Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

29. juni 2015Jan Helbo, 1 Oplæg til pilotprojektet Hvad Hvorfor Hvordan.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "29. juni 2015Jan Helbo, 1 Oplæg til pilotprojektet Hvad Hvorfor Hvordan."— Præsentationens transcript:

1 29. juni 2015Jan Helbo, 1 Oplæg til pilotprojektet Hvad Hvorfor Hvordan

2 29. juni 2015Jan Helbo, 2 Hovedpunkter Mål Problemformuleringen - opgaven Pilotprojektets ”discipliner” Pilotprojektets værktøjer Pilotprojektets elementer Evaluering af pilotprojektet Grupper og vejledere Hvad nu?

3 29. juni 2015Jan Helbo, 3 Pilotprojekt mål At udvikle en familiedatabase

4 29. juni 2015Jan Helbo, 4 Kalender 28/10

5 29. juni 2015Jan Helbo, 5 Mål med pilotprojektet vænne sig til at studere igen – planlægning – disciplin lære den projektorganiserede, problemorienterede studieform øve gruppesamarbejde øve brug af støtteteknologi

6 29. juni 2015Jan Helbo, 6 Pilotprojektets ”discipliner” studere, læse, tilegne sig viden, løse opgaver samarbejde, tidsplaner, arbejdsfordeling, møder, ansvar, blive enige kommunikere, indlæg i news-fora formidle, ”sælge” skrive, reviewe

7 29. juni 2015Jan Helbo, 7 Pilotprojektets discipliner Kurser – Databaser – www-teknologier – Teknologistøttet samarbejde

8 29. juni 2015Jan Helbo, 8 Pilotprojektets værktøjer Uniflex Asynkrone værktøjer – – NEWS-grupper Synkrone værktøjer – skrive, tale, se – shared whiteboard – application sharing

9 29. juni 2015Jan Helbo, 9 Problemformulering - opgaven Konstruer en familiedatabase - som beskrevet i databasekurset Projektet dokumenteres i forhold til projektets faser – foranalyse – analyse – design – implementation

10 29. juni 2015Jan Helbo, 10 Pilotprojektets elementer projektarbejdet – løsningen på opgaven, produktet - databasen projektrapporten procesrapporten

11 29. juni 2015Jan Helbo, 11 Pilotprojektets elementer Exercise 1 PreanalyzesDesign Analyze Problem formulationModeling Test DocumentationImplementation Start of Phase IEvaluation Exercise 2 Exercise 3

12 29. juni 2015Jan Helbo, 12 Projektrapporten Skal dokumentere – Projektets faser (foranalyse, analyse, design, implementation) – Kravspecifikation – Design – muligheder, valg – Implementation – Vurdering og konklusion – Evt. anden dokumentation

13 29. juni 2015Jan Helbo, 13 Projektrapporten Exercise 1 WWW-technologies Report p. Table of content Pre Analyses Problem formulation Analyses Modelling Design Implementation Test Conclusion Exercise 2 Exercise 3

14 29. juni 2015Jan Helbo, 14 Projektrapporten Andre elementer i rapporten – Synopsis – Forord – Indholdsfortegnelse – Indledning – Litteraturliste – Appendiks, bilag Omfang: max sider

15 29. juni 2015Jan Helbo, 15 Procesrapporten Procesrapporten skal indeholde resultatet af de erfaringer man har gjort sig, og som kan danne grundlag for næste projekt, således at metoder og værktøjer er midlerne – ikke problemerne.

16 29. juni 2015Jan Helbo, 16 Procesrapporten Group experiences CSCW Supervision Techniques Conferences Document handling Communication Software tools Group work Table of content Process Report 2-6p.

17 29. juni 2015Jan Helbo, 17 Procesrapporten Hvordan er gruppearbejdet forløbet – hvad har været tilfredsstillende/ ikke tilfredsstillende – gode og dårlige erfaringer Hvilke værktøjer har været anvendt – hvordan – gode og dårlige erfaringer Hvilke teorier og metoder er anvendt

18 29. juni 2015Jan Helbo, 18 Procesrapporten Hvad er erfaringerne med: – tidsplanlægningen – projektstyringen – dokumentstyring/-håndtering – chat, forum, mail osv. Forslag til ændringer Omfang: nogle få sider

19 29. juni 2015Jan Helbo, 19 Evaluering af pilotprojektet Hvad evalueres? – projektrapporten – fremlæggelsen – individuelle spørgsmål – kurserne Hvordan? – gruppemøde på nettet, med vejleder og censor

20 29. juni 2015Jan Helbo, 20 Projekteksamen pilotprojekt

21 29. juni 2015Jan Helbo, 21 Projekteksamen pilotprojekt

22 29. juni 2015Jan Helbo, 22 Projekteksamen pilotprojekt

23 29. juni 2015Jan Helbo, 23 Projekteksamen pilotprojekt

24 29. juni 2015Jan Helbo, 24 Grupper og vejledere Gruppe 1: – N – Nn – Nnn – Nnnn Vejleder: – Jan Helbo, –

25 29. juni 2015Jan Helbo, 25 Grupper og vejledere Gruppe 2 – X – Xx – Xxx – Xxxx Vejleder – Ole Rokkjær, –

26 29. juni 2015Jan Helbo, 26 Hvad nu? Inden seminaret er omme, skal aftales: – arbejdsopgaver og –fordeling – 1. møde i det virtuelle grupperum hvilket, ID, login og password, hvem indkalder? agenda, ordstyrer, referent forberedelse til mødet – tidsplan, se kalenderenkalenderen – m.m.m.


Download ppt "29. juni 2015Jan Helbo, 1 Oplæg til pilotprojektet Hvad Hvorfor Hvordan."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google