Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FARMA SF 2011 Det Farmaceutiske Fakultet Forskningsformidling ”Formidlingsforpligtigelses -ja tak” Sven Frøkjær 23. marts 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FARMA SF 2011 Det Farmaceutiske Fakultet Forskningsformidling ”Formidlingsforpligtigelses -ja tak” Sven Frøkjær 23. marts 2011."— Præsentationens transcript:

1 FARMA SF 2011 Det Farmaceutiske Fakultet Forskningsformidling ”Formidlingsforpligtigelses -ja tak” Sven Frøkjær 23. marts 2011

2 FARMA SF 2011 Universiteternes 3. ben forskningsmidling, vidensdeling og videnspredning ”Universitetet skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Universitetet skal som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat”. (Universitetsloven, lov nr. 403 af 28. maj 2003, § 2, stk. 3

3 FARMA SF 2011 Kravet om forskningsformidling afspejler en trend i forholdet mellem universitet og samfundet: a) fokus på den videnskabelige forsknings øgede praktiske betydning, relevans, anvendelighed, kommercielle omsættelighed m.v. b) samfundets øgede indflydelse på universitet: universitetets og videnskabernes selvforvaltning presses af en øget ekstern styring (politisk, økonomisk m.v.) c) vidensproduktion i anvendelsessammenhænge

4 FARMA SF 2011 En effektiv forskningsformidling og vidensdeling bliver mere og mere nødvendig for samfundet bl.a. fordi forældelseshastigheden af ny viden og nye teknologier er høj – innovationsbehov. Forskningsformidling med henblik på vidensdeling og vidensspredning er derfor blevet en central del af universiteternes traditionelle portefølje (forskning, undervisning).

5 FARMA SF 2011 Destination 2012 “Den brede, forskningsbaserede vidensformidling opprioriteres og bør ikke længere opfatttes som den enkelte forskers ikke-meriterende hobby” Det Farmaceutiske Fakultet

6 FARMA SF 2011 KU’s strategiske handleplan – 2008-2012 Omverdenen Pkt. 21 Deltagelse i den offentlige debat og nye former for forskningsformidling “KU anskuer i stigende grad dialogen med omverdenen som et vigtig aspekt af universitets virke. Forskningsformidlingen og dialogen med omverdenen er således ikke alene med til at kvalificere den offentlige debat, men også afgørende for at tiltrække de dygtigste studerende” Pkt. 22 Innovation og samarbejde med erhvervslivet og offentlige virksomheder “Det er en strategisk prioritering for KU at styrke samspillet med private såvel som offentlige virksomheder på områder, hvor en fælles indsats kan skabe ny viden” Det Farmaceutiske Fakultet

7 FARMA SF 2011 FARMA eksempler

8 FARMA SF 2011

9 Kulturnat Naturvidenskabsfestival Forskningens døgn Gymnasielærerdag Gymnasieforedrag Folkeskoletjeneste Etc… Face to face-aktiviteter

10 FARMA SF 2011 ”Under min læsning stillede jeg flere gange mig selv det spørgsmål: Hvis de højere læreanstalter havde udsendt materiale af denne type i 1980’erne, kunne man så i hvert fald delvis have undgået den naturvidenskabelige krise?” Anmeldelse i Gymnasieskolen Er det umagen værd? - To udsolgte oplag - Købt af 75% af landets gymnasieskoler - Dobbelt så mange studerende indskrevet på lægemiddelorientede universitetsuddannelser som ved bogens udgivelse

11 FARMA SF 2011 Det Farmaceutiske Fakultet

12 FARMA SF 2011 “Universitetsudtalelser” den sidste “frie” stemme !? Det Farmaceutiske Fakultet

13 FARMA SF 2011 Det Farmaceutiske Fakultet

14 FARMA SF 2011 Konklusion “KU anskuer i stigende grad dialogen med omverdenen som et vigtig aspekt af universitets virke. Forskningsformidlingen og dialogen med omverdenen er således ikke alene med til at kvalificere den offentlige debat, men også afgørende for at tiltrække de dygtigste studerende” En professionel og aktiv vidensformidling til omverdenen er en afgørende konkurrenceparameter for universitet. Det Farmaceutiske Fakultet


Download ppt "FARMA SF 2011 Det Farmaceutiske Fakultet Forskningsformidling ”Formidlingsforpligtigelses -ja tak” Sven Frøkjær 23. marts 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google