Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Status på positionsbestemt sprøjtning Konsulent Ole Møller Hansen Planteproduktion 2004 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Status på positionsbestemt sprøjtning Konsulent Ole Møller Hansen Planteproduktion 2004 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl."— Præsentationens transcript:

1 Status på positionsbestemt sprøjtning Konsulent Ole Møller Hansen Planteproduktion 2004 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl

2 Indhold Ukrudtsbekæmpelse Svampesprøjtning Nedvisning af kartoffeltop

3 Bekæmpelse af frøukrudt i korn Manuel kortlægning tidskrævende Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd før ukrudt kan erkendes Besparelse på bekæmpelsesmidler lille i forhold omkostninger til registrering

4 Bekæmpelse i af frøukrudt i fabriksroer Store omkostninger til ukrudtsmidler Konkurrencesvag afgrøde Sprøjtning udføres tidligt i ukrudtets fremspiring fase Uens fremspiring i marker med jordbundsvariation

5 Ukrudtsforsøg i fabriksroer 1.Positionsbestemt, foto genkendelse 2.Positionsbestemt, markkort 3.Positionsbestemt, markkort + markinspektion 4.Ensartet

6 Forsøgsareal og forsøgsdesign Oversigten s. 273

7 1 2 3

8 Resultater af forsøg med positionsbestemt ukrudtssprøjtning Oversigten side 274

9 Konklusioner Lavest forbrug i led 2 (markkort) Højest forbrug ved ensartet tildeling 40 – 50 % af en given ukrudtsart blev bestemt i fotoleddet 9 – 15 % af den totale ukrudtsflora i fotoleddet blev bestemt –Småt og sprøjteskadet ukrudt gør opgaven meget svær

10 Bekæmpelse af rodukrudt og flyvehavre Registrer rodukrudtet når det er ved at indfinde sig i marken Flyvehavre registreres i forbindelse med lugning Udfør pletsprøjtning i følgende vækstsæson

11 Tidsler på mark registreret sommeren 2002

12 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Ensartet bekæmpelsePositionsbestemt bekæmpelse MCPA l pr. ha og behandlingsindeks 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kemikalieomkostning, kr. pr. ha Behandlingsindeks Forbrug af MCPA Kemikalieomkostning Positionsbestemt bekæmpelse af agertidsel

13 Svampesprøjtning

14 Svampeudbredelse SkadegørerAngreb i tætte områder meldugMere SeptoriaMindre (usikkert) SkoldpletMere Gulrust, bygbladplet, bygrust Ingen klar virkning

15 Koncentration af sprøjtevæske Vinterhvede @ GS 69 1000 1500 2000 2500 0,01,02,03,04,05,06,0 Bladarealindeks Koncentration Units/bladareal Kilde: Bo Secher, DSH

16 Analyse af landsforsøg Merudbytte for svampesprøjtning stiger med udbytteniveauet. Sammenhæng mellem udbytte og biomasse

17 Afprøvninger af positionsbestemt svampesprøjtning 6 forsøg udført af DJF*) : –1,2 hkg pr. ha (0,2 – 2,2 hkg pr. ha) for at graduere svampemidler i forhold til biomasse –Bemærkning: ”Variationen i forsøgene var ikke voldsom” –Teori: Fungicid koncentrationen i bladene bestemmer effekten *)Karsten Bjerre

18 Tildelingskort fra afprøvning af positionsbestemt svampesprøjtning i 2003 Comet: 0,24 – 0,35 l pr. ha Folicur: 0,16 – 0,23 l pr ha

19 Resultat af afprøvning af positionsbestemt svampesprøjtning i 2003 Oversigten side 85 NS

20 Konklusioner vedr. svampesprøjtning Koncentrationen af bekæmpelsesmiddel i bladet er sikkert vigtig for effekten Meldug forekommer mest udbredt i tætte områder Graduering i forhold til biomasse kan have positiv udbytteeffekt

21 Vækstregulering Biomassemåling benyttes som grundlag for regulering af dosis

22 Nedvisning af kartoffeltop

23 Ingen Reglone 3 l Reglone

24 Nedvisning af kartofler Positionsbestemt Reglone Ubehandlet Ensartet Reglone

25 Resultater af nedvisningsforsøg Oversigten side 260

26 Konklusion Bekæmpelse af frøukrudt kræver udvikling af automatiserede kortlægningsmetoder – derimod er det let at tage fat på rodukrudt Positionsbestemt svampesprøjtning kan foretages ud fra biomassekort Biomassemålinger kan benyttes som grundlag for gradueret vækstregulering og nedvisning af kartofler


Download ppt "Status på positionsbestemt sprøjtning Konsulent Ole Møller Hansen Planteproduktion 2004 Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret | Planteavl."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google