Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projekt i billedkunst Resten af tiden.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projekt i billedkunst Resten af tiden."— Præsentationens transcript:

1 Projekt i billedkunst Resten af tiden

2 Projektet er individuelt
Men man kan arbejde sammen Skal vise selvstændighed og kreativitet Udgør ca. 15 % af uddannelsestiden Består af både visualiseringsopgaver og analyseopgaver Læreren er vejleder

3 Projektets tema Udspringe af et tema/emne, der har været behandlet i undervisningen Mulighed for/krav om at arbejde i dybden Mulighed for at gå på tværs af forløb Mulighed for at arbejde ud fra hvad du foretrækker

4 Brede temaer for hele holdet
Behandlet i undervisningen 1. (Samfunds) kritik Street art og grafitti Knappernes krig State in Time 2. Mennesket Croquistegning Skulptur Laokoon 3. Landskab Per Bak Jensen (foto) Maleri fra romantik til ekspressionisme 4. Rum Arkitektur Rum i billeder, fx perspektiv 5. Individ – fællesskab Familiebilleder Samlingen for nutidskunst på Aros - Samtidskunstprojekt Forslag til fælles overemne Menneske i verden i dag - eksistens Kunst – virkelighed Krop og rum Form – indhold Samtidskunst skal inddrages i projektet Kunsthistorisk periode kan inddrages Der skal indgå forskellige gengivelsesstrategier

5 Praksis og teori Arbejde sammenhængende med praktiske og teoretiske elementer: Praktiske med at visualisere teoretiske elementer Teoretisk med at fastholde det praktiske arbejde i skriftlig form Processen, opgaveløsninger, research, fravalg og resultater samles i den gule portfolio

6 Projekt og Portfolio Reproduktioner eller fotos af værker lavet af andre Egne visualiseringsopgaver Relevante tekster Egne skriftlige noter I skal bruge den gule portfolio

7 Afslutning Præsentation - for holdet - eller som udstilling i forhallen

8 ”Eksamensopgaven besvares ved hjælp af eksempler fra eksaminandens portfolio (se 3.2). Eksemplerne er dels fremstillet af eksaminanden, dels fotografier eller reproduktioner fremstillet af andre. Opgaven er formuleret af eksaminator og udpeger centrale faglige elementer. Opgaverne sendes til censor og godkendes af denne forud for prøvens afholdelse. Eksaminationstiden er 30 minutter pr. eksaminand. Der gives 60 minutters forberedelsestid. Eksaminationen er todelt. I første del redegør eksaminanden for opgaven med udgangspunkt i portfolioens indhold. Redegørelsen uddybes i en efterfølgende samtale. Anden del omhandler eksaminandens præsentation af det selvstændige projekt. Præsentationen efterfølges af en uddybende samtale. Eksaminationstiden fordeles mellem de to dele således, at første del udgør ca. 2/3 af eksaminationstiden. Hele portfolioen kan inddrages i eksaminationen.”

9 Eksempel på eksamensspørgsmål
Krigen har været og er på ny et vigtigt tema i billedkunsten. Baseret på en analyse af 3 forskellige eksempler fra forskellige perioder (1 eksempel samtidskunst) ønskes en diskussion om hvordan krigen er blevet synliggjort og hvorfor. Inddrag egne visualiseringsopgaver fra portfolien

10 Krigen har været og er på ny et vigtigt tema i billedkunsten.
Vælg 3 forskellige eksempler fra forskellige perioder (herunder 1 eksempel global samtidskunst og 1 eksempel som du selv harfremstillet). Andre eksempler inddrages underordnet. Opgavens fokus er, hvordan og hvorfor krigen er blevet synliggjort. I forbindelse med besvarelsen introducerer du eksemplerne kortfattet, analyserer du eksemplerne sammenlignende og fokuseret, og forklarer du analysens vigtigste pointer. Vurder eksemplerne i historisk samfundsmæssigt perspektiv.


Download ppt "Projekt i billedkunst Resten af tiden."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google