Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

REACH-Implementeringsprojektet Status for implementeringen af REACH i Danmark Torben Nørlem, Miljøstyrelsen Kemikalier.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "REACH-Implementeringsprojektet Status for implementeringen af REACH i Danmark Torben Nørlem, Miljøstyrelsen Kemikalier."— Præsentationens transcript:

1 REACH-Implementeringsprojektet Status for implementeringen af REACH i Danmark Torben Nørlem, Miljøstyrelsen Kemikalier

2 REACH-implementeringsprojektet Projektet skal sikre, at de lovgivningsmæssige ændringer som følge af REACH gennemføres i tide i Danmark Projektet udføres af Miljøstyrelsen i samarbejde med Arbejdstilsynet samt øvrige berørte myndigheder

3 Hvorfor skal der ske ændringer? (1) REACH er en forordning = Transformationsforbud – reglerne er direkte anvendelige i EU-landene og der er forbud mod at have identiske nationale regler – identiske danske regler skal derfor ophæves REACH indeholder ikke bestemmelser om straf og håndhævelse – disse regler skal fastsættes i den danske lovgivning

4 Hvorfor skal der ske ændringer? (2) REACH er også et direktiv om ændring af stofdirektivet (direktiv 67/648/EF) Anmeldereglerne for nye stoffer ophæves.

5 De lovgivningsmæssige ændringer i hovedtræk (1) –Der er ikke et krav om ændring her og nu, men ændringer, der ønskes gennemført, kan medtages sammen med de løbende revisioner. –Et eventuelt lovforslag kan fremsættes i oktober 2007. –Et eventuelt forslag forberedes af Miljøministeriet i samarbejde med andre relevante ministerier og efter høring af berørte parter.

6 De lovgivningsmæssige ændringer i hovedtræk (2) Bekendtgørelserne under kemikalieloven og regler der berøres i andre dele af lovgivningen (sikkerhedsdatablade): –Senest 1. juni 2007 udarbejdes: Ændring af bekendtgørelse + vejledning om sikkerhedsdatablade Eventuelle øvrige nødvendige ændringer under kemikalieloven –Senest 1. juni 2008 ophæves bekendtgørelsen om anmeldelse af nye stoffer

7 De lovgivningsmæssige ændringer i hovedtræk (3) Bekendtgørelser under kemikalieloven – særligt for anvendelsesbegrænsninger: –Senest 1. juni 2009 ophæves de bekendtgørelser, der gennemfører anvendelsesbegrænsningerne i 76-direktivet (direktiv 76/769/EØF) –Senest 1. juni 2013 tages der stilling til behovet for ændringer af de bekendtgørelser, der indeholder særlige nationale anvendelsesbegrænsninger


Download ppt "REACH-Implementeringsprojektet Status for implementeringen af REACH i Danmark Torben Nørlem, Miljøstyrelsen Kemikalier."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google