Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Timing og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt Landskonsulent Poul Henning Petersen, Landscentret, Planteproduktion.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Timing og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt Landskonsulent Poul Henning Petersen, Landscentret, Planteproduktion."— Præsentationens transcript:

1 Timing og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt Landskonsulent Poul Henning Petersen, Landscentret, Planteproduktion

2 Timing af efterårssprøjtning i vintersæd mod græs og tokimbladet SådatoAntal dage efter såning Før 10. september10-12 dage 10.-20. september12-16 dage Efter 20. septemberCa. 20 dage

3 Bekæmpelse af enårig rapgræs 16 forsøg 2005-07

4 Bekæmpelse af enårig rapgræs 4 sprøjtetidspunkter: Afgrødens vækststadium 10 + 1 uge + 2 uger + 3 uger 3 midler: 2 l Flight (Stomp + Pico) 1,5 l Boxer + 0,05 l DFF 0,6 l Othello (Atlantis+DFF) (primært jordvirkning) (primært bladvirkning)

5 Effekt mod enårig rapgræs Sprøjtetidspunkt 6 forsøg, tabel 20 side 66

6 Rajgræs i vinterhvede Hussar OD tilsat Renol Grasp 40 WG tilsat Grasp- Wetter 5 forsøg, tabel 22 side 69

7 Timing af ukrudtsbekæmpelse i vintersæd om foråret 5 forsøg med bekæmpelse af enårig rapgræs –3 sprøjtetidspunkter –logaritmesprøjtning

8 Dosis af Atlantis OD mod enårig rapgræs Tabel 21, side 68 Gns.

9 Atlantis OD forår TidspunktEnårig rapgræs/m 2 AfgrødenDosis, l/ha Beg. april11-40Tæt0,3 41-150Åben0,45 Medio april11-40Tæt0,45 41-150Åben0,6 Beg. maj11-40Tæt0,6 41-150Åben0,9 0,3 l = 126 kr. 0,9 l = 378 kr.

10 Merudbytte for ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede i 2008 Tabel 18, 19, 22 og 24 side 64-70

11 Storkenæb i vintersæd 5 forsøg 2007-08 Efterår - Stomp P, Flight - Absolute, Lexus, Oxitril Forår - Ally, Hussar, Primus - Starane XL (’Primus-delen’) - MCPA (ofte for sent) 25 dage efter såning Tabel, side 68 Tabel 21, side 68

12 Tabel 15, side 116 -505101520 5 g Accurate + 0,25 l Oxitril 5 g Accurate + 0,2 l Starane 180 0,5 tab. CDQ + 0,2 l Oxitril 1,0 tab. CDQ + 0,2 l Oxitril Hkg kerne pr. ha 2008, 2 fs. lavt udb. 2008, 2 fs. højt udb. 2007, gns. 6 fs. normalt udb. Omkostninger Merudbytte for ukrudtsbekæmpelse i vårbyg i 2007 og 2008

13 Konklusioner i vårsæd CDQ ST alternativ til andre SU-midler Accurate alternativ til Ally ST Metsulfuron (Accurate) utilstrækkelig mod hvidmelet gåsefod 2008: Vækstforhold for byg stor betydning for afgrøde/ukrudt-forholdet

14 Kort sigt : Positive nettomerudbytter Langt sigt: Sanering af græsukrudt Værdi af ukrudtsbekæmpelse i vinterraps

15 Kerb ikke længere godkendt Midler i 2009/10 Efter såning Command CS Stomp Raps 4 bladeFox 480 SC Græs 2-3 blade Agil Focus Ultra ForårMatrigon

16 Ukrudt i vinterraps 2008 5 forsøg, tabel 9, side 175 -1,00,01,02,03,04,05,0 0,33 l Command CS+ 0,7 l Focus Ultra+Dash 1,0 l Boxer+ 0,8 l Matrigon 0,25 l Command CS+ 0,5 l Stomp Hkg frø pr. ha Nettomerudb.Merudbytte 0,5 l Fox 480 SC+ 0,8 l Kerb 500 SC 1,0 l Fox 480 SC+ 0,8 l Kerb 500 SC 0,25 l Command CS+ 0,5 l Kerb 500 SC 0,33 l Command CS+ 0,8 l Kerb 500 SC

17 Agil mod græs i vinterraps 4 forsøg ved DJF

18 Strategi i vinterraps (uden Kerb) Skaf kendskab til ukrudtsbestand –Command CS: hyrdetaske, burresnerre –Fox: stedmoder, storkenæb –Stomp: valmue Bekæmp græsser når de har 2-3 blade Forår: Matrigon mod kamille efter behov Forebygge græsukrudt gennem pløjning og sædskifte Evt. radrensning

19 Ukrudtsbekæmpelse i majs uden terbuthylazin Calaris og Laddok TE udgår Callisto godkendt (mesotrion) MaisTer, Harmony (SU) Fighter 480 (bentazon) Starane 180 Stomp

20 Bekæmpelsesforslag i majs Problem 1.sprøjtning2.sprøjtning3. sprøjtning TokimbladetCallisto + Harmony Callisto + Harmony Tokimbladet + storkenæb Callisto + Fighter Callisto + Fighter Græs + tokimbladet MaisTer + Callisto MaisTer + Callisto Hanespore/ grøn skærmaks (MaisTer) + Callisto MaisTer + Callisto MaisTer Gråbynke/ tidsler Callisto

21 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Timing og middelvalg ved bekæmpelse af ukrudt Landskonsulent Poul Henning Petersen, Landscentret, Planteproduktion."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google