Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Landskontoret for Planteavl

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Landskontoret for Planteavl"— Præsentationens transcript:

1 Landskontoret for Planteavl
Aktuelt om ukrudt ved Poul Henning Petersen & Jens Erik Jensen Landskontoret for Planteavl

2 Hussar Gode erfaringer fra 2002
Bekæmper rajgræs med g/ha tidligt forår Opfølgning med g/ha forår mod rajgræs og vindaks efter Boxer-sprøjtning Effektiv bekæmpelse af vindaks forår – men bedst at starte om efteråret Supplerende bekæmpelse af kamille, burresnerre, fuglegræs, vindaks og rajgræs forår Ændret opblandingsanvisning 2003 Landskontoret for Planteavl

3 Lexus Specialmiddel mod agerrævehale
Blandingspartner ved sen efterårsbekæmpelse af vindaks Landskontoret for Planteavl

4 Primus Godkendt foråret 2002 Markedsføres i foråret 2003
Landskontoret for Planteavl

5 Primus – effekt i anerkendelsesfsg.
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Fuglegræs Hyrdetaske Lugtløs kamille Kornvalmue Markforglemmigej Burresnerre Tvetand Agerstedmoder Storkronet ærenpris % Effekt 25ml/ha 50 ml/ha 100 ml/ha Landskontoret for Planteavl

6 Primus mod burresnerre i vinterhvede
11 fs 5 10 15 20 25 30 35 Ubehandlet 0,6 l Starane 0,3 l Starane 50 ml Primus 75 g Synergy 10 g Gratil 75 g Hussar 37,5 g Hussar Procent dækning før høst 2002 2001 Oversigten 2002, side 82 Landskontoret for Planteavl

7 Primus eller alternativ?
50 ml Primus kommer til at koste 109 kr. For dette beløb kan man få… 16 g Ally 52 g Hussar 12 g Gratil 1,5 tab. Express 72 g Synergy 0,38 l Starane 180 Landskontoret for Planteavl

8 Topik Godkendt til foråret 2002
Specialmiddel mod agerrævehale og flyvehavre Også effekt mod rajgræs og vindaks Kan anvendes ved lavere temperaturer end Primera Super Dvs. på ukrudt, som ikke er blevet for stort Landskontoret for Planteavl

9 Øvrige nyheder Chekker godkendt den 16. januar 2003
60 g Chekker = 10 g Gratil + 15 g Hussar Pris endnu ukendt Landskontoret for Planteavl

10 Nye midler – Nye strategier? Vintersæd
Lexus godkendt (efterår-forår) Hussar godkendt (forår) Primus godkendt (forår) Monitor endnu ikke godkendt (forår) Hvordan skal vægten lægges – efterår/forår? Landmændene vil køre om foråret Kan vi klare det hele om foråret? Kan vi lægge en større del af indsatsen om foråret? Eller skal vi som tidligere blot ‘gøre færdig’ om foråret? Landskontoret for Planteavl

11 Vindaks i vinterhvede efterår og forår
Hkg kerne pr. ha 3 6 9 12 15 18 21 24 9 fs. 2002 Ubehandlet LSD 1,0 l Boxer + 0,25 l Oxitril + 0,05 l DFF 2,0 l Boxer + 0,25 l Oxitril + 0,05 l DFF 1,0 l Boxer 12,5 g Monitor 0,25 l Oxitril + 0,05 l DFF 12,5 g Monitor Merudbytte Nettomerudb. 18,75 g Monitor Oversigten 2002, side 69 Landskontoret for Planteavl

12 Vindaks i vinterhvede efterår og forår
3 6 9 12 15 18 21 24 Ubehandlet 2,0 l Boxer + 0,15 l Oxitril + 0,03 l DFF 0,15 l Oxitril + 0,03 l DFF 100 g Hussar 10 g Lexus 10 g Lexus + 10 g Ally Hkg kerne pr. ha Merudbytte Nettomerudb. LSD 8 fs. 2002 Oversigten 2002, side 70 Landskontoret for Planteavl

13 Enårig rapgræs og tokimbl. ukrudt
-4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 Ubehandlet 1,0 l Stomp + 0,25 l Oxitril + 0,05 l DFF 0,15 l Oxitril + 0,03 l DFF 100 g Hussar 50 g Hussar 0,5 l Oxitril + 0,1 l DFF + 1 tab Express 0,25 l Oxitril + 0,05 l DFF Hkg kerne pr. ha Merudbytte Nettomerudb. 6 fs. 2002 LSD 7 fs. 2001 LSD Oversigten 2002, side 76 Landskontoret for Planteavl

14 Enårig rapgræs og tokimbl. ukrudt
1 2 3 4 5 6 7 8 Ubehandlet 0,75 l Boxer + 0,03 l DFF + 0,15 l Oxitril 10 g Ally 50 g Hussar 0,05 l Primus Hkg kerne pr. ha Merudbytte Nettomerudb. 9 fs. 2002 LSD Oversigten 2002, side 80 Landskontoret for Planteavl

15 Nye midler – Nye strategier? Vintersæd
De nye midler giver større fleksibilitet Valg af bekæmpelsestidspunkt Bedre vifte af produkter mod problemukrudt ‘Gamle strategier’ stadig aktuelle Bekæmpelse indledes om efteråret… Hvor der er græsukrudt Når afgrøden er sået tidligt Eller der findes arter som kun bekæmpes effektivt med lav dosis om efteråret Landskontoret for Planteavl

16 Kend dit ukrudt – her stedmoder og vindaks!
20 40 60 80 0,5 l Boxer + 0,025 l DFF 25 g Hussar 2 l Boxer + 0,25 l Oxitril + 0,05 l DFF 1 l Boxer + 0,25 l Oxitril + 0,05 l DFF Ubehandlet Hkg pr. ha Vindaksstrå pr. m2 Merudbytte Nettomerudbytte Vindaksstrå BI 0,79 1,07 0,39 Landskontoret for Planteavl 1 forsøg Vestjysk Landboforening

17 Pendimethalin Stomp Stomp Pentagon og Inter-Pendimethalin
SC-formulering 400 g/liter Stomp Pentagon og Inter-Pendimethalin EC-formuleringer 330 g/liter Kan de erstatte hinanden ‘liter-for-liter’? Arter hvor jordvirkning har stor betydning F.eks. enårig rapgræs Landskontoret for Planteavl

18 Pendimethalin mod enårig rapgræs
Konklusion: Ved stor bestand af enårig rapgræs øges doseringen af Stomp Pentagon og Inter-Pendimethalin med 15-20% Kilde: DJF Landskontoret for Planteavl

19 Behandlingsindeks i vårbyg 742 bedrifter 2000-02
0,8 0,7 0,6 0,5 Behandlingsindeks 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 2000 2001 2002 Måltal Landskontoret for Planteavl

20 Behandlingsindeks i vårbyg
Inkluderer bekæmpelse af rodukrudt ‘Livrem og seler’ Uoverensstemmelse med forsøgsresultater Landskontoret for Planteavl

21 Hel, halv og kvart dosis i vårbyg
Oversigten 2001, side 117 Landskontoret for Planteavl

22 Gul okseøje i vårbyg 4 fs. 2002 St. 11-12 St. 13-21
5 10 15 20 25 30 Ubehandlet 20 g Ally+0,4 l Oxitril 20 g Ally 15 g Ally+0,25 l Oxitril 7,5 g Ally+0,125 l Oxitril 10 g Logran+0,5 l Oxitril 75 g Synergy+0,25 l Oxitril Procent dækning før høst 4 fs. 2002 St St Oversigten 2002, side 118 Landskontoret for Planteavl

23 MaisTer i majs? SU-middel
Aktivstoffer foramsulfuron (på Bilag 1) og iodosulfuron-methyl-Na (Hussar) + isoxadifen-ethyl (speciel majs-safener) Dansk Landbrug presser på for at få sagen båret gennem Miljøstyrelsen Men: Ingen garanti for at det er klar til 2003 Kan det noget nyt? Landskontoret for Planteavl

24 MaisTer i majs Kilde: Bayer CropScience 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Fuglegræs Enårig rapgræs Natskygge Kamille Kvik Hanespore Melde Burresnerre Stedmoder Ferskenpileurt Vejpileurt Snerlepileurt Procent effekt 100 g pr. ha 150 g pr. ha Kilde: Bayer CropScience Landskontoret for Planteavl

25 Tokimbladet ukrudt i frøgræs 21 dage efter behandling
10 20 30 40 50 60 70 80 Ubehandlet 1,75 l Ariane Super 0,15 l Primus 2,5 l Ariane FG 1,25 l Ariane FG + 0,075 l Primus 0,625 l Ariane FG + 0,037 l Primus 20 g Gratil Antal pr. m2 / Biomasse Tokimbladet ukrudt Kamille biomasse Oversigten 2002, side 141 Landskontoret for Planteavl

26 Tokimbladet ukrudt i frøgræs
2 4 6 8 10 Ubehandlet 1,75 l Ariane Super 0,15 l Primus 2,5 l Ariane FG 1,25 l Ariane FG + 0,075 l Primus 0,625 l Ariane FG + 0,037 l Primus 20 g Gratil Pct. dækning før høst Tokimbladet Kamille Oversigten 2002, side 141 Landskontoret for Planteavl

27 Løsningsforslag mod ukrudt i frøgræs
Landskontoret for Planteavl

28 Reduceret jordbearbejdning
Sædskifte essentielt! Vinter- og vårafgrøder / Korn og bredbladede afgrøder Undgå ensidigt valg af ukrudtsmidler Husk: Nedvisning med glyphosat før såning Effektiv bekæmpelse hvert år Tidlig såning af vintersæd undgås Stubbearbejdning mod gold hejre Landskontoret for Planteavl

29 Gold hejre efter 5-7 år med reduceret jordbearbejdning
Landskontoret for Planteavl

30 Manglende nedvisning af blød hejre før såning af vårbyg ved reduceret jordbearbejd-ning
Landskontoret for Planteavl

31 Spildkorn i hvede med forfrugt vinterbyg (4 års fsg. Rothamsted)
2 4 6 8 10 12 14 Pløjning Ingen stubbeh. Stubbehandling Pct. indhold af spildkorn Glyphosat Ingen nedvisning Christian & Carreck 1996 Landskontoret for Planteavl


Download ppt "Landskontoret for Planteavl"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google