Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Budgetorientering 2014 Juni 2013. Budgetprocedure & tidsplan Maj & juni 2013:Fagudvalg og økonomivalg orienteres om og drøfter budgetsituationen for 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Budgetorientering 2014 Juni 2013. Budgetprocedure & tidsplan Maj & juni 2013:Fagudvalg og økonomivalg orienteres om og drøfter budgetsituationen for 2014."— Præsentationens transcript:

1 Budgetorientering 2014 Juni 2013

2 Budgetprocedure & tidsplan Maj & juni 2013:Fagudvalg og økonomivalg orienteres om og drøfter budgetsituationen for 2014 – 2017. Det administrative budget drøftes. Den økonomiske politik vedtages. Økonomiudvalget har anmodet om et bered- skabskatalog på 1% i 2014. 20. juni 2013:Orienteringsmøder for ledere, næstformænd i MED og repræsentanter for brugerne. (materialet ligger på www.skive.dk) Høring i MED-udvalg og bestyrelser/råd. 9. aug. 2013:Høringsfrist for fremsendelse af bemærkninger til budgettet. Bemærkningerne bedes fremsendt elektronisk til jehu@skivekommune.dkjehu@skivekommune.dk

3 12.-15. aug. 2013:Fagudvalgene foretager en prioritering af beredskabskatalog og af anlægsønsker Ultimo aug. 2013:Byrådet afholder budgetseminar. 10. sept. 2013:Økonomiudvalget udarbejder indstilling til byrådet. 17. sept. 2013:1. behandling i byrådet. 8. okt. 2013:2. behandling i byrådet.

4 Aftale mellem regeringen og KL 1. Servicedriftsrammen reduceres med 2 mia. i 2014 i forhold til budget 2013. Anlægsrammen løftes tilsvarende med 2. mia. kr. 300 mil. kr. til sundhed XXX mil. kr. til folkeskolen Ekstraordinært finansieringstilskud på 3 mia. kr. i 2014 i lighed med 2013. 2. Uændret beskatningsniveau. 3. Betinget bloktilskud. Budgettet skal overholdes. 4. Diverse lånepuljer og tilskudspuljer.

5 Aftale mellem regeringen og KL 5. Sundhed – Det nære sundhedsvæsen - styrkelse af den patient rettede forebyggelse – forebygge uhensigtsmæssige indlæggel 6.Det specialiserede socialområde. Fokus på progression hos den enkelte Bedre muligheder for midlertidige tilbud Effektiv drift – de små driftsenheder BPA – lette administration og bedre styringen 7. Beskæftigelsesområdet Ny refusionsmodel først fra 2015 Regelforenkling. 8. Obligatorisk digital post og –selvbetjening 9. Velfærdsteknologi – telemedicin

6

7

8

9

10 #10 Likviditet Den gennemsnitlige likviditet over 12 mdr. skal være positiv

11 #11 Skattegrundlag

12 #12 Vækst i indkomster

13 #13 Befolkning

14 #14 Økonomiudvalgets strategi 2014 ½% reduktion i pris- og lønfremskrivning, sv.t. 10 mio. kr. Udarbejdelse af beredskabskatalog på 1% sv.t. 20 mio. kr. Mulighed for udarbejdelse af udvidelsesforslag på drift og anlæg

15 #15 Budget- oplæg 2014

16 Driftsudgifter, budget 2011

17 #17 Drifts- udgifter 2012 Kilde: ECO

18 Styr på økonomien soc, ældre, sundhed Budget 2012 802,0 mil. Kr. Regnskab 2012 792,4 mil. Kr. Mindreforbrug 2012 9,6 mil. Kr. svarende til 1,2% Akkumuleret overskud 44,6 mil. Kr. svarende til 5,6%

19 Ældreområdet 2014201520162017 Administrativt budget 381.554 383.546 386.335 Driftsudvidelser Demografi 50 % 1.150 2.850 6.900 Ændring af SSH stillinger til SSA stillinger 650 1.300 Sygeplejekonsulentstilling 450 Pulje til indkøb, drift og vedligehold af mobilteknologi i hjemmeplejen 800 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 32 Reduktionsforslag Udbud af plejecenter og fritvalgsområde/et helt distrikt 1.140 Besparelse på ½ % på alle driftskonti 1.900 Frasige anvisingsret på ældreboliger opført som familieboliger 400 460 Praktisk hjælp - Mindre afregning af leverandører 1.200 Praktisk hjælp - Ændret serviceniveau 1.350 2.700 Anlægsforslag Begrænsning af lejetab i ældreboliger 700

20 Socialområdet 2014201520162017 Administrative budget 235.141 235.192 Driftsudvidelser Demografi 3.000 Reduktionsforslag Aktivitets- og samværstilbud 1.500 Eksterne sager 1.000 2.000 BPA-ordningen 1.000 Anlægsforslag Nyt køkken på Mødestedet, Resenvej 300 Nye busser i socialafdelingen 700

21 Sundhedsområdet 2014201520162017 Administravtivt budget 192.201 191.946 Driftsudvidelser Hjerneskade medarbejder 250 Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmede indsats 2.500 Reduktionsforslag 1 % reduktion 222 Anlægsforslag Renovering og leje af lokaler til tværfaglige borgerrettet forebyggelse og velfærdsteknologi 1.730 165


Download ppt "Budgetorientering 2014 Juni 2013. Budgetprocedure & tidsplan Maj & juni 2013:Fagudvalg og økonomivalg orienteres om og drøfter budgetsituationen for 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google