Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ekspansiv læring – Hvad betyder det?.  Den kulturhistoriske virksomhedsteori blev oprindeligt udviklet af Lev Vygotsky i 20’erne og 30’erne.  Videreudviklet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ekspansiv læring – Hvad betyder det?.  Den kulturhistoriske virksomhedsteori blev oprindeligt udviklet af Lev Vygotsky i 20’erne og 30’erne.  Videreudviklet."— Præsentationens transcript:

1 Ekspansiv læring – Hvad betyder det?

2  Den kulturhistoriske virksomhedsteori blev oprindeligt udviklet af Lev Vygotsky i 20’erne og 30’erne.  Videreudviklet af Vygotskys elev Leontjev.  Teorien om ekspansiv læring er udviklet af Yrjö Engeström indenfor rammerne af virksomhedsteorien

3  Vygotsky udviklede forståelsen af mediering  Stimulus (S) og respons (R) overskrides af ”en kompleks mellemliggende handling”

4  Model for kollektivt virksomhedssystem  Individuelle handlinger og gruppe-handlinger forstås som indlejret i et kollektivt virksomhedssystem.  Med begrebet om virksomhed tog forståelsesmåden et stort skridt fremad, fordi det flyttede fokus til komplekse forbindelser mellem det individuelle subjekt og det fællesskab, det indgår i.

5

6  Objektet skifter fra den oprindelige tilstand som ”råmateriale” til et kollektivt meningsfuldt objekt.

7  Det første princip:  Den primære analyseenhed er et kollektivt artefakt- medieret og objekt-orienteret virksomheds-system, der opfattes som en del af et netværk med andre virksomhedssystemer.  Virksomhedssystemer realiseres og reproduceres ved at udvikle handlinger og operationer.

8  Drejer sig om virksomheds-systemernes mangfoldighed af udtryk (synspunkter, traditioner og interesser).  Arbejdsdelingen skaber forskellige positioner for deltagerne.

9  Historicitet  Virksomheds-systemer tager form og forandrer sig med tiden.  Problemer og potentiale må forstås i forhold til egen historie.

10  Modsætningernes centrale rolle som kilder til forandring og udvikling.  Modsætninger kan skabe uro og konflikt, men kan også føre til forsøg på fornyelse, der kan ændre virksomheden.

11  Muligheden for ekspansive transformationer i virksomhedssystemet. ”En ekspansiv transformation finder sted når virksomhedens indhold og grundlag omformuleres så den kan rumme en mulighedshorisont, der er radikalt udvidet i forhold til den tidligere virksomhedsform.”

12  Bateson mente, at mennesker handler og tænker ud fra ubevidste niveauer  Læring på niveau I: indlæring af simple måder at reagere på. Omfatter de betingede reflekser og operant indlæring, men også indlæring af mere komplicerede opgaver, men kun på en måde, så en given opgave løses på en given, indlært måde.  Læring på niveau II: Den indlærte evne til at erkende, hvilken sammenhæng (kontekst) man befinder sig i og reagere relevant på netop den sammenhæng og anderledes i en anden sammenhæng.

13  Teorien om ekspansiv læring videreudvikler Batesons Lærings III begreb:  Læring III forstås som læringsvirksomhed, der har sine egne typiske handlinger og redskaber - Ekspansiv læringsvirksomhed frembringer nye kulturelle virksomhedsmønstre..

14  Case: Børn med langvarige sygdomme og med komplicerede eller uklare diagnoser bliver kastebolde.  Politisk pres: Pga. stigende udgifter – ændring af arbejdsdeling, så man bruger de lokale tilbud mere.  Børnehospital ønsker omstrukturering  Grænse-overskidelses-laboratoriet

15  Finde frem til en ny måde at arbejde på  Forældre og læger planlægger og styrer i fællesskab barnets behandlingstilbud  Fælles ansvar for barnets helbredelse som helhed

16

17

18 Konfrontation Dialog Sidelæns Fællesskab

19

20  Tavs viden  Viden som noget der er besluttet ovenfra skal udvikles og læres – sympatiseret viden  Eksplicit viden  Viden indefra/udefra  Kritiske spørgsmål  Analyse  Ny forståelse  Modeludvikling  Nyt virksomhedsmønster

21  Komplementært perspektiv  Vandret  Sidelæns læring  Alternative begrebsdannelser

22  At binde knuder! o at reflektere over egen og andres praksis o at se en sag/situation fra en anden vinkel o at udvikle redskaber o at koordinere og forbinde o nye procedurer o ligestillet samspil i det sociale rum o at lære af og med hinanden o kollektiv læring o at fællesskab og samarbejde er nødvendigt

23

24  viden, læring og modeller er dynamiske  når der findes en løsning er den en dynamisk proces – det vil også altid være en ny situation næste gang – fordi det så er en ny patient, ny familie, ny diagnose  Modeller skal afprøves og løbende evalueres  Alle aktører skal inddrages

25  Eksemplet med kritisk forløb; hvad er det et eksempel på?  At viden er forældet eller at vi er blevet klogere?  Eksempler på …. Aktuelt politisk forslag om at gøre en patientjournal tilgængelig for alle parter i sundhedssystemet.


Download ppt "Ekspansiv læring – Hvad betyder det?.  Den kulturhistoriske virksomhedsteori blev oprindeligt udviklet af Lev Vygotsky i 20’erne og 30’erne.  Videreudviklet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google