemområde, der lægger op til problemstilling, som kan dække kursets målsætninger Fokuseret problemstilling: ”Indeed, for purposes of theory development as well as applications of media studies, it is crucial, that researchers assess the relevance of different methodologies with reference to the purposes and objects of analysis, asking what and why before asking how” (K.B.Jensen & N.W.Jankowski (eds.)(1991: 6): A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research) Analyseprojekt: empirisk undersøgelse, indholdsanalyse, historisk analyse – kombination af metoder osv. Medier og kommunikation F09 / lektion 6 / /

3 Eksamensopgaven Genredefinition Formidling Opbygning Formalia Omfang
Målgruppe Formidling af akademisk problemstilling Opbygning Formalia Omfang Medier og kommunikation F09 / lektion 6 / /

4 Formidling af (forsknings og udviklings)projekter
Hvilken genre? Akademisk Formidling Rapport Salgsrapport Medier og kommunikation F09 / lektion 6 / /

5 Formidling af forsknings og udviklingsprojekter
Hvilken genre – hvilket format? Formidling Kort artikel / kronik Rapport Opgave-resume Præsentation Eksamen Akademisk Foredrag/præsentation Artikel Opgave Mange lighedstræk Medier og kommunikation F09 / lektion 6 / /

6 Formidling af (forsknings og udviklings)projekter
Hvilken målgruppe? Formidling Interne samarbejdspartnere (Projektgruppe/hold) Ekstern samarbejdspartner / andet fagområde Målgruppe Andre interessenter Pressen (baggrundsmateriale) /offentligheden Akademisk Institution → studiegruppe, forskergruppe Læsere af akademiske tidsskrifter og andre publikationer Deltagere i konferencer, seminarer med mere Institutionel bedømmelse (crossover på ITU ml projekt og akademisk analyse) POPULÆR FORMIDLING ERKENDELSESINTERESSE Medier og kommunikation F09 / lektion 6 / /

7 Formidling af akademiske problemstillinger: opgaven (artiklen)
Det væsentlige er at træde et skridt tilbage fra selve projektet og forholde de forskellige lag til teoretiske tilgange, mhp en refleksiv vurdering af specifikke og generelle betydninger. Og betragt teori som redskaber til at forstå verden. Problemområde/problemstilling (HVAD?) (videnskabsteoretisk (epistemologisk) tilgang: hvordan kan man overhovedet undersøge den givne problemstilling) Akademisk refleksion over proces og projekt (HVORFOR?) Teoretisk ramme (f.eks. om medier og samfund, kommunikationsteori, om digitale mediers betydning, evt. samfundsteori ift dette projekt) (3 x H?) Analyse (præsentation og analyse af projekt ift ovenstående) Metodeovervejelser, evt. kritisk perspektiv på egne valg og proces (HVORDAN?) Konklusion – væsentligste bidrag + perspektivering Litteratur Medier og kommunikation F09 / lektion 6 / /

8 Formidling af akademiske problemstillinger: opgaven (artiklen)
Ofte sete, men ikke voldsomt interessante typer akademiske artikler: The great idea / The ”other peoples ideas” paper / The ”software hacker” paper / The ”Theory Hacker” paper / The multiple point paper (Carsten Sørensen (2002): “This is Not an Article – Just some Food for Thoughts on How to Write One.”) Gode råd: Hold det enkelt (to the point) = én pointe per paper Centrale spørgsmål forfatteren skal stille sig selv: Hvad er problemområdet? Hvad er problemet? Hvad er forskningstilgangen? Hvad har andre gjort Hvad er resultaterne (hvad har vi bidraget med til større forståelse af et område? Erkendelsesinteresse)? Medier og kommunikation F09 / lektion 6 / /

9 Formidling af akademiske problemstillinger: opgaven (artiklen)
Andre centrale aspekter: Brug andres arbejder som inspiration til gode former Review-process – inddrag andre Layout / formidling: sproglig ”minimalisme”, overskuelighed, sprog/ stavning, Illustrationer, litteraturliste (husk alle informationer – se kompendium) Opbygning: Kort abstract Kort indledning, indeholdende redegørelse for problemområde samt problemformulering Metodeovervejelser Introduktion til anvendt teori Analyse, evt underopdelt OG integration af teori og empiriske fund. Argu- mentation Konklusion, herunder perspektivering Litteraturliste Medier og kommunikation F09 / lektion 6 / /

10 Praktisk om opgaven (artiklen)
Formalia: Forside med titel, navne og enten ITU eller cpr.nr. på deltagere/forfattere, kursus- og lærernavn, dato Abstract (ca. 10 linier) (Indholdsfortegnelse) Sidetal Litteraturliste Fod- eller endnotes er ok (men ikke for mange – noter er eks-kurser) Illustrationer og figurer er ok/godt HUSK: i gruppeopgaver skal den enkeltes indsats kunne identificeres Omfang: Mellem 10 sider (enkelt) (24000 tegn) og 20 sider (flere) ( tegn) TEORIER ER REDSKABER TIL AT FORSTÅ VERDEN Medier og kommunikation F09 / lektion 6 / /

11 Seminarer 4.maj og 5. maj Start: 8.30 – kaffe
Oplæg: 9.00 til med to kaffepauser plus frokost Oplæg varierende efter antal deltagere i gruppen. Mellem 8 og 12 minutters oplæg, minutters kritik og diskussion. Medier og kommunikation F09 / lektion 6 / /

12 Oplæggets form og indhold
Kort og præcist, gerne illustrationer, figurer mm Problemområde (1 minut) Problemformulering, herunder formål (2 minutter) Metode (1-2 minutter) Teori (1-2 minutter) Væsentligste fund (2-3 minutter) Problemstillinger ift udarbejdelse af projekt (1-2 minutter) Opponentgruppens opgave: Rose gruppens projekt for de gode ideer og tilgange Stille spørgsmål til det, der ikke forekommer at være helt klart (især problemformulering og metode) Komme med umiddelbare bud på løsninger af problemstillinger – nye måder at se det på, eksempler mm Medier og kommunikation F09 / lektion 6 / /

13 Eksamensangst Bjarne L. Hansen Lene Iversen (2007)
Eksamensangst - hvad kan jeg gøre? Medier og kommunikation F09 / lektion 6 / /


Download ppt "HUMOR ER NYTTIG… Medier og kommunikation F09 / lektion 6 / 100309 /"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google