Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fornyelsesfase: Visionsudvikling Finn Kensing. Fornyelsesfasen: Visionsudvikling Udgangspunkt: Vi kender ledelsens mål og brugernes behov Formål: –PG:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fornyelsesfase: Visionsudvikling Finn Kensing. Fornyelsesfasen: Visionsudvikling Udgangspunkt: Vi kender ledelsens mål og brugernes behov Formål: –PG:"— Præsentationens transcript:

1 Fornyelsesfase: Visionsudvikling Finn Kensing

2 Fornyelsesfasen: Visionsudvikling Udgangspunkt: Vi kender ledelsens mål og brugernes behov Formål: –PG: Udvikle visioner om den samlede forandring Producere et beslutningsgrundlag til SG –SG: Prioritere visioner + beslutte realiseringsstrategi Hvorfor? –det er samtænkningen der gør forskellen –fordi organisationsudv. og kvalifikationsudv. ofte "glemmes" –forandringsparathed –forbinde "vilde" ideer til reelle behov Teknik: workshop, virksomhedsbesøg, scenarieudvikling Beskrivelsesværktøj: tegning/model, scenarie, prototype Resultat: visioner, plan, prototyper Det handler om at udvikle realistiske visioner!

3 Projektgruppens ydelse fra 4. fase + eventuelle mock-ups og prototyper

4 Typiske situationer i fase 4

5 Fasens potentielle aktiviteter og produkter

6 Design workshop Vi antager I har en elektronisk begivenhedskalender Hvornår vil I søge info? Hvordan? Hvornår vil I koordinere anderledes? Hvordan? Hvilke info skal der være i kalenderen? Hvilken funktionalitet skal den have? Skitse af skærmbilleder

7 Strategi og plan for realisering Vi foreslog 3 etaper: Trin A: net og servermiljø + alle standard- applikationer + Begivenhedskalender Trin B: IT-syst. til produktion af programmer Trin C: integration med ledelsesinformationssyst.

8 Staging med 2 mock-ups Vedligeholdelsesmedarbejder improviserer hvordan han vil reparere en båndsteger på en kartoffelchipsfabrik med 2 mock-ups, der er produceret ifm. en workshop. Han så at sige taler funktionaliteten frem gennem brug af de 2 mock-ups.

9 Hvordan vi i visionsudviklingen i P3 projektet realiserede de 4 principper

10 Princip 1: En samlet vision Hvorfor? kun gennem en samtidig udvikling kan opgaven løses Organisationsudvikl. og uddannelse kommer bag på mange udvikle IT der muliggør den ønskede arbejdsorganisering ELLER ny IT => ideer til ny arbejdsorganisering beslutningstagere og interessenter har brug for "noget" på alle 3 områder Hvordan? Designede arbejdsorganiseringen først derefer IT Scenarier fik elementerne til at hænge sammen

11 Princip 2: Reel brugerdeltagelse Hvorfor? sikre at visioner modsvarer oplevede behov sikre brugernes ret til indflydelse sikre gensidig læring Hvordan? Brugere med i PG, til workshops, til høring

12 Princip 3: Arbejdspraksis skal opleves Hvorfor? sikre førstehåndskendskab sikre relevante og forståelige beskrivelser sikre at der ikke kun foreskrives sikre at de interv./observeredes synspunkter indgår sikre adgang til det der kun viser sig, når man forsøger at forandre Hvordan? Virksomhedsbesøg

13 Princip 4: Forankring Hvorfor? ikke alle kan deltage i forundersøgelsen men de har interesser på spil ledelsen + de ansatte + dem der skal stå for realisering Hvordan? Scenarier og prototyper

14 MUST tilbyder 4 typer af ressourcer

15 Fig. 8.1 Overblik

16 3 sammenhænge - 6 aspekter


Download ppt "Fornyelsesfase: Visionsudvikling Finn Kensing. Fornyelsesfasen: Visionsudvikling Udgangspunkt: Vi kender ledelsens mål og brugernes behov Formål: –PG:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google