Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Paratuberkulose Udskrifter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Paratuberkulose Udskrifter"— Præsentationens transcript:

1 Paratuberkulose Udskrifter
- Brug og fortolkning

2 Introduktion Paratuberkulose udskrifterne fra Dansk Kvæg kan bidrage til styring og overvågning af infektionen i danske mælkekvægsbesætninger. Denne vejledning giver et overblik over indhold og forslag til brug af de udskrifter, der er baseret på test-resultater fra “mælke-testen” Specifikke tekniske detaljer skal findes i den tekniske dokumentation, som findes på

3 ParaTB Udskrifter ParaTB Mælkefodringsliste ParaTB Udsætterliste
Høj-Risiko-køer: håndtering v. kælvning & mælkefodring Lav-Risiko-køer: Råmælksbank ParaTB Udsætterliste Sorteret efter de værste smittespredere m.h.p. udsætning ParaTB Antistofmålinger Overblik over samtlige målinger pr. ko ParaTB Overblik Grov beregning af ydelsestab ”Prævalens” i besætningen ”Prævalens” i Operation Paratuberkulose ParaTB Risiko-kalve Oversigt over kalve født af ””røde” og ”gule” køer

4 Formål - ParaTB Mælkefodringsliste
Daglig management af ”smittefarlige” dyr I forbindelse med kælvning ”Røde” og ”Gule” har eget kælvningsafsnit Kun 1 ”Rød” el. ”Gul” ko i kælvningsboksen ”Rød”/”Gul” kælvningsboks renses mellem hver kælvning I forbindelse med fodring med mælk Råmælk, Celletalsmælk og Tankmælk fra ”Røde” og ”Gule” bør ikke anvendes til fodring af kvie-kalve

5 “ParaTB Mælkefodringsliste”
Kun gyldig i ca. 4 mdr. efter seneste test-dato Opdelt i “Høj-Risiko-køer”, “Lav-Risiko-køer” og “Køer uden målinger” Test-dato Yderligere opdelt i “Infektionsgrupper” med angivelse af seneste to måle-resultater samt forventet kælvningsdato

6 Forslag til praktisk brug - af ParaTB Mælkefodringsliste
Ophænges i malkestald, så fra-separering af mælk fra ”Røde” og ”Gule” kan ske via listen Indtastning af ”Røde” og ”Gule” i malkeanlæg, så automatisk fraseparering af mælk sker Ophænges i kælvningsafsnit, så ”Røde”, ”Gule” og ”Grønne” kan opdeles ved indgang i kælvningsområdet Skal ”opdateres” med nye resultater x 4 årligt

7 Formål - ParaTB Udsætterliste
Forslag til køer, der kan overvejes udsat Meget generel – kan anvendes i kombination med Øvrige forhold, der kan føre til udsætning Ydelsesnedgang, der kan forbindes med paratuberkulsoe Diarré (kronisk eller tilbagevendende) Forekomst af ParaTB i besætningen Sorteret efter ”vurderet smittefarlighed” Mest smittefarlige står øverst

8 ”ParaTB Udsætterliste”
Opdelt i på ”Infektionsgruppe” Kun Inf.grp. 2 og 9 på listen Sorteret efter gennemsnit af seneste 2 målinger Seneste 4 målinger angivet

9 Formål - ParaTB Risiko-kalve
Viser kalve, der er født efter køer, der var ”Røde” el. ”Gule” omkring kælvningstidspunktet Kalvene er ”Høj-Risiko-kalve” Kan evt. smitte andre kalve i en kortere periode, specielt hvis moderen havde meget høje målinger v. kælvning Visse kalve kan overvejes udsat, da de måske vil udvikle paratuberkulose meget tidligt (omkring 2-3 års alderen) og da de dermed kan smitte egen kalv ved 1. kælvning Kalven kan skifte status indenfor de første 200 levedage Opdelt på kviekalve og tyrekalve I Kvægdatabasen er kalvene ”markeret” således at de udpeges som Høj-Risiko-køer når de bliver køer

10 “ParaTB Risiko-kalve”
Opdelt på kviekalve og tyrekalve Vurdering af kalvens risiko for at være smittet før kælvning - baseret på moderens målinger omkring kælvning Tre mulige anbefalinger Ingen => Kalven har ca. 1-10% sandsynlighed for at være smittet før fødsel ”Kan smitte andre kalve” => Bør ikke stå i samme boks som andre kviekalve < 4 mdr. ”Overvejes slagtet” => Bør ikke stå med andre kvier. Er med stor sandsynlighed (>30%) smittet før kælvning og kan smitte egen kalv v. 1. kælvning

11 Forslag til praktisk brug - af ParaTB Risiko-kalve
Udpeger kalve født af Høj-Risiko-køer Giver mulighed for at ”isolere” de kalve, der har størst risiko for at smitte andre kalve Kalv-til-kalv smitte er generelt begrænset, men hvis kalven er født af en meget smittefarlig mor, vil en kalv kunne smitte en anden kalv i enkelte tilfælde Kan bruges til at udpege kalve, som det måske ikke kan betale sig at opdrætte Giver et samlet overblik over de dyr, der fremtidigt vil have størst risiko for at udvikle paratuberkulose

12 Formål - ParaTB Antistofmålinger
Giver overblik over den enkelte kos ”profil” Sorteret efter ”infektionsgruppe” – dernæst dyrenummer Mest smittefarlige infektionsgruppe står først Fokus på køer i ”infektionsgrupperne 2 og 9 ” Bedste køer til levering af råmælksbankmælk Køer i Infektionsgruppe 0 med mange resultater

13 ”ParaTB Antistofmålinger”
Opdelt på Inf-grp. Historik & Manuel vurdering af “sværhedsgrad” ”Konklusion”: Værste smittespreder af de 3 markerede er ko nr Hun er dog også afgået siden testen er taget. Ko nr. 917 er formentlig smittet, men de lave værdier antyder, at hun ikke er nogen slem smittespreder

14 Forslag til praktisk brug - af ParaTB Antistofmålinger
Enkeltkøer diskuteres ved rådgivningsbesøg Specielt køer i Inf. grp. 2 og 9 Køer i Inf. grp. 2 og 9 sættes under ”særlig observation” Ved tegn på diarré, reduceret ydelse eller lign. bør udsætning overvejes Ikke til daglig management Kan dog bruges til at finde kandidater, der er gode til at levere mælk til råmælksbank (inf. grp. 0)

15 Formål - ParaTB Overblik
Giver overblik beregnet ydelsestab forårsaget af paratuberkulose i besætningen Giver overblik over forekomst af test-positive dyr i besætningen Totalt, og opdelt på 1. kalvskøer, 2. kalvskøer og >2. kalvskøer Giver overblik over forekomst af test-positive dyr i alle besætninger i Operation Paratuberkulose Totalt og opdelt på 1. kalvskøer, 2. kalvskøer og >2. kalvskøer

16 Besætningens ”prævalens”
ParaTB Overblik ”Konklusion”: Besætningen har en høj PTB forekomst, men det ser ud som om tiltag om smittespredning begynder at slå igennem, hvilket ses af lave tal hos 1. kalvskøerne Besætningens ”prævalens” 1. Kalvskøer ligger tæt på laveste 25% Besætningens gennemsnit ligger blandt højeste 25% Op. ParaTB ”prævalens” Intervention ”påbegyndt” i besætningen i dec. 2004, men ”effektiv” ca. 1/7-2005

17 Opgørelse over ydelsestab - baseret på opdeling i ko-typer
Køer i Inf.grp. 2 og 9 yder i gns. 12% mindre blandt 1. kalvs og 11% mindre blandt 2. kalvskøer smlg. m. inf.grp. 0 Forventet 305-dages ydelse for køer med min. 2 målinger>45 DEK Forventet ydelse – baseret på “Inf.grp. 0”-køer Optælling af køer m. forventet ydelsestab Opsummeret beregnet ydelsestab

18 Forslag til praktisk brug - af ParaTB Overblik
Kan bruges til at beslutte, om en handlingsplan skal etableres og hvad der kan opnås ydelsesmæssigt Kan bruges til ”bench-marking” Sammenligning af egen besætning med øvrige besætninger Kan bruges til at evaluere egen indsats F.eks. 3 år efter start skal % test-positive falde blandt yngste køer og 4 år efter start skal % test-positive falde blandt 1. og 2. kalvskøer, etc. Ikke til daglig management

19 Andre opgørelser Søjlerne er opdelt i aldersgrupper. Antallet potentielt mest smittefarlige (inf.grp. 2+9) er faldet i alle aldersgrupper. Blandt de yngste køer (<3 år) er der ingen reagenter overhovedet: Sanering synes at være effektiv, men der er stadig lidt, der skal tages hånd om. Med tiden kan andre opgørelser blive implementeret. Eller man kan lave sine egne. Her ses et eksempel, hvor besætningens status er sammenlignet v. seneste test-dato (mørk rød+grøn) (nov. 2007) og start-dato (jan. 204) (lys rød+grøn)


Download ppt "Paratuberkulose Udskrifter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google