Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Usability ITU, forår 2009 Usability IT-Universitetet Forår 2009 Usability målsætninger og mål 3. kursusgang, 19. februar 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Usability ITU, forår 2009 Usability IT-Universitetet Forår 2009 Usability målsætninger og mål 3. kursusgang, 19. februar 2009."— Præsentationens transcript:

1 Usability ITU, forår 2009 Usability IT-Universitetet Forår 2009 Usability målsætninger og mål 3. kursusgang, 19. februar 2009

2 Usability ITU, forår 2009 Slide 2 Opsamling fra sidste gang Alt vel i grupperne? Opsamling: –Graden af kognition ved interaktion –Action Cycle og mental model –Sensory register, STM og LTM –Gestaltprincipper for design

3 Usability ITU, forår 2009 Aftenens program Fra kognition til erfaring til usability princip Fejltrin og misforståelser Usability-mål og usability-kriterier Slide 3

4 Usability ITU, forår 2009 Menneske – maskine - interaktion Med udgangspunkt i brugerens handlen Med udgangspunkt i produktets brug Med udgangspunkt i produktets design Slide 4

5 Usability ITU, forår 2009 Brugeres og designeres erfaring Erfaringer fra anden brug (iconic memory, affordance) Erfaringer fra anden relateret brug (de-facto standarder) Brugsmønstre (typiske måder at handle på) Guidelines (erfaring og forskning) Standarder (Kvalitets-sikring) Slide 5

6 Usability ITU, forår 2009 Slide 6 Fra individ til gruppe Brugsmønstre –Måder at handle på –Handlen affødt af måden hjernen fungerer ”Et mønster udløser, en spænding (force) mellem bruger og system.” Et generaliseret handlingsbibliotek Brugsmønstre er nogenlunde statiske De er et konstruktivt udgangspunkt for design (Tidwell)

7 Usability ITU, forår 2009 Slide 7 Jenifer Tidwell - Brugsmønstre 1. Safe Exploration 2. Instant Gratification 3. Satisficing 4. Changes in Midstream 5. Deferred Choices 6. Incremental Construction 7. Habituation 8. Spatial Memory 9. Prospective Memory 10. Streamlined Repetition 11. Keyboard Only 12. Other People’s Advise

8 Usability ITU, forår 2009 Excise: Cognitive Effort Usertype excise – fastholdt i en brugertype Visual excise – Mangel på overblik Flow excise – Sammenhængende forløb Small item excise – Irritationsmomenter og tvang Navigational excise – ’Bevægelse’ og struktur Slide 8

9 Usability ITU, forår 2009 Usability Guidelines Fx Donald Norman –Visibility –Feedback –Constraints –Mapping –Affordance Udgangspunkt i en grundlæggende forståelse af mennesket som bruger. Slide 9

10 Usability ITU, forår 2009 Slide 10 Heuristikker (Jacob Nielsen) Visibility of system status Match between system and the real world User control and freedom Consistency and standards Error prevention Recognition rather than recall Flexibility and efficiency of use Aesthetic and minimalist design Help users recognize, diagnose, and recover from errors

11 Usability ITU, forår 2009 Slide 11 Eksempel: ’Fejltolerant’ Error prevention –Even better than good error messages is a careful design which prevents a problem from occurring in the first place. Either eliminate error-prone conditions or check for them and present users with a confirmation option before they commit to the action.

12 Usability ITU, forår 2009 Slide 12 Kriteriet fejltolerant – om fejl generelt Slips & mistakes = Fejltrin og misforståelser Forskellen er udgangspunktet –Ved et ’slip’ er målet rigtigt, men udførelsen forkert –Ved en ’mistake’ er målet forkert og resten derefter Vi kan lære af vores fejl og designe derefter Forhindre/modvirke fejl Opfange fejl – lette at opdage, lette at rette Acceptere fejl – fx med mulighed for at fortryde Give god hjælp når fejl forekommer

13 Usability ITU, forår 2009 Slide 13 Erfaringer som design principper Design mønstre – handlingsorienteret (Tidwell)Design mønstre Usability principper, (fx AskTog)Usability principper Design principper, (fx Universal Principals) Design guidelines, (fx usability.gov)Design Standarder – kvalitetsorienteret (Section508, WCAG)Standarder

14 Usability ITU, forår 2009 Diskussion Hvordan kan vi bruge denne viden? Hvordan kan den operationaliseres? Kan det generelle gøres specifikt? Slide 14

15 Usability ITU, forår 2009 USABILITY MÅL & KRITERIER Usability som kvalitetsegenskab Slide 15

16 Usability ITU, forår 2009 Diskutér to og to, i 5 min: 1. Hvordan kan vi bruge guidelines, principper, mønstre osv. til at stille krav til vores produkt? 2. Hvordan opstiller vi konkrete mål for høj kvalitet i brugen af IT-produkter (både software og websites)? 3. Hvilke kriterier kan vi bruge til at opfylde målene? 4. Hvordan bestemmer vi at målet er nået? Slide 16

17 Usability ITU, forår 2009 Mål for hvem? Forretningen = Øge indtægt, reducere udgift Produktet = Opnå kvalitet i brugen / Designet Brugeren = Usability-kriterier Vi forudsætter her, at usabilitymål indgår som del af forretningsmål Bløde mål og hårde mål Slide 17

18 Usability ITU, forår 2009 Forskellige modeller for mål Cooper –Beskrivelse af problem – problem statement –Beskrivelse af vision – vision statement Kuniavsky –Indsaml generelle mål –Prioritér målene –Beskriv undersøgelsesspørgsmål, der skal besvares Usability kriterier, udtrykt som metrikker –Målbare ikke-funktionelle krav til løsningens kvalitet i brugen Slide 18

19 Usability ITU, forår 2009 Kuniavsky Mål: –Hjælpe brugerne til bedre at bruge søgemaskinen. Spørgsmål: –Hvordan navigerer brugerne på websitet når de leder efter noget specifikt. Specificering af spørgsmålet igennem delspørgsmål. Slide 19

20 Usability ITU, forår 2009 Cooper –Problem: Virksomhedens tilfredsheds-score er lav og markedsandelen er formindsket. Brugerne har ikke de rigtige værktøjer til at udføre X, Y og Z opgaver, de skal bruge for at måde målet Q. –Vision: Det nye design af produkt X, will hjælpe brugere opnå Q, ved at give dem mulighed for at udføre X, Y, Z med større (kriterier) og uden problemerne A, B og C. Det vil (modvirke Slide 20

21 Usability ITU, forår 2009 Prioritering af usability-kriterier Slide 21

22 Usability ITU, forår 2009 FLERE KRITERIER… Fælles brainstorm Slide 22

23 Usability ITU, forår 2009 Usability metrikker, fra Lauesen Problem counts Task time Keystroke counts Opinion poll Score for understanding Design-level requirements Produkt-level requirements Guideline adherence Development process requirements Slide 23

24 Usability ITU, forår 2009 Metrikker udtrykt i krav Seks ud af otte brugere skal kunne løse opgaven X, det vil sige at kunne gennemføre opgaven uden af udvise usikkerhed, helt give op eller at brugerne udtrykker ønske om at ville bruge ekstern hjælp. 70% (fem til seks brugere ud af otte) skal give en samlet karakter for løsningen mellem syv og ti, på en skala fra et til ti, hvor ti er højest. (Eller gennemsnittet skal være syv). Indhold: Kriterier, mål for det opnåelse i sampling. Slide 24

25 Usability ITU, forår 2009 Diskussion Kan der være problemer i at opstille sådanne krav? Hvilke og hvorfor? Slide 25

26 Usability ITU, forår 2009 Rose & Sørensen ”Vent med usability-kriterier til konstruktionsfase” Opstil bredere brugervenlighedkrav: –Der skal ikke være for mange trin (sider) for brugerne at gå igennem, da det øger tiden der skal anvendes på at løse en opgave. –Forslag til løsning: Fladere struktur (ikke dyb) Genvejstaster Slide 26

27 Usability ITU, forår 2009 Aftenens øvelse i gruppen Opstil 3 mål for jeres website og prioritér dem Opstil mindst et usability-kriterium for hver mål og et ”målbart” krav for målets opfyldelse Udvælg de hvilke dele af websitet der har betydning for mål og kriterium Udfør Gangstertest på sitet

28 Usability ITU, forår 2009 Tak for nu Vi ses til mere usability...


Download ppt "Usability ITU, forår 2009 Usability IT-Universitetet Forår 2009 Usability målsætninger og mål 3. kursusgang, 19. februar 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google