Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BA projekt: Makro December 2007 Carl-Johan Dalgaard, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BA projekt: Makro December 2007 Carl-Johan Dalgaard, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen."— Præsentationens transcript:

1 BA projekt: Makro December 2007 Carl-Johan Dalgaard, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

2 Hvad er formålet? Vise at I har lært noget de første 3 år. Lære at definere og strukturere et indlæringsforløb. (Nyttigt at kunne i forb. øvelser på afsl. del, i forb. m. hovedopgaven, endelig beskæftigelse) Lære at præsentere jeres viden på klar forståelig vis: såvel på skrift som i tale (eksaminationen)

3 Hvad skal jeg skrive om? En god makroopgave starter med et godt økonomisk spørgsmål, gerne politikrelevant Emnet er også karakteriseret ved: Der er teoretisk (teknisk) ”enkle” artikler at tage udgangspunkt i … teknisk svære artikler må kun inddrages perspektiverende og i verbal form!! Der er empiri, der kan kaste lys over teorien…dvs. be- eller afkræfte den, eller give den kvantitativt indhold.

4 Eksempel: Hvad betyder drivhuseffekten for den fremtidige økonomiske vækst? Hvad er det bedste politiksvar? Teori: F.eks. Solow vækstmodel m. knappe naturressourcer og endogen vækstmodel med udtømmelige ressourcer. Empirisk vinkel: (a) Estimater for costs og benefits ved indgreb overfor udslip af drivhusgasser, herunder skøn over konsekvenserne for den økonomiske vækst (eksempelvis bidrag af Nordhaus samt diskussionen om Stern-rapporten) Andre emner: http://www.econ.ku.dk/cth/BAopgave.htm

5 Andre eksempler på makroemner: Konvergens mellem lande? Den globale indkomstfordeling på langt sigt Vækstregnskab: Hvad er kilderne til økonomisk vækst (faktorakkumulation contra totalfaktorproduktivitet) Generationsregnskab og holdbar finanspolitik Inflation targeting som ramme om pengepolitikken: Teoretisk grundlag og praktiske erfaringer Modeller for ejerboligmarkedet Andre emner: http://www.econ.ku.dk/cth/BAopgave.htm

6 Den gode besvarelse: Behandler en velmotiveret problemstilling Indeholder teknik på niveau med Makro 3 Demonstrerer teoriens anvendelighed Påpeger styrker og svagheder (ved brug af empirisk materiale) Indeholder relevant litteratur, (delvis) indsamlet på egen hånd Udviser overblik over litteraturen … for at nå hertil: Prøv at finde relevante oversigtsartikler, men brug også vejlederen!!

7 Den rigtigt dårlige besvarelse: Har selv bidraget med teori Ligner blækregning Ingen motivation, intuition, eller empiriske overvejelser God arbejdslyst!


Download ppt "BA projekt: Makro December 2007 Carl-Johan Dalgaard, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google