Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Narsarsuaq 13.-16. april 2011. • Atuartitsinermi tunngaviit • Kommunemi Kujallermi ilinniaqqittut • Kommunemi Kujallermi atuartitsinerup ineriartortitsinerani.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Narsarsuaq 13.-16. april 2011. • Atuartitsinermi tunngaviit • Kommunemi Kujallermi ilinniaqqittut • Kommunemi Kujallermi atuartitsinerup ineriartortitsinerani."— Præsentationens transcript:

1 Narsarsuaq 13.-16. april 2011

2 • Atuartitsinermi tunngaviit • Kommunemi Kujallermi ilinniaqqittut • Kommunemi Kujallermi atuartitsinerup ineriartortitsinerani ilimasuutikka Oqaatiginiakkakka

3 • Pædagogisk princip • Ressourcepersoner i Kommune Kujalleq og deres kompetencer • Mine forventninger for udviklingen af skolen i Kommune Kujalleq Jeg vil komme ind på

4 Siunertaq: 1. Atuartup kinaassutsiminik, kulturiminik, pingaartitaminillu paasinninnerata nakussassarnissaanut atuarfik tunngaviliissaaq. 2. Atuartup inuttut inooqatigiissutsikkullu inerikkiartornissanut, atuarfik toqqammaviliissaaq. 3. Atuartup oqartussaaqataanermik eqqarsartaatsimut ilinniartinnissaanut atuarfik tunngaviliissaaq. Inerisaavik 2011 Atuarfitsialak, kulturi ilisimatusarnerlu tunngavigalugit 2002

5 Formål: 1. Folkeskolen skal skabe grundlag for at eleven udvikler sin viden og forståelse af egen identitet, kultur og værdier. 2. Folkeskolen skal medvirke til elevens personlige og sociale udvikling 3. Folkeskoleskolen skal skabe grundlag for at eleven indføres i en demokratisk tankegang og bliver bevidst om egen demokratiske rettigheder og pligter. Inerisaavik 2011 Atuarfitsialak, kultur og forskningsbaseret skolereform 2002

6

7

8 •Kisitsinermi algebramilu: –Kisitsisit nalinginnaasut qulinngortiterisaaserlu ilisimassagaat •Matematikkip atuuffii –Suliaqarnerni assigiinngitsuni kisitseriaatsit toqqarsinnaassagaat atorsinnaassagaallu

9 •Arbejde med tal og algebra: –Kender til de naturlige tal og titalssystem •Anvendt matematik –Kan vælge og bruge regningsarter i forskellige praktiske sammenhænge

10 Semester 1 1. år Akademisk Diplomudd. Almen P æ dagogik; Didaktik eller Skoleledelse 6 Semester 2 Semester 3 2. år Master Almen P æ dagogik eller Didaktik 3 Semester 4 Semester 5 3. år Cand. P æ d. Almen P æ dagogik eller Didaktik Semester 6 3. årPh. D.

11 •Alloriarfinni misilitsinnerit ingerlaavartumillu naliliineq •Inaarutaasumik misilitsinnerit atuartullu sinneruttut •Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut •Pikkorissarnerit •Ilinniartitsitseqqinnerit •Tiimit aningaasaliissutillu

12 •Trintestresultaterne, løbende evaluering, prøveresultater og elevprofiler •Implementering af effektive undervisningsprincipper •Kursus •Efter- og videreuddannelse •Midler til ressourceforbrug

13 9,4 23,9 66,7

14 Atuarfiup pisortaata suliassai: –Atuartut namminneq ilikkagassiornerat qanorlu iliornissaminnik pilersaarutaat –Alloriarfinni misiltsinnerat, 3. klassimi nammineq suliamik saqqummiussineq 7. klassimi aalajangersimasumik sammineqarluni suliaq –Atuartut oqaloqateqarnikkut atuaqamminnillu suleqateqarnikkut ilinniarnerat –Alloriarfinniit alloriarfinnut ikaarsaarneq – toqqaanissamut sungiusarneq –Ilinniagaqarnissamik inuussutissarsiuteqarnissamillu qinigaqarneq

15 Skolelederens aktivitetsplan: –Elevernes egen mål for læring og handleplaner –Trintest, fremlæggelse af eget arbejde i 3. klasse og emneorienteret opgave i 7. klasse –Elevernes læring i aktivitets- og dialogcenter i klassen –Overgange fra trin til trin – opøvelse i at træffe valg –Uddannelses- og erhvervsvalg

16 •Atuarfiup angerlarsimaffiullu akornanni atuartup atuarnermini ilinniagaqarnissaminilu pilersaarutai pillugit isumasioqatigiinneq •Nakkutilliineq Atuarfiup siulersuisa suliassaat

17 •Skolens og hjemmets samråd om det enkelte barns skole- og uddannelsesforløb •Tilsyn Skolebestyrelsens opgaver

18 •Atuarfiit pillugit isumasioqatigiinnermi inerniliinerit tunngavingalugit qaqugu qanorlu iliuuseqarnissamik pilersaarusiorneq. •Peqqussummut, isumaqatigiissutinut atorfinitsitsisarnermullu maleruagassanut tulluarsakkamik atuarfiup ilusaata aaqqissuuneqarnera. •Qaqugu qanorlu iliornissamut pilersaarusiami anguniakkat suliassallu naammassineqarnissaannut atuarfinnut isumalluutinullu tulleriiaakkamik qanoq iliornissamut sinaakkusiineq. •Suliap sumut killinneranut naliliinissaq.

19 •Udarbejder tids - og handleplan ud fra skoleseminarets konklusioner. •Gennemgang af skolestrukturen i kommunen med henblik på tilpasning til forordningen, arbejdstidsaftalen, herunder normeringsspørgsmålet m.v. •Giver skolen og ressourcepersoner råderum ved prioritering for opfyldelse mål og opgaver i tids - og handleplan. •Opfølgning/Status for arbejdet.

20 Traditionel skolehjem 10. klasse Æ ldstetrin 9.klasse 8. klasse 7. klasse Mellemtrin 6. klasse 5. klasse 4. klasse 3. klasse Yngstetrin 2. klasse 1. klasse Skolehjem 10. klasse æ ldstetrin 9.klasse 8. klasse 7. klasse Mellemtrin 6. klasse 5. klasse 4. klasse 3. klasse Yngstetrin 2. klasse 1. klasse BygdeskoleByskole Meget lidt eller næsten ingen omsorg og pædagogiske aktiviteter

21 ”Efterskole” VVE og Maniitsoq 10. klasse Æ ldstetrin 9.klasse 8. klasse 7. klasse Mellemtrin 6. klasse 5. klasse 4. klasse 3. klasse Yngstetrin 2. klasse 1. klasse (10. Klasse) æ ldstetrin Mellemtrin By og bygdeskole Efterskole Ekstra opsamlings år – 10. klasses prøve ”11.” klasse

22 ”Kangerlussuaq kostskole” 10. klasse Æ ldstetrin 9.klasse 8. klasse 7. klasse Mellemtrin 6. klasse 5. klasse 4. klasse 3. klasse Yngstetrin 2. klasse 1. klasse 10. klasse æ ldstetrin 9.klasse 8. klasse 7. klasse Mellemtrin 6. klasse 5. klasse 4. klasse 3. klasse Yngstetrin 2. klasse 1. klasse By og bygdeskole En folkeskole med kostafdeling - Man udvider skolen med en kostafdeling. Omsorg og pædagogik som en efterskole En ”ø” skole med elever fra byen. Se: http://www.bogoe-kostskole.dkhttp://www.bogoe-kostskole.dk

23 ”Kostskole eller ”ny” efterskole” 10. klasse Æ ldstetrin 9.klasse 8. klasse 7. klasse Mellemtrin 6. klasse 5. klasse 4. klasse 3. klasse Yngstetrin 2. klasse 1. klasse 10. Klasse Liniefag 9.Klasse 8. Klasse (7. Klasse) Mellemtrin By og bygdeskole Kostskole En kostskole med undervisning og omsorg. Afsluttende prøver efter folkeskolens afgangsprøver

24 ”Ado Lynge model” 10. klasse Æ ldstetrin 9.klasse 8. klasse 7. klasse Mellemtrin 6. klasse 5. klasse 4. klasse 3. klasse Yngstetrin 2. klasse 1. klasse S æ rlig tilrettelagt undervisning æ ldstetrin Mellemtrin By og bygdeskole Kostskole En kostskole med specialundervisning og omsorg

25 Traditionel skolehjem – opgaver: •Der skal udarbejdes: –Tilstandsvurdering og renoveringsplaner –Standarder for fysiske rammer –Retningslinjer for omsorg og pædagogik

26 Kostskoler ”Begge modeller” •Der skal udarbejdes. –Planer for etablering –Lovgivning? –Indholdsplaner (udover folkeskolens læringsmål) –Skolestruktur

27 •Atuarfiup ilusaa – siunnersorteqarneq - nunaqarfimmiut atuartullu allat 9.-10, klassimi? •Atuartitsinerup sinaakkutissaa - tiimit •Nakkutilliineq Kommunalbestyrelsip suliassai

28 •Skolestrukturen - ressourcepersoner - bygdeelever i byen i 9. – 10. klasse? •Rammer for undervisningen - timer •Føre tilsyn

29 •Kommunip nakkutigissavaa aningaaasaliissutaasut ilumut atuartitsinerup pitsanngorsarneranut atorneqartut •Atuartitup pisariaqartitsinera ilikkagassatullu anguniagassat aallaavingalugit atuartitsineq pilersaarusiorneqartoq •Alloriarfinni misilitsinnermi ingerlaavartumillu naliliisarnermi inernerit atuartitsinermi atorneqarnerat qulakkiissavaat •Ilinniagaqarnissamut inuussutissarsiuteqalernissamullu ilitsersuinermi atuarfimmiit atuartut anisartut pillugit paasisat aallaaviussapput •Atuartitsissutit Ilikkarluarfiusut piviusunngortinneri •Pikkorissaanerit ilinniartitseqqinnerillu atuarfiit pisariaqartitaanut siunnerfeqartinneqartariaqarput. Kommunip akisussaaffia

30 •Kommunerne må have fokus på hvorvidt resurserne bliver brugt til at sikre kvalificeret undervisning •Undervisningsplanlægning ud fra elevernes behov og læringsmål •Resultaterne af trintestene og den løbende evaluering skal bruges aktivt i undervisningen •Uddannelses- og erhvervsvejledning med udgangspunkt forløbsanalyse af elever som forlader folkeskolen •Implementering af effektive undervisningsprincipper •Kursus, efter- og videreuddannelser skal målrettes skolernes behov kommunernes ansvar

31

32


Download ppt "Narsarsuaq 13.-16. april 2011. • Atuartitsinermi tunngaviit • Kommunemi Kujallermi ilinniaqqittut • Kommunemi Kujallermi atuartitsinerup ineriartortitsinerani."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google