Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Landskonsulent Poul Henning Petersen"— Præsentationens transcript:

1 Landskonsulent Poul Henning Petersen
8. april 2017 Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Producenter af plantebeskyttelsesmidler har deltaget i finansiering af afprøvning af midler og strategier.

2 Integreret plantebeskyttelse (IPM)
8. april 2017 Integreret plantebeskyttelse (IPM) Følg markens ukrudtsbestand Tilpas ’dosis’ af Sædskifte Pløjning Tilberedning af såbed Såtid, udsæd Ukrudtsmiddel

3 Tidspunkt for bekæmpelse 2010 Enårig rapgræs (3 forsøg)
2,0 Boxer + 0,05 DFF Procent effekt, forår St. 10 Uger efter vækststadium 10 Oversigt over Landsforsøgene 2010, side 73

4 Tidspunkt for ukrudtsbekæmpelse i vintersæd
8. april 2017 Tidspunkt for ukrudtsbekæmpelse i vintersæd 10-18 dage efter såning Kortest interval ved såning først i september og lunt vejr Othello og Atlantis OD så snart græs har første blad

5 Bekæmpelse af rajgræs forår 2 forsøg med ital. rajgræs
8. april 2017 Bekæmpelse af rajgræs forår 2 forsøg med ital. rajgræs 1 6 3 2 177 Rajgræsaks før høst, antal pr. m2 50 100 150 200 Ubehandlet 0,1 Hussar OD 99 98 Procent effekt 0,05 Hussar OD 165 g Broadway 220 g Broadway 0,75 Grasp 0,04 Hussar OD + 0,4 Atlantis 20 40 60 80 100 Efterår: 1,5 Boxer, dog 2,0 Boxer forud for Grasp og ikke Boxer forud for Hussar + Atlantis Oversigt over Landsforsøgene 2010, side 74

6 Bekæmpelse af rajgræs efterår 2 forsøg med ital. rajgræs
8. april 2017 Bekæmpelse af rajgræs efterår 2 forsøg med ital. rajgræs Rajgræsaks før høst, antal pr. m2 50 100 150 200 177 Ubehandlet 2 1,5 Boxer og 0,05 Hussar OD 99 10 0,75 Atlantis OD + 1 Boxer 99 19 0,6 Othello + 1 Boxer 99 11 2 Boxer + 0,2 Topik 100 EC 99 20 40 60 80 100 Procent effekt Oversigt over Landsforsøgene 2010, side 74

7 Rajgræsbekæmpelse forår
8. april 2017 Rajgræsbekæmpelse forår Opfølgning efter 1,5-2,0 Boxer Dosis, l/g pr. ha Kr./ha Andre arter Hussar OD* 0,05 195 Vindaks Broadway* 110 248 Vindaks, alm. rapgræs, (hejre) Grasp * 0,75 265 Flyvehavre Hussar OD + Atlantis OD* 0,03+0,3 237 Enårig rapgræs, vindaks * Tilsat additiv Evt. lavere dosis ved mindre bestande af alm. rajgræs

8 Herbicidresistens hos rajgræs
8. april 2017 Herbicidresistens hos rajgræs ALS-hæmmere: Hussar, Atlantis, Othello, Broadway Nedsat følsomhed for ALS-hæmmere er fundet Kun ALS-hæmmer en gang pr. sæson Mulige kombinationer: Boxer og Topik efterår → Hussar/Broadway forår Boxer og Atlantis/Othello efterår → Grasp forår

9 Tokimbladet ukrudt og enårig rapgræs i vinterhvede 6 forsøg 2010
8. april 2017 Tokimbladet ukrudt og enårig rapgræs i vinterhvede 6 forsøg 2010 Hkg pr. ha 9,9 9,7 14,6 6,6 6,7 11,9 Merudbytte Nettomerudbytte LSD 5 10 15 20 1,5 Boxer + 0,05 DFF 0,25 tab. CDQ ST 74 72 86 Effekt tokimbladet ukrudt 1,0 Boxer + 1,0 Flight 0,25 tab. CDQ ST 0,3 Fox + 5 g Lexus + 1,5 Stomp P 0,25 tab. CDQ ST 20 40 60 80 100 Oversigt over Landsforsøgene 2010, side 71

10 Tokimbladet ukrudt og enårig rapgræs i vinterhvede 6 forsøg 2010
8. april 2017 Tokimbladet ukrudt og enårig rapgræs i vinterhvede 6 forsøg 2010 14,2 13,7 10,0 12,3 10,2 11,1 7,5 10,1 Hkg pr. ha Nettomerudbytte Merudbytte LSD 5 10 15 20 0,75 Boxer + 0,04 DFF + 0,12 Oxitril 0,25 tab. CDQ ST 93 88 76 79 Effekt tokimbladet ukrudt 0,4 Othello + 0,75 Boxer 0,75 Boxer + 0,04 DFF 1,0 tab. CDQ ST 0,04 DFF + 0,12 Oxitril 0,04 Hussar OD + 0,4 Atlantis OD 20 40 60 80 100 Oversigt over Landsforsøgene 2010, side 71

11 Strategi mod ukrudt i vintersæd
8. april 2017 Strategi mod ukrudt i vintersæd Ukrudt Efterår Forår Tokimbladet DFF, Briotril , Oxitril Flight Xtra CDQ, Ally , Express, Primus, Stara ne XL, Mus tang Forte, MCPA , Enårig rapgræs Boxer, Stomp Flight Xtra Atlantis OD , Vindaks Boxer, Stomp Flight Xtra Hussar OD, Monitor, Broadway Atlantis OD Broadway Rajgræs Boxer (Othello/Atlantis OD) Hussar OD, ( Grasp ) , Agerrævehale Lexus Topik/Primera Super/ Foxtrot Topik Primera/Foxtrot Broadway , Atlantis OD ALS-hæmmer Anden virkemekanisme

12 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg 5 forsøg 2010
8. april 2017 Ukrudtsbekæmpelse i vårbyg 5 forsøg 2010 4,0 100 3,5 90 3,0 80 2,5 70 2,0 60 Hkg pr. ha Effekt, pct. 1,5 50 1,0 40 0,5 30 0,0 20 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 - 0,5 10 - 1,0 BI (behandlingsindeks) Merudbytte Nettomerudbytte Effekt Oversigt over Landsforsøgene 2010, side 117

13 CDQ ST i to doser 22 forsøg 2007-2010
8. april 2017 CDQ ST i to doser 22 forsøg - 2 4 6 8 10 1 tab CDQ + 0,2 Oxitril 0,5 tab CDQ + 0,2 Oxitril 2007 2008 2009 2010 Gns. Hkg pr. ha Nettomerudb. Merudb. BI 0,52 BI 0,85 Oversigt over Landsforsøgene 2010, side 117

14 Strategi vårsæd Forebyg herbicidresistens
8. april 2017 Strategi vårsæd Forebyg herbicidresistens middelblanding eller midler med flere virkemekanismer Halv dosis på ukrudt med max. 2 løvblade Øget dosis svag afgrøde vanskelige arter senere sprøjtning (sent fremspirende ukrudt) Evt. split-sprøjtning på lavbundsjord

15 Enårig rapgræs i vinterraps 6 forsøg 2010
Behandling st. 00 og st. 12 20 40 60 80 100 0,33 Command og 1 Focus Ultra 0,33 Command og 0,5 Agil 0,2 Command + 0,5 Stomp 0,33 Command + 0,5 Stomp 0,33 Command Effekt, efterår Oversigt over Landsforsøgene 2010, side 172

16 Tidspunkt for sprøjtning med Fox
St. 11 St. 12 St. 13 St. 14 Ca. 0,75 Fox Logaritmesprøjtning, startdosis: 1,5 l/ha Oversigt over Landsforsøgene 2010, side 173

17 Galera mod kamille i vinterraps 3 forsøg 2010
8. april 2017 Galera mod kamille i vinterraps 3 forsøg 2010 20 40 60 80 100 0,15 Galera 0,225 Galera 0,3 Galera 0,8 Matrigon Effekt, pct. BI 0,5 BI 0,75 BI 1,0 BI 0,67 Kølige vejrforhold: Min. temp. ca. 7 gr. C Max. temp. ca. 11 gr. C Oversigt over Landsforsøgene 2010, side 173

18 Gradueret dosering Graduering efter biomasse
8. april 2017 Gradueret dosering Graduering efter biomasse Høj dosis ved lille biomasse Lav dosis ved stor biomasse

19 Behandling Fast høj dosis 0,036 l Hussar + 0,072 l Primus
8. april 2017 Behandling Fast høj dosis 0,036 l Hussar + 0,072 l Primus Gradueret ved regulering af vandmængde Stor biomasse 0,024 l Hussar + 0,048 l Primus Lille biomasse Oversigt over Landsforsøgene 2010, side 81

20 8. april 2017 Åben afgrøde Tæt afgrøde

21 Fast høj dosis Gradueret dosis 0,8 ukrudtsplante/m2
8. april 2017 Fast høj dosis Gradueret dosis 0,8 ukrudtsplante/m2 1,1 ukrudtsplante pr. m2 Åben afgrøde Tæt afgrøde

22 Resultat God bekæmpelse i hele marken
8. april 2017 Resultat God bekæmpelse i hele marken 7,5 pct. mindre kemi i forhold til ’standardbehandling’ (dosis der reguleres +/- 25 procent) 19 pct. mindre kemi i forhold til høj fast dosis Foto: Vrejlev Møllegård

23 Tak for opmærksomheden
8. april 2017 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Landskonsulent Poul Henning Petersen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google