Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Det Nære Sundhedsvæsen” Jan Trøjborg KKR Syddanmark, Januar 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Det Nære Sundhedsvæsen” Jan Trøjborg KKR Syddanmark, Januar 2012."— Præsentationens transcript:

1 ”Det Nære Sundhedsvæsen” Jan Trøjborg KKR Syddanmark, Januar 2012

2 Siden sidst 22-01-12 Alle 5 KKR har leveret bidrag til arbejdet efter november møderne Fire udvalg i KL har drøftet rammerne for udspillet Materialet I har fået er udvalgte problemstillinger og anbefalinger Det endelige udspil lanceres op til Kommunal- politisk Topmøde

3 Visionen Kommunernes overordnede vision for det borgernære sundhedsvæsen er at skabe et stærkt borgernært sundhedsvæsen, der medvirker til, at danskerne kan leve sundere og længere og få et aktivt og produktivt liv uden sygdom og begrænset funktionsevne. 22-01-12

4 Finansiering i det nære sundhedsvæsen – anbefalinger (I) Forebyggelsestænkning frem for behandlings- tænkning Konkrete mål for reduktion af indlæggelses- frekvenserne Sammenhæng mellem opgaver og økonomi – Pengene følger opgaverne 22-01-12

5 Finansiering i det nære sundhedsvæsen – anbefalinger (II) Det nære sundhedsvæsen skal prioriteres ved fremtidig udgiftsvækst på sundhedsområdet Bedre incitamenter for udbredelse af fælles indsatser og kommunale alternativer til indlæggelse Differentieret medfinansiering 22-01-12

6 Mere ensartethed i sundheds- ydelserne Kommunerne vil samarbejde for at skabe tilstrækkeligt befolkningsunderlag til, at opgaver kan løftes til det rette kvalitetsniveau Kommunerne ønsker at arbejde efter kliniske retningslinjer, på områder hvor der er evidens for Borgerne skal spørges om deres oplevelse af den kommunale sundhedsindsats 22-01-12

7 Kronikere – anbefalinger Regeringen skal sikre økonomi til en stærk kronikeromsorg i det nære Praktiserende læger skal systematisk henvise borgerne til kommunal patientuddannelse Kommunerne skal håndtere indsatsen for kronikere på tværs af velfærdsindsatser 22-01-12

8 Den ældre medicinske patient – anbefalinger Alle kommuner skal have akutberedskab i forhold til de ældre medicinske patienter Der skal etableres forsøg med shared care modeller, hvor kommuner og regioner arbejder sammen Kommunerne skal øge anvendelsen af telemedicin og velfærdsteknologi i relation til de ældre medicinske patienter 22-01-12

9 Genoptræning Alle skal have afklaring om deres genoptræningsforløb inden for én uge Kommunerne skal lade træning og fysisk aktivitet spille en større rolle i øvrige indsatser 22-01-12

10 Samarbejde med almen praksis - anbefalinger Der er behov for at præcisere almen praksis’ opgaver i forhold til kommunerne Almen praksis skal være omfattet af sundhedsaftalerne 22-01-12

11 Diskussion Kommentarer og debat om de fremhævede anbefalinger 22-01-12


Download ppt "”Det Nære Sundhedsvæsen” Jan Trøjborg KKR Syddanmark, Januar 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google