Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Handleplan for læsning Tårnby Kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Handleplan for læsning Tårnby Kommune"— Præsentationens transcript:

1 Handleplan for læsning Tårnby Kommune
Tillæg udarbejdet af læsegruppen

2 Kommunalt besluttet indsatsområde
Indhold Evaluering af tiltagene fra ”Handleplan for læsning – Tårnby Kommune” Nye tiltag for skoleåret Skolernes lokale læsehandleplaner Opfølgningsplan for

3 Evaluering - Småbørnsområdet
Konkrete fokusområder 2008/2009 De pædagogiske læreplaner - Sprogområdet bliver vægtet højt Sprogscreeninger - Antallet af 3-års sprogvurderinger skal hæves væsentligt i 2009 Overflytningsplan - Tegn på brug af planen – dog vanskeligheder med overlevering af dokumentation. Især fritidsinstitutionerne er ikke inkluderet i tilstrækkeligt omfang

4 Evaluering - Indskolingen
Konkrete fokusområder 2008/2009 Børnehaveklassen - I maj/juni 09 følges op på de strukturerede kursusforløb til børn, der har sproglige vanskeligheder ved en skolerunde Tosprogede i indskolingen - Særlige kursusforløb i sprogforståelse på halvdelen af skolerne - Brug af indstiksarket for dansk som andetsprog på lidt over halvdelen af skolerne Indskolingen klasse - Indstiksarket for dansk betragtes som et godt redskab i og til den løbende evaluering. - Alle skoler afholder klasselæsekonferencer

5 Evaluering – Mellemtrin og Udskoling
Konkrete fokusområder 2008/2009 Tosprogede - Fokus på at få faglærere til at inddrage dsa som dimension i undervisningen - Brug af indstiksarket for dansk som andetsprog på lidt over halvdelen af skolerne 4. – 9. klassetrin - Indstiksarket for dansk betragtes som et godt redskab i og til den løbende evaluering - Bogboksen fortsætter med to perioder næste år – efterår og forår – Biblioteksspillet fortsætter og forfatterarrangementet med Kenneth Bøgh Andersen afvikles en gang i november og en gang i marts

6 Evaluering - Det Pædagogiske Læringscenter
Hver skole udarbejder et læsekursus (skønlitterært og fagligt) for ét klassetrin. Samarbejde mellem læsevejledere og skolebibliotekarer. - Blev præsenteret på PC den 23/6 – Alle kurser er etableret – På 6. klassetrin er kurset trukket tilbage på grund af naturfaglige årsager. Turnusliste til skolerne er etableret. Der oprettes en it-læseplads på hvert skolebibliotek med CD ORD 6 og scanner. - Alle skoler har nu mindst én it-læsearbejdsplads. Udnyttelsen af læsepladsen er kun så småt ved at komme i gang.

7 Evaluering - Skoleledelsen
Den lokale læsehandleplan - Klasselæsekonferencer på 1., 3., 4. og 7. klassetrin - Udarbejdelse af ét læsekursus på hver skole - Udarbejdelse af skolens testplan - Gode råd til forældrene om læsestøtte - Lægges på skolens hjemmeside i foråret 2009 - Alle skoler har udarbejdet lokale læsehandleplaner og lagt dem på skolens hjemmeside. - Skolerne opfordres til at have fokus på test- og prøveplanen, så svage læsere kan opdages i tide.

8 Nye tiltag for 2009 - 2010 Børnebogskanon i daginstitutionerne
Sprogvejledere, børnebibliotekarer, talehørelærere og konsulenter kommer med forslag til hvilke bøger, der skal arbejdes med i efteråret 2009. Listen med bøger og arbejdsforslag udsendes til institutionerne i januar 2010. Sprogscreening i børnehaveklasserne Ministeriet har vedtaget, at alle børn skal sprogscreenes i starten af børnehaveklassen. Fokus på at styrke børnehaveklasselærerne og tosprogslærerne i deres arbejde med sprogscreeningerne til brug for deres fremadrettede arbejde med børnenes sprog.

9 Nye tiltag for 2009 – 2010 - fortsat
Børn med skriftsproglige vanskeligheder Funktionslærerne er tovholdere. Fokus på de elever, der har så svære skriftsproglige vanskeligheder, at de ikke følger den normsatte læse- og skriveudvikling. Et af målene er, at eleverne i ordblindeklassen skal kunne gå til FSA med kompenserende hjælpemidler. Et andet af målene er, at it inddrages i alle fag, og at der er mindst et it-kursus om året, der har relevans for elevens løbende udvikling. LæseLøft-projektet Kursus afholdes efterår 2009 – Januar 2010 tilbydes elever fra 1. klasse et ”Læseløft Projekt” i 20 uger. At få minimeret den ”drypvise” specialundervisning.

10 Nye tiltag for 2009 – 2010 - fortsat
Overleveringsmøder ved faseskift Primo juni 2010 afholdes overleveringsmøder på alle skoler med udgangspunkt i det afgivende teams elevplaner. Læsekassekurser i turnusordning på alle årgange på skolerne Ved en skoles afslutning af sin tre-ugers periode opsamler skolebibliotekar og læsevejleder skolens erfaringer, som overbringes læsevejledernetværket. De lokale læsehandleplaner Skolerne opfordres til at udarbejde interne evalueringsplaner, så det igangsatte arbejde kan følges op og videreføres de kommende år.

11 Opfølgningsplan for Den nedsatte læsegruppe evaluerer løbende tiltagene. Hvert udvalgsmedlem er ansvarlig for egne tiltag. Hvis læsekassekurserne bliver en succes etableres kurserne permanent på hver skole. B&S-udvalget ansøges om midler. Fornyelse af kurserne sker herefter inden for skolernes eget budget. De lokale læseplaner evalueres på skolerne.


Download ppt "Handleplan for læsning Tårnby Kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google