Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hjemmebehandling af medicinske patienter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hjemmebehandling af medicinske patienter"— Præsentationens transcript:

1 Hjemmebehandling af medicinske patienter
I samspil mellem storkommune og region – er det muligt? Else Marie Damsgaard Lic. et dr. Med.

2 Hjemmebehandling i 2004 Geriatrisk afd. Århus Sygehus
Patienter 1877 Besøg 6686 Besøg/pt. 3.5

3 Hjemmebehandling er ikke
Indlagte i sengeafsnit Færdigbeh. v. udskr. ”Følges hjem” = god overleveringsforretning Udgør knap 1000 patienter Geriatrisk afd. ÅS

4 Hjemmebehandling Fra prakt. læge
eks. Distriktsgeriatri, palliativt team, diabetes, lunger, hjerte Indlagte på akut afsnit – udskrives til hjemmet i stedet for sengeafsnit eks. akutte medicinske ældre, apopleksi, lårbensbrud Indlagte i sengeafsnit – følges hjem og færdigbehandles hjemme

5 90- årig mand på medicinsk visitationsafsnit
Indlagt p.gr.a. manglende væske- og fødeindtag Ældrebolig Ser og hører dårligt Manglende blæretømning Tiltagende forvirret første døgn af indlæggelsen – fast vagt Tp. steget 38.7 Antibiotika er startet for urinvejsbetændelse Mange andre kroniske problemer

6 Visiterer

7

8 Yderligere information
Prakt. læge Hj.pl. Familie

9 Geriatrisk helhedsvurdering
Udredning og beh. af akut sygdom Samspil med alle patientens sygdomme Medicingennemgang og optimering Funktionsniveau Social problemer Profylakse Hvorfor?

10 Orientering og endelige aftaler
Patienten Familien Prakt. Læge Hj.pl.

11 Udskrivningsbrev med hjem

12 Patienten følges fysisk hjem

13 90-årig mand Antibiotika beh. x 1 dgl. (indsprøjtning) i 3 dage
Fast vagt første døgn kl kommunal-amtsligt vagtberedskab Fast vagt kl fra geriatrisk afd. Saltvandsdrop i underhuden det første døgn Vanlig hjemmepleje

14 90-årig mand i vante omgivelser
Klarede op umiddelbart v. hjemkomst Skiftet til tabletbehandling 3 dage senere Fuldstændig i vanlig tilstand efter 3 dage Plan for opfølgning af medicin, udredning for andre sygdomme aftalt m. egen læge

15 1877 patienter behandlet hjemme af geriatrisk team - henvist fra
632 346 317 303 139 76 64

16 % udskrevet fra de 2 MVA –Århus Sygehus til praktiserende læge/amb.
THG NBG (følge-hjem) % 17%

17 Hospital-i-hjemmet Hvor findes det?
Start Århus Amtssygehus Kvalitetsundersøgelse 2003 Silkeborg Sygehus 2004 (shared care) Gentofte Sygehus 2004 Århus Sygehus NBG Randers Sygehus ?

18 Fordele? Bedre kvalitet for ældre patienter
Sikre ældre får tilbudt udredning og behandling Sparede sengedage Sparede plejehjemspladser

19 Forudsætninger Umiddelbart større udgifter i primærkommunen
Speciallæger med særlige kvalifikationer Opkvalificering af praktiserende læger Plejepersonale og terapeuter med specielle faglige og menneskelige kompetencer Kompetenceøgning af primærsektorens personale Samspil - Sundhedsaftale - med fælles finansiering Vagtberedskab

20 Er hjemmebehandling mulig i en ny struktur?
Ja - en nødvendighed!

21 Tak for opmærksomheden!

22 Medicinsk Visitations Afsnit Følge hjem + ”Hospital i Hjemmet”
Direkte udskrevet af MVA selv (14%) Alle over 65 år indlagt på MVA 1 år Direkte hjem af Følge hjem + HiH (14%) Amb/dag A,C,G (3%) MVA Akutte pt. +65år 2747 Overflyttet til Geriatrisk afd. (11%) Overflyttet til a. med afd. A/C (52%) Anden afd./sygehus (6%) Døde (1%)


Download ppt "Hjemmebehandling af medicinske patienter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google