Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Atuartitsinermi inerisaaneq Pædagogisk udviklingsarbejde Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusuni tunngaviit aallaavigalugit atuartitsineq Undervisning ud fra.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Atuartitsinermi inerisaaneq Pædagogisk udviklingsarbejde Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusuni tunngaviit aallaavigalugit atuartitsineq Undervisning ud fra."— Præsentationens transcript:

1 Atuartitsinermi inerisaaneq Pædagogisk udviklingsarbejde Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusuni tunngaviit aallaavigalugit atuartitsineq Undervisning ud fra de Effektive Undervisningsprincipper

2 Kapiteli 2 - Kapitel 2 Atuarfiup siunertaa tunngavialu Folkeskolens formål og grundlag § 2. …angerlarsimaffik suleqatigalugu pisussaaffigaa: …i samarbejde med hjemmet: 1)…ilikkagassanik pisinnaasassanillu pissarsitissallugu… …tilegner sig kundskaber og færdigheder… 1)piginnaasai ineriartortissallugit + peqqissutsikkut, inooqataanikkut misigissutsitigullu …udvikle anlæg og evner + sundhedsmæssigt, socialt, emotionelt… 3)toqqissisimasumik namminersortumillu …harmonisk og selvstændigt liv… 4)tatisimaneqanngitsumik isumaliorsinnaaneq akaarinninnerlu …åndsfrihed og tolerance… 5)akisussaaqatigiinneq suleqatigiinnerlu …medansvar og samarbejde… inuiaqatigiinni kinaassutsiminik, kulturiminik pingaartitaminillu paasinninnerminik ilisimasaminillu ineriartortitsinissaa udvikle viden om og forståelse af egen samfundsmæssige identitet, kultur og værdier

3 Inuiaqatigiit & kulturi Samfund og kultur Kinaassuseq & misigissutsit Identitet & følelser Tamak- kiisumik isiginnin- neq Piginnaasat & pisinnaasassat Evner & færdigheder Helheds- billedet af men- nesket

4 Sooq Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut aallaaviuppat ? Hvorfor Effektive Undervisningsprincipper? Peqqussut # 8 § 17 LTF # 8 § 17 Atuartitsinerup aaqqissorneqarnera atuartitsissutini tamani Peqqussut # 8 naapertussavaa. Undervisningens tilrettelæggelse skal i alle fag leve op til LTF formål. Atuartitsineq allanngorartuussaaq, atuartut ataasiakkaat pisariaqarti- taannut piginnaariigaannullu naaper- tuuttuussalluni Undervisningen skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger

5 Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut qanoq allaanerussuteqaramik? Hvordan er Effektive Undervisningsprincipper anderledes? Atuartitsinissamut pilersaarusiornermi Medtænke forordningens Peqqussummi anguniakkat formål i undervisnings- ilaatinnissaat; planlægning : Ilikkagassatut anguniagassatlæringsmål Atuartup anguniagai aallaaviullutikudgangspunkt i elevens mål Atuartumut anguniakkat ersarissutsynlige og klare mål for elevene Atuarfik/Angerlarsimaffik/Atuartoq skole / hjem / elev samarbejde; suleqatigiinneq; soorlu Angusakka eks Angusakka

6 Misissuinermi paasisat resultater fra undersøgelser Angajoqqaat meeqqami atuarnera akisussaaqataaffigi- nerulerpaat, ilinniartitsisullu ikorfartorlugit forældre viser mere medansvar i barnets skolegang og støtter lærerne Ilinniartitsisut: ”Atuartut tusarnaarnerulerpakka, ilikkartikkusutakkalu ersarinnerulerlutik Lærer: ”Jeg lytter mere til eleverne og mine læringsmål er tydeligere” Angajoqqaat oqaaseqaataat: Forældrenes udtalelser: atuartut ammanerulerput eleverne er mere åbne anguniakkaminnik ilisimarinninnerulerput mere målbevidste nammineersinaanerupput mere selvstændige tatiginerupput mere selvtillid anguniakkanut akisussaaqataanerulerput medansvar for egen læring suleqatigiissuseqarnerulerput lettere ved at samarbejde

7 Naggasiineq Opsamling Pikkorissaanerit & ikorfartuineq Kurser og coaching 2006: Qitiusumik ilinniartitsisut ataasiakkaat centrale kurser individuelt for lærere 2011 : Immikkoortut marluk kiisalu coaching 2 moduler samt coaching Sumiiffinni atuarfimmik inerisaaneq lokalt baserede kurser  Sumiiffimmi pisariaqartitat aallaavigalugit ud fra lokale forudsætninger  Teams suleqatigiinnerat = oqaloqatigiinneq kiisalu pilersaarusioqatigiinneq teamsamarebjde = interaktion og fælles undervisningsplanlægning  Assigiimmik periuseqarneq fælles holdning

8 Maannamut pikkorissaanerit modul 1 – modul 2 – modul 3 Kommuneqarfik Sermersooq: Atuarfiit 17 skoler  Illoqarfinni atuarfiit 8 tamarmik pikkorissarput ilinniartitsisut=369 alle 8 byskoler har været på kursus  Nunaqarfinni atuarfiit 9-ni 5 pikkorissarput: ilinniartitsisut=36 5 ud af 9 bygdeskoler har været på kursus

9 Sumiiffimmi inerisaaneq Lokalt skoleudvikling Paaseqatigiiffigisassat:Fælles forståelse for: Pisortap atuartitsinermut akisussaanerask.lederens ansvar for pædagogisk ledelse Ilinniartitsisup pisissaaffiisa allanngornerat ændret lærerrolle Atuartup kulturikkut tunuliaqutaa elevens kulturelle baggrund vigtig del pingaartuusoqaf skolen Atuarfimmi sinaakkutit:Ramme for skolen: Peqqussut # 8Landstingsforordning # 8 Aqutsineq akisussaaffiillu ersarissut: klar ledelesstruktur og opgavefordeling Atuartitsinermi inerisaanermi ilinniartitsunik støtte lærerne i pædagogisk ikorfartuinequdviklingsarbejde Ilikkagassatut anguniagassat; atuartup Læringsmål; ud fra elevens mål anguniagassaliai aallaavigalugit (behov – kultur) ( pisariaqartitai – kulturia ) Atuagarsornikkut piginnaasassat: Faglighed i skolen: Ilikkagassatut anguniagassat læringsmål iht. LTF # 8’s formål og grundlag peqqussummut naapertuuttut


Download ppt "Atuartitsinermi inerisaaneq Pædagogisk udviklingsarbejde Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusuni tunngaviit aallaavigalugit atuartitsineq Undervisning ud fra."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google