Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Århus Kommune Magistratens 3. Afdeling Sundhedsaftaler Økonomi og Myndighed Sundhedsaftaler mellem Århus Amt og Århus Kommune – inspiration til de fremtidige.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Århus Kommune Magistratens 3. Afdeling Sundhedsaftaler Økonomi og Myndighed Sundhedsaftaler mellem Århus Amt og Århus Kommune – inspiration til de fremtidige."— Præsentationens transcript:

1 Århus Kommune Magistratens 3. Afdeling Sundhedsaftaler Økonomi og Myndighed Sundhedsaftaler mellem Århus Amt og Århus Kommune – inspiration til de fremtidige sundhedsaftaler Konsulent Hanne Linnemann, Århus Kommune, Sundhed og Omsorg 1.Baggrund for sundhedsaftaler og principper for samarbejdet 2.Indhold i sundhedsaftalen 3.Hvad har været godt ?, Hvor er der behov for justeringer ? 4.Nye udfordringer i samarbejdet 5.Hvor skal vi hen ?

2 Århus Kommune Magistratens 3. Afdeling Sundhedsaftaler Økonomi og Myndighed Baggrund for sundhedsaftaler og principper for samarbejdet Ældre- og sundhedsaftaler mellem Århus Amt og Århus Kommune siden 1988 Aftalerne har baseret sig på: - tillid - vilje til samarbejde - gensidig respekt Finansieringsprincip 50% - 50% 2-3 årige aftaler

3 Århus Kommune Magistratens 3. Afdeling Sundhedsaftaler Økonomi og Myndighed Baggrund for sundhedsaftaler og principper for samarbejdet Den nuværende sundhedsaftale er indgået for perioden 1/1 2005 – 31/12 2006 Aftalen er udtryk for: At der er ønske om at samarbejde for at skabe sammenhængende, fleksible og smidige patientforløb (undgå gråzoner) At amt og kommune er enige om nogle fælles indsatsområder At amt og kommuner arbejder ud fra en fælles forståelse af, hvad der menes med sundhed, sundhedsfremme og forebyggelse

4 Århus Kommune Magistratens 3. Afdeling Sundhedsaftaler Økonomi og Myndighed Indholdet i den nuværende sundhedsaftale Samarbejde om indlæggelse og udskrivelse Vagtberedskab (fast vagt i eget hjem) Aftale om genoptræning (fælles rehabiliteringsafsnit) Samarbejde på hjælpemiddelområdet Fælles skolebænk kurser Samarbejde på hospiceområdet Samarbejde på demensområdet Samarbejde på inkontinensområdet Samarbejde om borgere med kronisk sygdom (KOL) Fælles indsats om forebyggelse af fald

5 Århus Kommune Magistratens 3. Afdeling Sundhedsaftaler Økonomi og Myndighed Samarbejde om indlæggelse og udskrivelse Værdierne – ”ånden” i samarbejdet -Udgangspunkt i borgerens situation (både helbreds- og funktionsmæssigt – men også borgerens sociale og personlige forhold) -Sikre sammenhængende forløb (tænk i helheden og medvirk til en smidig og fleksibel indsats) -Kommunikation, koordinering og kontinuitet er vigtige nøgleord -Vi skal respektere hinanden og hinandens arbejdsvilkår

6 Århus Kommune Magistratens 3. Afdeling Sundhedsaftaler Økonomi og Myndighed Samarbejde om indlæggelse og udskrivelse Det er ikke i orden at: Stille en patient i udsigt, at han/hun kan modtage en række ydelser efter udskrivelsen, som kommunens visitator skal visitere til (f.eks. hvor meget praktisk hjælp eller tilbud om korttidsplads) En borger bliver kastebold mellem sygehusafdeling og lokalcenter – f.eks. i sager om hjælpemidler Tvistsager hvor kommune og amt/sygehus ikke er enig om afgørelsen i en sag, skal ”køre” i den lokale avis Tale ”respektløst” om den anden part i samarbejdet

7 Århus Kommune Magistratens 3. Afdeling Sundhedsaftaler Økonomi og Myndighed Hvad har fungeret godt – aftalen mellem Århus Kommune og Århus Amt God, direkte dialog mellem sygehus og kommune Person kendskab God ånd Tillid Vilje til samarbejde Ønske om i samarbejde at udvikle og afprøve nye tiltag Samarbejdsprincipperne bl.a. om finansiering

8 Århus Kommune Magistratens 3. Afdeling Sundhedsaftaler Økonomi og Myndighed Hvor er der behov for justeringer? Behov for justeringer iht. Sundhedsloven (bl.a. genoptræning og sundhedsfremme og forebyggelse) Personale skal have kendskab til aftalen og til hinanden. Væk med myter og fordomme Vi skal sikre bedre evalueringer og kvalitetssikring Almen praksis skal mere på banen Bedre udnytte mulighederne for elektronisk kommunikation

9 Århus Kommune Magistratens 3. Afdeling Sundhedsaftaler Økonomi og Myndighed Nye udfordringer i samarbejdet – set med kommunale øjne Den kommunale medfinansiering – en svær balancegang Kommunernes nye sundhedsopgaver – kan de nu finde ud af det? Kan kommunerne finde ud af at spille sammen? De nye samarbejdsområder – bl.a. sundhedsfremme og forebyggelse og de nye samarbejdsarenaer – f.eks. Sundhedscentre. Borgere med kronisk sygdom bliver en fælles udfordring Kvalitetssiking – Den Danske Kvalitetsmodel m.m. – bliver en fælles udfordring

10 Århus Kommune Magistratens 3. Afdeling Sundhedsaftaler Økonomi og Myndighed Hvor skal vi hen ? Udarbejde fælles minimumsaftaler, hvor der er plads til lokale forskelle, interesser og behov Sikre balancegang i forhold til de kommunale medfinansiering/økonomi Se sygehuse, praksis og kommune som integreret del af sundhedsvæsenet Vi må bygge på tillid og gensidig respekt Bevidsthed om, at vi ikke kan løse alle problemer med sundhedsaftaler. Men vi kan minimere grå-zonerne Hjælpe hinanden med kompetenceudvikling og formidling af ny viden


Download ppt "Århus Kommune Magistratens 3. Afdeling Sundhedsaftaler Økonomi og Myndighed Sundhedsaftaler mellem Århus Amt og Århus Kommune – inspiration til de fremtidige."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google