Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Mål for dyrevelfærd i malkekvægbesætningen Kirstine F. Jørgensen Workshop 1: Dyrevelfærd i økologiske.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Mål for dyrevelfærd i malkekvægbesætningen Kirstine F. Jørgensen Workshop 1: Dyrevelfærd i økologiske."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Mål for dyrevelfærd i malkekvægbesætningen Kirstine F. Jørgensen Workshop 1: Dyrevelfærd i økologiske kvægbesætninger Fredag den 30. november 2007 Ø Succes med Ø kologi

2 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Ø Succes med Ø kologi Følelsesmæssig tilstand Naturlighed Funktion Forskellige definitioner på dyrevelfærd Naturlig adfærd Naturlige elementer i miljøet Glad? Veltilpas? Smerte? Lidelse? Angst? Basale biologiske funktioner indenfor sundhed, adfærd og fysiologi tilgodeses

3 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Ø Succes med Ø kologi Økologi-regler med fokus på dyrevelfærd 1 Køer & kvier Adgang til motion (N) Pladskrav fx 1 sengebås pr. ko (N) Afgræsning, mindst 6 timer i dagslys (N) Grovfoder % (F) Max 8 timers transport til slagteriet (E) N = naturlighed F = funktion E = emotion

4 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Økologi-regler med fokus på dyrevelfærd 2 Kalve Ko & kalv skal gå sammen i mindst 1 døgn (N,E) Mælkefodres i de første 3 mdr.+ suttebehov skal dækkes (N,F) På græs når kalv er ældre end 4 mdr. (N) Brancheaftale: Må ikke sælges til opfedning i udlandet (E) Ø Succes med Ø kologi N = naturlighed F = funktion E = emotion

5 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Data fra kvægdatabasen - Nøgletalstjek Observationer af dyrene Observationer af omgivelser og staldforhold Velfærdsvurderinger – hvordan? Ø Succes med Ø kologi

6 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi

7 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Ø Succes med Ø kologi

8 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Koliv 100 Er baseret på både systembaserede og dyrebaserede oplysninger, samt enkelte nøgletal Anvendes som et redskab i rådgivningen Fokus på områder i besætningen som kan forbedres Ø Succes med Ø kologi

9 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi ”System for dyrevelfærd”- Kan velfærd måles? Formål: at udpege 5-10 velfærdsindikatorer fra kvægdatabasen, som har en tilfredsstillende sammenhæng til besætningens dyrevelfærd Udfra Dyrebaserede vurderinger Felttest i 60 svenske og 40 danske besætninger Igangværende Dansk-Svensk projekt Ø Succes med Ø kologi

10 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Dyrebaserede vurderinger Halthed, klove Rejse-sig adfærd og ligge adfærd Huld Renhedsgrad Sår, skader, hårlag Egen og social soigneringsadfærd Afvigende adfærd Flugtafstand (Tryghedstest) Ø Succes med Ø kologi

11 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi

12 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi

13 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Velfærdsindikatorer fra Kvægdatabasen 78 parametre fx kalvedødelighed, yversundhed, frugtbarhed etc. Resultat: 85 % af besætningerne kunne udpeges ved hjælp af 5-10 af parametrene Ø Succes med Ø kologi

14 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Høj dødelighed indenfor forskellige grupper Lav frugtbarhed Sen inseminering af kvier Mange fordøjelseslidelser Fedt og protein i mælken Eksempler på velfærdindikatorer Ø Succes med Ø kologi

15 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Screening af besætninger Besætninger, der ligger i risikogruppe på 2 eller flere velfærdsparametre Stikprøver blandt besætninger, som ikke ligger i risikogruppen => Gårdbesøg - hvilke områder bør der sættes fokus på Ø Succes med Ø kologi

16 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Bør vi fastsætte nogle mere konkrete mål for dyrevelfærden i økologiske malkekvægbesætninger? Fordele: Velfærden forbedres Landmanden får mulighed for at udpege fokusområder, der kan forbedres At signalerer at der gøres endnu mere for velfærden i økologisk regi Øget velfærd kan ses på bundlinjen…? Ø Succes med Ø kologi

17 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Er der nogle områder, som økologer især skal have fokus på? Forslag til hvilke? Ø Succes med Ø kologi


Download ppt "Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Økologi Mål for dyrevelfærd i malkekvægbesætningen Kirstine F. Jørgensen Workshop 1: Dyrevelfærd i økologiske."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google