Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er internationalisering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er internationalisering"— Præsentationens transcript:

1 Hvad er internationalisering
Hvad er internationalisering? Velfærd og udvikling i et teoretisk perspektiv Lars Bo Kaspersen, The International Center for Business and Politics, CBS

2 På programmet i dag.. Hvad er internationalisering?
Forståelser af internationalisering Hvilken betydning har internationaliseringen for velfærdsstaten, virksomheder og professionshøjskolerne? Velfærdsuddannelsernes internationalisering Redskaberne – kompetencerne Fag og faglighed

3 Globaliseringens mange ansigter
Internationalisering Liberalisering Universalisering – universalisme Vestliggørelse eller modernisering Afterritorialisering Hybridisering

4 Den videnskabelige debat
Forskellige teoretiske perspektiver på internationalisering og globalisering Globalisering/internationalisering – et menneskeligt grundvilkår Globalisering/internationalisering bevæger sig i bølger Forskellen mellem globalisering og internationalisering? Er staten omdrejningspunktet for al social organisering?

5 Den dominerende forståelse af internationalisering
Vi lever i en globaliseret verden.. hvor lande bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Når vi handler, er indkøbskurven fyldt med både danske og udenlandske varer. Vi ser fjernsyn fra mange lande, og når vi tager på ferie, er verden åben. Vi søger oplysninger og viden på Internettet. Og vi samarbejder og udveksler viden med stadig større selvfølgelighed med folk fra andre lande og kulturer. Resultatet af den økonomiske globalisering og den teknologiske udvikling er først og fremmest stærkere konkurrence. Stærkere konkurrence mellem virksomheder i alle lande om at have den bedste vare til den rette pris. Konkurrence om at vide mest og være Bedst til at udnytte det, vi ved. Konkurrence om at tiltrække de bedste hoveder. (Globaliseringsrådets rapport)

6 Internationalisering – et grundvilkår
Hvad er grundvilkårerne? Hvad er nyt? ( ) Ifølge Globaliseringsrådet en stigende økonomisk, kulturel og politisk udveksling – især en stigende konkurrence grundet økonomisk globalisering og teknologiudvikling Internationalisering bliver et mantra!

7 Hvilke konsekvenser får det?
Presset stiger på staten, velfærdsinstitutionerne, virksomhederne og de enkelte borgere

8 Globalisering som et faktum?
Globalisering -> konkurrence -> pres Globalisering som nødvendighedsargument Vi er underlagt globaliseringen som skæbne!

9 Statens perspektiv: hvordan overlever vi?
Styrkelse af alle institutioner (skoler, familie, sundhed, virksomheder m.m.) Styrkelse af samspil og koordination Alle institutioner indgår som en del af Danmarks institutionelle konkurrenceevne

10 Regeringens blik på forandringerne!
Vi befinder os i den globaliserede verden! Velfærdskommission Globaliseringsrådet Innovationsrådet Skattekommission Strukturreform Kvalitetsreform

11 Danmarks strategi Viden som konkurrenceparameter
Velfærds- og professionsuddannelser som en del af konkurrenceevnen Medlemskab af internationale organisationer fremmer denne udvikling Stærke tendenser til isomorfisme Divergeret konvergens Benchmarking Udfordring: hvordan fastholder vi vores konkurrencefordel?

12 Implikationerne ved denne statslige strategi
Virksomheder – presset udefra af konkurrencen, pres fra staten og pres fra ledelse og medarbejdere om innovation indefra Velfærdsinstitutioner – presset ovenfra og nedefra (medarbejdere og brugere) Borgere – presset udefra (du skal performe!) og indefra (jeg skal dygtiggøre mig!)

13 Velfærdsuddannelserne
Både en velfærdsinstitution og et redskab til at reproducere og forny velfærdsinstitutionerne Uddannelse af velfærdsstatens kernetropper Hvordan håndterer velfærdsuddannelserne denne udfordring i en internationaliseringstid?

14 Hvilke kompetencer er vigtige for velfærdsprofessionerne?
Faglig ekspertise Pædagiske kompetencer Kommunikationskompetencer Evnen til at operere i en multikulturel, individualiseret og pluraliseret kontekst Evnen til at handle situationsbestemt Evnen til at innovere (mikro og makro-relationer) Evnen til at innovere organisatorisk Evnen til at håndtere organisatorisk forandring

15 Hvilke forhold kan øge disse kompetencer?
Øget kvalitet i uddannelserne (hvordan sikrer vi intern kvalitetssikring, der ikke forfalder til håbløse benchmarks?) Internationalisering af uddannelserne Udveksling af studerende og undervisere Stort udbud af fag på engelsk Nye fag

16 Fag og fagligt indhold Komparative studier/ komparativ metode
Kulturanalyse Kulturmødet som innovationsfremmende faktor Der findes ingen nordisk eller dansk velfærdsmodel! Vidensoverføring (faglig viden/tavs viden) – overførsel af enkeltkomponenter..

17 De institutionelle udfordringer
Globaliseringens møde med nationalstaten! De mange nationale hensyn... Den danske stat vil gerne udnytte globaliseringens fordele og redskabet er national politikudvikling

18 Danmark er ikke et åbent globalt samfund!
Dansk kultur versus amerikansk kultur Olsenbanden versus Dallas Tegn = udtryk + indhold Afkodning er nødvendig Jo mere interaktion desto mere integration! Hvis du skal arbejde i Danmark, skal du lære dansk!


Download ppt "Hvad er internationalisering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google