Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gødskning af kartofler

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gødskning af kartofler"— Præsentationens transcript:

1 Gødskning af kartofler
Bladgødskning Magnesium til fabrikskartofler Delt og placeret gødskning Kvælstofgødning med nitrifikationshæmmer Anette Møller Sørensen Jysk Landbrugsrådgivning

2 Bladgødskning Stigende anvendelse af Shirlan til skimmelbekæmpelse
Bør der derfor tilføres mangan ? 12 forsøg over 3 år med tilførsel af mangansulfat og EPSO Microtop som indeholder Mn, B, S og Mg

3 Bladgødskning EPSO Microtop indeholder: Mangansulfat indeholder:
9 % Mg (2,25 kg pr. 25 kg gødning) 12 % S (3 kg pr. 25 kg gødning) 1 % B ( 0,25 kg pr. 25 kg gødning) 1 % Mn (0,25 kg pr 25 kg gødning) Mangansulfat indeholder: 32 % Mn (0,32 kg pr. mangansulfat)

4 Udbytte og merudbytte, pr. ha
1. Behand. 2. Behand. Pct. stivelse Udbytte og merudbytte, pr. ha 2002 – 4 forsøg Ubehandlet 18,1 536 24.502 25 kg Epso Microtop 18,4 10 727 19,1 11 1.940 5 kg mangan-sulfat 18,7 21 1.656 LSD ns 13 2004 534 4 6 - 6 ns

5 Bladgødskning I 2002 positiv effekt af mangantilførsel
Ingen synlige mangelsymptomer Ingen synlig effekt af hverken mangan eller øvrige næringsstoffer Mangan kunne genfindes i bladene

6 Bladgødskning Mangansprøjtning bør anvendes som en ”forsikringssprøjtning” - især på lette jordtyper - hvor der erfaringsvis er manganmangel i andre afgrøder - hvor der anvendes ikke-mancozebbholdige skimmelmidler - tidspunkt: I starten af juni

7 Magnesium Forsøgsserie i 2003 og 04 m. stigende mængde magnesium til fabrikskartofler Ved udbytteniveau på 550 hkg knolde fjernes ca. 12 kg Mg På alm. agerjord med Mg-tal ml hidtil erstatningsgødsket

8 Magnesium 3 forsøg 2004 Udbytte og merudbytte Mg Kg/ha
Hkg knolde pr. ha Nettoudbytte kr. pr. ha 565 28.172 12 Placeret -3 382 23 -9 614 34 2 126 17 Bredspredt -8 -566 LSD ns Mg-tal på 2,8 6,4 og 6,6

9 Magnesium Ingen synlige symptomer på magnesiummangel
Ingen merudbytter ved at tilføre ekstra magnesium Stemmer overens med resultater fundet i ´88 Magnesium er vandopløselig og lettilgængelig for planten

10 Magnesium

11 Magnesium Magnesium- tildeling afpasses efter forholdene Mgt 1 2 3 4 5
>6 Kg mg/ha 35 25 15 10

12 Delt og placeret gødskning
3 forsøg i 2004 m. gødskningsstrategier NPK – placeret, bredspredt og eftergødskning Forsøgene anlagt på grovsandet jord

13 Placeret gødning 634 595 473

14 Delt gødskning 618 586 583 473

15 Nedbørsdata 60 mm Vanding 60 mm 3/6 og 10/6 Total 154 mm vand pr.1/7

16 Placeret gødskning Udbytte hkg/ha Bruttoudbytte kr/ha Bredspredt 473
+161 kr Ved pris på 65 kr pr. hkg spisekartofler Lægger m. placeringsudstyr koster kr. Påmontering af placeringsudstyr ca kr

17 Placeret gødskning - miniundersøgelse
Spise/lægge- avlere Fabriksavlere Nordjylland 75 % 20 % Midtjylland 85 % 30 % Sønderjylland (50%) 25 % Sjælland

18 Ja ! Placering ? Netto kan fabriksavleren tjene 1.200 kr. pr. ha
Merudbytte Udbringning Placering 90 900 kr NH3 50 270 kr Bredspredt 240 kr kr kr Netto kan fabriksavleren tjene kr. pr. ha

19 Gødning med nitrifikationshæmmer
Hæmmer to bakterietyper Årets forsøg har vist : 90 hkg/ha i merudbytte for placering Ingen forskel på NS og på NS med nitrifikationshæmmer.


Download ppt "Gødskning af kartofler"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google