Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

29. juni 2015Jan Helbo, 1 Oplæg til pilotprojektet Hvad Hvorfor Hvordan.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "29. juni 2015Jan Helbo, 1 Oplæg til pilotprojektet Hvad Hvorfor Hvordan."— Præsentationens transcript:

1 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 1 Oplæg til pilotprojektet Hvad Hvorfor Hvordan

2 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 2 Hovedpunkter Mål Problemformuleringen - opgaven Pilotprojektets ”discipliner” Pilotprojektets værktøjer Pilotprojektets elementer Evaluering af pilotprojektet Grupper og vejledere Hvad nu?

3 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 3 Pilotprojekt mål At udvikle en familiedatabase

4 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 4 Kalender 28/10

5 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 5 Mål med pilotprojektet vænne sig til at studere igen – planlægning – disciplin lære den projektorganiserede, problemorienterede studieform øve gruppesamarbejde øve brug af støtteteknologi

6 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 6 Pilotprojektets ”discipliner” studere, læse, tilegne sig viden, løse opgaver samarbejde, tidsplaner, arbejdsfordeling, møder, ansvar, blive enige........ kommunikere, indlæg i news-fora formidle, ”sælge” skrive, reviewe

7 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 7 Pilotprojektets discipliner Kurser – Databaser – www-teknologier – Teknologistøttet samarbejde

8 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 8 Pilotprojektets værktøjer Uniflex Asynkrone værktøjer – e-mail – NEWS-grupper Synkrone værktøjer – skrive, tale, se – shared whiteboard – application sharing

9 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 9 Problemformulering - opgaven Konstruer en familiedatabase - som beskrevet i databasekurset Projektet dokumenteres i forhold til projektets faser – foranalyse – analyse – design – implementation

10 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 10 Pilotprojektets elementer projektarbejdet – løsningen på opgaven, produktet - databasen projektrapporten procesrapporten

11 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 11 Pilotprojektets elementer Exercise 1 PreanalyzesDesign Analyze Problem formulationModeling Test DocumentationImplementation Start of Phase IEvaluation Exercise 2 Exercise 3

12 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 12 Projektrapporten Skal dokumentere – Projektets faser (foranalyse, analyse, design, implementation) – Kravspecifikation – Design – muligheder, valg – Implementation – Vurdering og konklusion – Evt. anden dokumentation

13 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 13 Projektrapporten Exercise 1 WWW-technologies Report 10-20 p. Table of content Pre Analyses Problem formulation Analyses Modelling Design Implementation Test Conclusion Exercise 2 Exercise 3

14 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 14 Projektrapporten Andre elementer i rapporten – Synopsis – Forord – Indholdsfortegnelse – Indledning – Litteraturliste – Appendiks, bilag Omfang: max 10-30 sider

15 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 15 Procesrapporten Procesrapporten skal indeholde resultatet af de erfaringer man har gjort sig, og som kan danne grundlag for næste projekt, således at metoder og værktøjer er midlerne – ikke problemerne.

16 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 16 Procesrapporten Group experiences CSCW Supervision Techniques Conferences Document handling Communication Software tools Group work Table of content Process Report 2-6p.

17 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 17 Procesrapporten Hvordan er gruppearbejdet forløbet – hvad har været tilfredsstillende/ ikke tilfredsstillende – gode og dårlige erfaringer Hvilke værktøjer har været anvendt – hvordan – gode og dårlige erfaringer Hvilke teorier og metoder er anvendt

18 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 18 Procesrapporten Hvad er erfaringerne med: – tidsplanlægningen – projektstyringen – dokumentstyring/-håndtering – chat, forum, mail osv. Forslag til ændringer Omfang: nogle få sider

19 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 19 Evaluering af pilotprojektet Hvad evalueres? – projektrapporten – fremlæggelsen – individuelle spørgsmål – kurserne Hvordan? – gruppemøde på nettet, med vejleder og censor

20 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 20 Projekteksamen pilotprojekt

21 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 21 Projekteksamen pilotprojekt

22 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 22 Projekteksamen pilotprojekt

23 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 23 Projekteksamen pilotprojekt

24 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 24 Grupper og vejledere Gruppe 1: – N – Nn – Nnn – Nnnn Vejleder: – Jan Helbo, www.control.aau.dk/~janwww.control.aau.dk/~jan – jan@control.aau.dk jan@control.aau.dk

25 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 25 Grupper og vejledere Gruppe 2 – X – Xx – Xxx – Xxxx Vejleder – Ole Rokkjær, www.kom.auc.dk/~orowww.kom.auc.dk/~oro – oro@kom.auc.dk oro@kom.auc.dk

26 29. juni 2015Jan Helbo, jan@control.aau.dk 26 Hvad nu? Inden seminaret er omme, skal aftales: – arbejdsopgaver og –fordeling – 1. møde i det virtuelle grupperum hvilket, ID, login og password, hvem indkalder? agenda, ordstyrer, referent forberedelse til mødet – tidsplan, se kalenderenkalenderen – m.m.m.


Download ppt "29. juni 2015Jan Helbo, 1 Oplæg til pilotprojektet Hvad Hvorfor Hvordan."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google