Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

27. marts 2009 Landskursus – Landsmøde Tema: Sprog med alle sanser Gl. Avernæs 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "27. marts 2009 Landskursus – Landsmøde Tema: Sprog med alle sanser Gl. Avernæs 1."— Præsentationens transcript:

1 27. marts 2009 Landskursus – Landsmøde Tema: Sprog med alle sanser Gl. Avernæs 1

2 27. marts 2009 Landskursus – Landsmøde Tema: Sprog med alle sanser Gl. Avernæs 2 Projektleder: Anja Ougaard Konsulenter: Camilla Sebelin Jonna Wrigley Mubeen Hussain

3 27. marts 2009 Landskursus – Landsmøde Tema: Sprog med alle sanser Gl. Avernæs3 Vision Vi arbejder for, at alle tosprogede elever kan tage en ungdomsuddannelse, når de forlader folkeskolen.

4 27. marts 2009 Landskursus – Landsmøde Tema: Sprog med alle sanser Gl. Avernæs4 Vision Vi samarbejder med en række udvalgte kommuner om at udvikle og overføre det, der virker. Vi gør ekspertviden til almenviden og tilbyder rådgivning til hele landet.

5 27. marts 2009 Landskursus – Landsmøde Tema: Sprog med alle sanser Gl. Avernæs5 Udfordring 47% af de tosprogede elever forlader folkeskolen uden funktionelle læsekompetencer. Det betyder, de har svært ved at gennemføre en ungdoms- uddannelse.

6 27. marts 2009 Landskursus – Landsmøde Tema: Sprog med alle sanser Gl. Avernæs6 Baggrund for Tosprogs-Taskforcen Projekt: Dette virker på vores skole (www.dettevirker.dk)www.dettevirker.dk Mere end 30 skoler – 5 delprojekter 1. Erfaringer fra skoler med mange tosprogede 2. Andetsprogspædagogik/sproget med i alle fag 3. Ledelse på skoler med tosprogede elever 4. Styrket forældreansvar 5. Formidling af projektets resultater

7 27. marts 2009 Landskursus – Landsmøde Tema: Sprog med alle sanser Gl. Avernæs7 Vi ved, hvad der virker – nu skal vi have de gode eksempler ud til hele Danmark.

8 27. marts 2009 Landskursus – Landsmøde Tema: Sprog med alle sanser Gl. Avernæs8 Tosprogs-Taskforcen rammer  Økonomi: 32 mio. kr.  Tidsramme: November 2008 – december 2011  Strategi: Udvalgte samarbejdskommuner Formidling til hele Danmark

9 27. marts 2009 Landskursus – Landsmøde Tema: Sprog med alle sanser Gl. Avernæs9 Samarbejdskommuner  Sønderborg  Tårnby  Guldborgsund  Frederiksberg  Fredericia

10 27. marts 2009 Landskursus – Landsmøde Tema: Sprog med alle sanser Gl. Avernæs10 Arbejdet i de fem kommuner Afdække kommunens og skolernes behov Lave samarbejdsaftale på kommunalt plan  Helhedsorienteret indsats  Indsatsområder, ansvarsfordeling og økonomi  Sammentænke med øvrige tiltag i kommunen Lave skoleplan for arbejdet på hver enkelt skole

11 27. marts 2009 Landskursus – Landsmøde Tema: Sprog med alle sanser Gl. Avernæs11 Indsatsområder for Tosprogs-Taskforcen  Indsatsen på kommunalt niveau  Dansk som andetsprog  Organisering af undervisningen  Skoleledelse  Skole-hjem-samarbejde  Overgang daginstitution-skole  Overgang skole-ungdomsuddannelse

12 27. marts 2009 Landskursus – Landsmøde Tema: Sprog med alle sanser Gl. Avernæs12 Kommunal politik og strategi Kommunalplan for undervisning af tosprogede elever Netværksdannelse i kommunen Samarbejde med PPR, PPR’s rolle Fordeling - spredning af tosprogede elever Samarbejde med SSP

13 27. marts 2009 Landskursus – Landsmøde Tema: Sprog med alle sanser Gl. Avernæs13 Skoleledelse Skolepolitik – skoleplan Kompetenceudvikling af skoleledelsen Inklusion, ressourcetænkning og anerkendelse af elever og forældre Samarbejde på tværs, herunder med SFO og fritidshjem

14 27. marts 2009 Landskursus – Landsmøde Tema: Sprog med alle sanser Gl. Avernæs14 Dansk som andetsprog Dansk som andetsprog i alle fag – sproget med i alle fag Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og sprogcenter Særlige behov ift. indskoling, mellemtrin og udskoling Vurdering af tosprogede elevers sproglige kompetencer

15 27. marts 2009 Landskursus – Landsmøde Tema: Sprog med alle sanser Gl. Avernæs15 Organisering af undervisningen Fordeling af lærerressourcer Basis- og supplerende undervisning Videndeling og netværksdannelse Lektiehjælp

16 27. marts 2009 Landskursus – Landsmøde Tema: Sprog med alle sanser Gl. Avernæs16 Skole-hjem-samarbejdet Kommunikation mellem skole og hjem Ressourcetænkning ift. forældre Anvendelse af tolke Forældrecafeer, hjemmebesøg, forventningsmøder etc. Særlige udfordringer, fx lejrskoler, sociale arrangementer etc.

17 27. marts 2009 Landskursus – Landsmøde Tema: Sprog med alle sanser Gl. Avernæs17 Overgang fra dagtilbud til skole § 4a Overgangsprocedurer Samarbejde mellem skole og daginstitution Vurderingsmateriale

18 27. marts 2009 Landskursus – Landsmøde Tema: Sprog med alle sanser Gl. Avernæs18 Overgang fra skole til ungdomsuddannelse UU – vejledning Mentorordning Overleveringsprocedurer

19 27. marts 2009 Landskursus – Landsmøde Tema: Sprog med alle sanser Gl. Avernæs19 Arbejdet på landsplan Rådgive og videreformidle viden og erfaringer om undervisning af tosprogede elever via: www.tosprogstaskforce.dk med brevkasse www.tosprogstaskforce.dk Telefonisk rådgivning hver onsdag kl. 8:30-12:00 på tlf. 4132 4710 Oplæg på konferencer, seminarer etc.


Download ppt "27. marts 2009 Landskursus – Landsmøde Tema: Sprog med alle sanser Gl. Avernæs 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google